Allianssihankkeissa innovoidaan ratkaisuja rohkeasti

Innovatiivinen out-of-the-box-ajattelu kuvaa raidealliansseja hyvin. Monimutkaisten jättihankkeiden toteutus aikataulussa ja budjetissa onnistuu vain uusia ratkaisuja kehittämällä. Kun koko allianssiryhmä sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin, suuretkin riskit ovat hyväksyttävissä ja ongelmatilanteista päästään eteenpäin neuvokkaalla yhteistoiminnalla.

Jaa:

"Projektipäällikkökin saa olla alliansseissa propellihattu päässä"

– On hienoa osallistua hankkeisiin, jotka muovaavat kaupunkiympäristöä uusilla kestävän liikkumisen mahdollisuuksilla. Samalla kehitämme raideallianssien toimintamalleja yhdessä kumppaneidemme kanssa sekä koko rakennusalaa, toteaa NRC Groupin raideallianssien projektipäällikkö Laura Saarlo.

Innovointi ei pysähdy kehitysvaiheeseen

Allianssit alkavat yleensä yhteistoiminnallisella kehitysvaiheella, joka on myös projektinjohdon näkökulmasta innostava ja palkitseva mahdollisuus. – Allianssissa projektipäällikkökin saa olla "propellihattu päässä" ja osallistua innovoimaan tilaajan kannalta arvokkainta ja tuottavinta tekemistä, kertoo NRC Groupin projektipäällikkö Kari-Pekka Lumme.

Innovointi ei pysähdy kehitysvaiheeseen, vaan allianssi muokkautuu jatkuvasti. Avoimia kysymyksiä, riskejä ja mahdollisuuksia hallitaan yhdessä. – Allianssin hedelmällisin puoli onkin, että suunnittelijat ja rakentajat kehittävät ratkaisuja yhdessä yhä toteutusvaiheessa, sanoo NRC Groupin projektipäällikkö Sari Valjus.

Alliansseissa toteutetaan usein opinnäytetöitä ja kokeillaan uusia toimintatapoja. Esimerkiksi Kruunusilloilla on kehitetty yhdessä uusi työnaikaisten liikennejärjestelyjen laatua mittaava TLJ-mittari. Saarlon mukaan hanke näyttää suuntaa myös vastuullisuudessa. – Käytössä on hankkeen oma laatu- ja ympäristömittari. Lisäksi allianssi tavoittelee Suomessa vielä suhteellisen harvinaista kansainvälistä BREEAM Infrastructure -sertifiointia.

Allianssi mahdollistaa out-of-the-box-ajattelun

Allianssihankkeissa vanhoja ratkaisuja sovelletaan uusilla tavoilla tai uusia vaihtoehtoja haetaan laatikon ulkopuolelta. Alliansseille onkin tyypillistä, että hanke etenee rohkeasti, vaikka suunnitelmat ja luvitus olisivat vielä kesken. Malli mahdollistaa työjärjestyksen muuttamisen, jos työt eivät edisty jollain hankeosalla esimerkiksi keskeneräisen kaavoituksen takia.

– Malliesimerkki kaavariskien hallinnasta on Raide-Jokerin Patterinmäen tunnelin louhinta, Lumme kertoo. Tunnelin molemmissa päissä oli liito-oravien pesimäalueet, ja kaavamuutosprosessi hidastui valituskierteen takia. Ratkaisuksi löytyi louhinnan toteutustavan muutos. Läheisen hiekkasiilon tunnelista louhittiin 70-metrinen työtunneli Patterinmäen alle, ja louhintatyöt aloitettiin kallion sisällä. – Tunnelien päät puhkaistiin siinä vaiheessa, kun rakennuslupaan liittyvät asiat oli ratkaistu.

Alliansseissa pystytään käsittelemään ja hallitsemaan sellaisiakin epävarmuustekijöitä ja muutoksia, jotka aiheuttaisivat muissa hankemuodoissa lisätyökierteen. – Esimerkiksi Tampereella pystyimme lisäämään ratikan ensimmäiseen vaiheeseen kokonaisen lisäosan, Hatanpään haaran, Valjus kertoo.

Päällysrakenteen rakentamisen järkevintä kokonaisratkaisua haettiin Raide-Jokerilla rakennuttamiskokeilulla. Ensimmäisenä syksynä 300 metrin koepätkällä testattiin erilaisia ratatekniikan toteutusvaihtoehtoja. – Löysimme halvimpien osien sijaan kokonaisedullisimmat osat ja yhdistelmät, jotka oli koko 25 kilometrin radalla myös nopein toteuttaa, Lumme sanoo.

Keskellä kaupunkia lyhyt läpimenoaika on kaikkien etu

Moni allianssihanke rakentuu maantieteellisesti laajalla alueella keskellä vilkasta kaupunkiympäristöä. Eri työvaiheiden eteneminen riippuu monista muista rakennushankkeista, eikä kaikki voi onnistua täsmälleen suunnitelmien mukaan. Silloin allianssi antaa pelivaraa.

– Kun Kruunusilloissa yhden sillan aikataulu viivästyi, saimme hallittua tilannetta hienosti katurakentamisen puolella tehdyillä rakenneratkaisuilla ja väliaikaisilla liikennejärjestelyillä, Saarlo kertoo. – Jos silta- ja katurakentaminen olisi pilkottu omiksi urakoikseen, kokonaisaikataulua olisi ollut vaikea kiriä.

Tampereella keskustan liikennejärjestelyistä on neuvoteltu onnistuneesti joukkoliikenteen toimijoiden kanssa. Kun bussit on saatu kulkemaan kiertoreittejä, raitiotieallianssi on saanut käyttöönsä laajoja yhtenäisiä työalueita, mikä on lyhentänyt läpimenoaikaa.

– Se säästää kustannuksia ja parantaa hankkeen hyväksyttävyyttä, Valjus sanoo. – Kun toimimme pitkään samalla työalueella, pystymme luomaan myös pitkään samanlaisina jatkuvia liikkumisjärjestelyjä. Silloin kaupunkilaisilla ei ole vastassaan joka aamu uutta tilannetta.

Kun vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa toimii, allianssin kaivantojen äärellä voidaan toteuttaa muitakin tärkeitä kaupunkirakentamisen hankkeita. Tampereella on esimerkiksi kehitetty kevyen liikenteen väyliä ja uusittu kunnallistekniikkaa. – Kun putkilinjoja joudutaan joka tapauksessa siirtämään, samassa yhteydessä voi olla järkevä uusia niitä vanhimmasta päästä, Valjus sanoo. Parhaimmillaan allianssi kehittääkin kaupunkiympäristöä yhtä hanketta laajemmin.

Seuraavassa Allianssi-sarjan artikkelissa kerromme, minkälaisilla työkaluilla ja mittareilla allianssihankkeiden arkea hallitaan kohti yhteistä onnistumista. Pysy kuulolla!