Koska välitämme huomisesta

Rakennamme tulevaisuuden mahdollisuuksia

Pohjoismaiden johtavana raideinfran toimijana voimme tarjota NRC:läisille ainutlaatuisia mahdollisuuksia oman urapolun rakentamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Rakennamme ja kunnossapidämme ympäristöystävällistä infraa, joka yhdistää kaupunkeja ja ihmisiä. Meillä jos missä voi thedä työtä, jolla on merkitystä. 

Terveenä kotiin jokaisen työpäivän jälkeen

Meille turvallisuusriskien minimoiminen ja turvallisen työkulttuurin kehittäminen on ensisijaisen tärkeää. Ennakoiva työturvallisuus ulottuu NRC Groupissa läpi koko organisaation aina kentältä ylimpään johtoon.

Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun, jonka mukaisesti kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Haluamme oppia sattuneista vaaratilanteista ja virheistä. Yhdessä jaetaan havaintoja myös onnistumisista.

Vastuu ympäristöstä

Mahdollistamme ympäristöystävällistä liikkumista ympäri Suomen. Kestävää infraa pitää myös rakentaa kestävästi. Ympäristöohjelmassamme on asetettu päästövähennyksille tavoitteet kansainvälisen kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti. Päämäärämme on olla vastuullisin toimija, joka jatkuvasti kehittää ja parantaa toimintaansa ympäristön huomioiden.

Toimimme sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmämme mukaisesti ja koulutamme osaajamme toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti.

Ensiluokkaista rakentamista

Valvomme työn laatua tarkasti. Olemme sitoutuneet ISO 9001/2015-laatujärjestelmän vaatimuksiin. Hyödynnämme myös tietomallipohjaista rakentamista laadun parantamiseen.

Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä

Uusimpia uutisiamme vastuullisuudesta

Olemme saavuttaneet Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokituksen 3 - Suuntana maailman kärki

Olemme saaneet 12.4.2021 tunnustuksen pitkäjänteisestä turvallisuustyöstämme saavuttamalla Nolla tapaturmaa –foorumin tasoluokituksen 3 – Suuntana maailman kärki. Tasoluokitukset myönnetään työturvallisuuden parantamisesta vuosittain. Tänä vuonna tasoluokituksen sai 87 työpaikkaa ja näistä 33 pääsi nollan tapaturman tavoitteeseen vuonna 2020.

Lue koko uutinen

Vastuullisuusraporttimme 2020 on julkaistu

Toiminta-ajatuksenamme on luoda nykypäivän ja huomisen vaatimukset ylittävää infrastruktuuria, ja sen tukemiseksi noudatamme kestävän kasvun strategiaa, edistämme ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja teemme proaktiivisesti töitä toimialamme päästöjen nollaamiseksi. Kasvava kysyntä kestävän infrastruktuurin rakentamiselle ja kunnossapidolle Pohjoismaissa sekä kaupungistumisen ja vihreän kaupunkikehityksen tarjoamat mahdollisuudet avaavat NRC Groupille mielenkiintoisia näkymiä

Lue koko uutinen
NRC Group työntekijöitä

Uusi työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti lisää työntekijöiden kuuntelua ja osallistumista

”Tavoitteet koetaan yhteisiksi koko talossa” Vuosi sitten aloitimme soveltamaan kansainvälistä ISO 45001 -standardia. Se sertifioitiin tämän vuoden alussa, mikä vahvistaa yhtiön ennestään vastuullista toimintaa. Laatu- ja työsuojelupäällikkö Marjo Kaustell oli tiiviisti mukana jo uuden standardin tekemisessä.

Lue koko uutinen

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.