Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkoa rakentaessa syntyy uusia oivalluksia ja käytäntöjä

Helsingin Ruskeasuolle rakentuu parhaillaan uusi raitiovaunu- ja bussivarikko, joka tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko uudistettavan Koskelan varikon ohella. Ratikoiden lisäksi uuden varikon kattotasolle tulee myös bussivarikko noin 200 bussille.

Jaa:

Pääurakoitsijana toimii Skanska, ja hankkeen tilaaja on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy. NRC Groupin projektiin kuuluu varikon ohjausjärjestelmän, keskusjärjestelmän, työasemien ja ratalaitteiden muodostaman kokonaisuuden toteuttaminen, asentaminen ja käyttöönotto. NRC Group vastaa varikon ohjausjärjestelmäurakan suunnittelusta, projektinjohdosta sekä asennustöiden ja käyttöönoton toteuttamisesta.

Aikataulu on tiukka, sillä helmikuussa 2023 käynnistynyt NRC Groupin projekti valmistuu suunnitelmien mukaan elokuuhun 2024 mennessä. Aikataulun lisäksi haastetta tarjoaa yhteensovitus varikon rakennusurakan kanssa. Työt ovat edenneet hyvässä yhteishengessä ja aikataulussa.

Projektissa toteutetaan varikon ohjausjärjestelmä, jonka tehtävä on mahdollistaa ja turvata ratikoiden sujuva liikkuminen varikon alueella. Uusissa ratikoissa on vaunulaitteet, joiden avulla vaunu tunnistetaan ja ohjausta voidaan automatisoida asettamalla yksilöidylle vaunulle ennakkoon tietty määränpää sen saapuessa varikolle. Myös vanhemmat ilman vaunulaitteita olevat ratikat on otettu järjestelmän suunnittelussa huomioon eli järjestelmässä on useita eri vaihtoehtoja, joiden avulla vaunu voidaan ohjata oikeaan määränpäähän.

– Tähän mennessä on saatu asennettua ratalaitteita, kuten raidevirtapiirejä, tiedonsiirtosilmukoita ja opastimien maadoituksia. Tällä hetkellä täydessä vauhdissa ovat järjestelmään liittyvät kaapelointityöt, kertoo projektin järjestelmäpäällikkö Jari Moisio.

Raidevirtapiirin asennukset ennen betonin valamista

Dokumentointi avainasemassa

Seuraavana iso työvaihe on vaihteiden kääntölaitteiden asennukset. Järjestelmän piiriin kuuluu 75 kääntölaitetta, joista 41 on sähköisiä. Rinnakkain tehdään myös ohjauskaappien asennuksia. Ohjauskaappeja on tulossa yhteensä 22 kappaletta sekä ulko- että sisätiloihin.

– Projektista tekee haastavan se, että suurin osa ratalaitteiden asennuksista tehdään raiteiden ja lattian alle ennen betonin valamista eikä niiden toimivuutta päästä testaamaan tässä vaiheessa. Työvaiheet on suunniteltava tarkkaan ja työn laatu varmistettava, ennen kuin betoni valetaan päälle, projektipäällikkö Tero Heino sanoo.

– Projektin aikana on syntynyt paljon hyviä käytäntöjä sekä oivalluksia, kuten asiakkaan kanssa pidetyt aihekohtaiset työpajat, joissa käydään eri työvaiheet ja suunnitelmaratkaisut tarkasti läpi ennen toteutusta. Työmaatasolla tehdään jatkuvasti myös paljon katselmuksia tuleviin töihin, jotta voidaan varmistaa, että työt on hyvin suunniteltu ja lähtevät sujuvasti käyntiin heti alusta asti, hän jatkaa.

Myös jo tehtyihin töihin palataan katselmuksien kautta, jotta niistä saadut opit voidaan ottaa mahdollisimman hyvin käyttöön. Oikea-aikainen dokumentointi korostuu erityisesti tässä projektissa, sillä suuri osa valmistuneista rakenteista jää betonin alle.

Työmaamestari Arttu Gröhn tarkistaa asennettua kiskokoteloa

Uuden varikon ohjausjärjestelmän tavoitteena on varmistaa raitiovaunuvarikon sujuva toiminta ja sen avulla luoda edellytykset pääkaupunkiseudun raitiotieliikenteen toimintavarmuudelle. Projektin on tilannut Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, joka on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö. Ohjausjärjestelmän osalta työt alkoivat helmikuussa 2023 ja valmistuvat elokuussa 2024.