Tätä kaikkea teemme

Vahvuutemme

Raideinfran rakentaja ja kunnossapitäjä

Toimitamme luotettavasti kaiken, mitä raideinfran rakentamisessa tarvitaan. Vastaamme asiakkaan pieniin ja suuriin tarpeisiin monipuolisella osaamisellamme, ja olemme ylpeitä, kun pääsemme näyttämään kattavan kokemuksemme haastavissakin hankkeissa.

Palvelumme raiteille

Raitiotiet

Olemme raitioteiden rakentamisen ja kunnossapidon ammattilainen ja allianssiosaajien kärkeä. ​Kaupunkeja muovaavat linjat vaativat laaja-alaista osaamista keskellä vilkkaasti liikennöityä kaupunkiympäristöä sekä loistavia yhteistyötaitoja lukuisten eri toimijoiden kanssa.​

Lue lisää

Rautatierakentaminen

Olemme Suomen kokenein radanrakentaja. Asiantuntemuksemme kattaa rautatietekniikan lisäksi myös muuta infrarakentamista, kuten ratainfran ulkopuolista sähkö- ja sillanrakentamista. Tarjoamme koko ratarakentamisen kirjon aina maa- ja sillanrakentamisesta sähkörata- ja turvalaitejärjestelmiin asti.

Lue lisää

Kunnossapito

Kunnossapitopalvelumme kattavat laaja-alaisesti radan, raitioteiden ja sähköjärjestelmien kunnossapidon, kuten radan päällysrakenteet, turvalaitteet ja sähköratarakenteet. Myös sähköverkkojen ja vesistökanavien kunnossapito on osa palvelutarjontaamme. Ennakoivalla huollolla estämme vikojen syntymisen ja varmistamme järjestelmien mahdollisimman pitkän iän.

Lue lisää

Materiaalipalvelut

Rautateiden materiaalipalvelumme kattavat rautatiemateriaalien hankinnan, varastoinnin sekä oman tuotannon, kuten ratapölkkyjen kyllästyksen. Vankka kokemuksemme rautateistä näkyy myös materiaalipalvelujemme asiantuntemuksessa.

Lue lisää

NRC Group Suomessa

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt