Kuopion ratapiha

Projekti sisältää henkilö- ja tavararatapihojen, matkustajatunnelin sekä turvalaitteiden uudistamisen lukuun ottamatta asetinlaitetoimitusta.

Mitä rakennamme

Kuopion ratapihan uudistaminen sisältää monipuolisesti ratarakentamiseen liittyviä töitä ja lisäksi erilaisia taitorakenteita. Tavararatapihalla uusitaan raiteiden päällysrakenteet ja sähköistys sekä muutetaan raiteiston geometriaa. Matkustajaratapihalla vanha asematunneli palautetaan alkuperäiseen asuunsa, uusitaan laiturikatokset ja rakennetaan korkeat matkustajalaiturit sekä hissit.

Keskeisellä paikalla sijaitseva projektikokonaisuus toteutetaan huolella ennakkoon suunnitellen ja junaliikenteen ehdoilla. Ratapihan uudistaminen tehdään neljässä erillisessä päätyövaiheessa. Matkustajaratapihan ja Puijonkadun sillan purkaminen ja uusiminen tehdään kahdessa eri osassa ja tavararatapihan uudistus ajoittuu näiden työvaiheiden jälkeen. Viimeisenä toteutetaan uusien turvalaitteiden testaus- ja käyttöönotto.

Tietoa projektista
Aloitus ja valmistuminenelokuu 2022 - lokakuu 2024
SijantiKuopio
TilaajaVäylävirasto

0MEUR

sopimuksen arvo

0m

uudistettua raidetta

0m

esteetöntä asemalaituria

Miten yhteiskunta hyötyy projektista

Junamatkustajia varten projektissa uudistetaan asemalaiturit, laiturikatokset, kulkuopasteet sekä ja rakennetaan hissit laitureille. Lisäksi uusitaan Puijonkadun alikulkusilta ja parannetaan matkakeskukseen johtavaa matkustajatunnelia.

Urakassa uudistetaan Kuopion ratapiha kokonaisuudessaan ja siten edistetään turvallista, täsmällistä ja sujuvaa junaliikennettä.