Hallintotapa

Eettisen liiketoiminnan varmistaminen

Yrityksemme menestys rakentuu luottamukselle. Haluamme toimia korkeimpien eettisten standardien mukaisesti. Korkeat standardit säilyttääksemme arvioimme jatkuvasti käytäntöjämme.

Eettinen liiketoiminta on keskeistä NRC Groupin johtamisessa. Ohjeemme, koulutuksemme ja käytäntömme luovat selkeät odotukset liiketoiminnallemme. Monitoroimme ja raportoimme läpinäkyvästi, kuinka olemme saavuttaneet eettiset standardimme.

Martin Holst-Olsen, Head of Legal NRC Group Norway

Kattavat eettiset käytännöt

Keskitymme työssämme erityisesti korruption ja lahjusten kitkemiseen sekä reiluun kilpailuun ja toimitusketjuun. Olemme perustaneet Norjan työympäristölain mukaisesti järjestelmän, jonka avulla epäkohdista voi kertoa. Toimimme NRC Groupin eettisten ohjeiden mukaisesti.

Korruption vastainen koulutus

Koulutamme koko johdon Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa valmistautumaan eettisesti haastavissa tilanteissa. Koulutuksessa opitaan, kuinka tunnistaa korruptio ja käyttäytyä tilanteissa, joissa on korruptiota, kuten yksityisten palveluiden tai lahjusten tarjoaminen.

Sitoudumme laatuun

ISO 9001/2015 -laatujärjestelmä

  • Tämä sertifikaatti on voimassa seuraavassa laajuudessa: Rauta- ja raitioteiden sekä muun infran rakentaminen, huolto ja kunnossapito sisältäen sähkö-, turvalaite- ja telematiikkajärjestelmät sekä tarvittavat materiaalipalvelut ja -toimitukset
  • Kantaverkon sähköasemien rakentaminen sekä vesistökanavien kunnossapitoja käyttötehtävät
  • Hyväksytty siltaurakkaryhmiin Keskisuuret tai vaativat siltaurakat R1sekä Suuret ja vaativat sillankorjausurakat K1