Pohjanmaan radan kunnossapito

NRC Group Finland on voittanut kilpailutuksen Pohjanmaan radan kunnossapidosta. Sopimuksen kiinteähintainen arvo on noin 14,3 miljoonaa euroa. Sopimuskausi alkaa marraskuussa 2023 ja jatkuu lokakuuhun 2026 saakka. Sopimuksessa on kaksi kahden vuoden optiomahdollisuutta. Tilaajana on Väylävirasto.

Mitä kunnossapidämme

Kunnossapidettävä alue pitää sisällään 515 raidekilometriä, 377 vaihdetta ja 160 tasoristeyksiä, joista 30 puolipuomilaitoksella varustettuja. Alue on hyvin vaihteleva: Kokkolasta Ouluun ulottuva noin 280 raidekilometrin osuus on nopean liikenteen rataa. Raaheen kulkeva osuus sekä Ylivieska-Iisalmi ovat tärkeitä tavaraliikenneväyliä. Lisäksi alueeseen kuuluu vähäliikenteisten Haapajärvi-Saarijärvi rataosien päivystys ja viankorjaus.

Projektiin valmistautuminen alkaa kesäkuussa

Alueen 9 kunnossapidon projektipäällikkönä toimii Matias Auniola. Toimeen tartutaan jo kesäkuussa, sillä projektin valmistautumisjakso alkaa 15.6. ja jatkuu kunnossapitosopimuskauden alkuun 1.11. asti. Kunnossapitosopimukseen kuuluvat kokonaisuudet vaihtelevat jonkin verran rataosittain, koska osa töistä tehdään Pohjois-Suomen puitesopimuksen alla. Turvalaitekunnossapito ja päivystysvelvoite kuuluvat sopimukseen kaikilla rataosilla, myös raiteiden ja vaihteiden tarkastukset, huollot ja viankorjaus sekä talvikunnossapito kuuluvat NRC Groupin vastuulle. Vuosittain tehdään raiteiden tuentaa noin 110 raidekilometriä, tuetaan noin 40 vaihdetta ja vaihdetaan noin 650 ratapölkkyä.

Tietoa projektista
Aloitus ja arvioitu valmistuminenMarraskuu 2023 - lokakuu 2026
SijaintiPohjanmaa
TilaajaVäylävirasto
Sopimuksen arvo14,3 miljoonaa €

0

raidekilometriä

0

vaihdetta

0

tasoristeyksiä