Ruskeasuon raitiotievarikon uusi ohjausjärjestelmä

NRC Group rakentaa Helsingin Ruskeasuon raitiotievarikolle uuden varikonohjausjärjestelmän. Projekti sisältää Ruskeasuon varikon varikonohjausjärjestelmän, keskusjärjestelmän työasemat ja ratalaitteet toimivaksi kokonaisuudeksi toteutettuna ja asennettuna. Ratalaitteita ovat mm. vaihteen kääntölaitteet, raidevirtapiirit, laitekaapit, tiedonsiirtosilmukat ja opastimet.

Mitä rakennamme

Projekti on varikonohjausjärjestelmän kokonaistoimitus, johon sisältyy esimerkiksi kaapelointia, vaihteenohjauksen ratalaitteiden ja opastimien asennusta, tietoliikenneverkon töitä, keskusjärjestelmän kaappien asennusta ja kytkentää, sekä valvomojärjestelmän asennusta. Projekti on osa Ruskeasuon varikon rakennusurakkaa. Projektin toteutusaikataulu on tiukka ja yhteensovitus varikon rakennusurakan kanssa vaatii hyvää ja avointa yhteistyötä muiden työmaan toimijoiden kanssa.

NRC Group vastaa urakan projektinjohdosta ja asennustöiden toteuttamisesta. Uuden varikonohjausjärjestelmän tavoitteena on varmistaa raitiovaunuvarikon sujuva toiminta ja sen avulla luoda edellytykset pääkaupunkiseudun raitiotieliikenteen toimintavarmuudelle. Projektin on tilannut Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy. Työt alkoivat helmikuussa 2023 ja valmistuvat elokuussa 2024.

Tietoa projektista
Aloitus ja valmistuminenhelmikuu 2023 - elokuu 2024
SijantiHelsinki
TilaajaRuskeasuon Varikkokiinteistö Oy
Sopimuksen arvo4.4 MEUR