Taipaleen ja Konnuksen kanavien ja useiden avattavien siltojen käyttö ja kunnossapito

Kanavilla ja avattavilla silloilla työtehtäviimme kuuluvat muun muassa kanavien sulutus, siltojen avaaminen ja sulkeminen, valvomotyö sekä kanavien ja siltojen huolto- ja kunnossapitotyöt.

Jaa:

Taipaleen kanavan käyttökeskuksessa avataan siltoja ja käytetään kanavia

– Parannamme pienillä päivittäisillä toimenpiteillä alueen turvallisuutta ja kuntoa. Käyttö on mukavampaa ja kunnossapitoa voidaan toteuttaa sujuvammin ja turvallisemmin, kun säännöllisesti huollettavissa kohteissa on turvallisuusasiat huomioitu, kertoo NRC Groupin Joni Hottinen Taipaleen kanavalta.

Taipaleen kanavan käyttökeskuksesta ohjataan alueen kanavia ja avattavia siltoja

Taipaleen kanava Varkaudessa yhdistää Unnukan ja Haukiveden, joiden vedenpintojen korkeusero vaihtelee 4,6–6 metriin. Juna ja autoliikenne pääsee kanavan yli avattavia siltoja pitkin. Noin 500 metriä pitkä kanava on rakennettu vuosina 1835–1840, uusittu vuosina 1867–1871 ja 1962–1967. Vanha kanava on säilytetty alueella nähtävyytenä.

Uitto on ympäristöystävällinen tapa kuljettaa puutavaraa

Taipaleen kanavaa käytetään edelleen tukkien uittokuljetuksiin. Tukit sulutetaan kanavan läpi 400 kilometrin matkan pohjoisesta aina Lappeenrannan tehtaille asti. Uittaminen on kumipyöräkuljetuksiin verrattuna merkittävästi vähäpäästöisempi ja myös edullisempi tapa kuljettaa puutavaraa. Yhdellä hinaajalla voidaan uittaa jopa 300 tukkirekkalastillista puita.

Taipaleen kanavan käyttökeskuksesta valvotaan ja kauko-ohjataan Taipaleen kanavan ja avattavien maantie- ja ratasiltojen lisäksi Konnuksen kanavaa, Vihtakannan maantiesiltaa, Tikkalansaaren ratasiltaa ja Pirttivirran rautatiesiltaa. Junaliikenne ei odottele, vaan sillat avataan aina junaliikenteen ehdoilla.

Taipaleen kanavan valvontatornista näkyy avattava ratasilta

Konnuksen kanavaa valvotaan Taipaleen tornista

Konnuksen kanava sijaitsee Vuoksen vesistössä Varkaus-Kuopio reitillä ja kanava yhdistää Kallaveden ja Unnukan. Konnuksen ensimmäinen kanava on rakennettu vuosina 1836–184. Viereen rakennettiin uusi kanava vuosina 1917–1919 ja seuraava, edelleen käytössä oleva kanava on rakennettu vuosien 1968–1971 aikana. Kaksi vanhaa kanavaa on edelleen nähtävillä nykyisen kanavan läheisyydessä.

Konnuksen kanavan vedenpintojen korkeusero vaihtelee 15–90 senttimetrin välillä. Konnuksen kanava kuuluu Saimaan syväväylään ja sulkuja käytetään kauko-ohjauksella Taipaleen kanavalta käsin. Vapaa-ajan veneilijöille Konnuksen kanava toimii itsepalveluna.

Konnuksen vanha kanava

Pohjan avattavan sillan ylittävä Hyvinkää–Hanko-rata sähköistetään

Hyvinkää–Hanko-rataa sähköistetään parhaillaan. Myös Raaseporissa sijaitsevalle Pohjan avattavalle ratasillalle asennetaan kannattimet pitämään sähköveturin virroittimet oikealla korkeudella, vaikka sähkövirtaa veturi ei sillan kohdalla saakaan. Sillan yli juna kulkee eteenpäin ennen siltaa saavutetun liike-energian avulla.

Pohjan avattavan maantiesillan käyttökeskuksesta hoidetaan myös Pohjan avattavaa ratasiltaa ja Strömman, Lillholmenin ja Reposaaren avattavia maantiesiltoja. Sopimukset kanavien ja avattavien siltojen käytöstä ja kunnossapidosta on tehty Väyläviraston kanssa vuosille 2022–2026.

Pohjan avattava ratasilta, radan sähköistystöiden ollessa vielä kesken kesällä 2023