Ratarakentamisen kestävä tulevaisuus vaatii tekoja jo nyt

NRC Group on Suomen suurin radanrakentaja ja johtava toimija rautatiemateriaalien hankinnassa. Niissä huomio kiinnittyy entistä enemmän materiaalien kierrättämiseen ja elinkaariajatteluun.

Jaa:

NRC Group on kierrättänyt materiaaleja jo yksittäisissä ratahankkeissa, mutta jatkossa uusio- ja hyötykäyttöä tullaan tehostamaan. Yhtiö on solminut Väyläviraston kanssa viisivuotisen materiaalipalvelusopimuksen, jossa korostuvat aikaisempaa enemmän kierrätys ja elinkaaritehokkuus.

– Mietimme parhaillaan systemaattista toimintamallia, jolla kierrätyksen eri vaiheet saadaan onnistumaan purkutyöstä lajitteluun, kuljetukseen ja uusiokäyttöön, kertoo Materiaalit-divisioonan johtaja Katariina Nilsson.

Tähän asti hankinnoissa ovat ratkaisseet pääasiassa uuden ostohinta ja toimitusvarmuus. Jatkossa materiaalien kierrätysastetta tullaan myös mittaamaan.

Ytimessä kestävä kehitys

Konkreettisiin ilmastotekoihin yritys on ryhtynyt jo esimerkiksi Tampere-Seinäjoki-radalla, jossa on uusiokäytetty muualta puretun turvalaitejärjestelmän metalliosia.

Kun modernia tekniikkaa on asennettu vanhoihin ratalaitekaappeihin, on järjestelmälle saatu lisää elinkaarta noin 30 vuotta. Myös opastimien vastavalosuojien metalliset lipat ovat päätyneet uudelleenkäyttöön. Toimenpiteillä on kierrätetty suuri määrä metallia.

Energiansäästöä ja kunnossapitokulujen laskua saatiin vaihtamalla opastinjärjestelmän vanhat hehkulamput LED-valoyksiköihin.

– Merkittävä määrä materiaaleista on kierrätettävissä, sanoo ympäristöpäällikkö Jukka Viitanen.

Hän katsoo, että siirtyminen lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen on ympäristöystävällisyyden lisäksi kannattavaa, sillä se tuo säästöjä ja laskee urakoiden hintaa.

Viitanen tähdentää, että kestävää infraa pitää myös rakentaa kestävästi. Tampere-Seinäjoki-radan kokemukset osoittavat selvästi tulevaisuuden suuntaa ja ohjaavat vastaavanlaiseen toimintaan.

Vastuullisuus näkyy myös yrityksen uudessa ympäristöohjelmassa, jonka osana seurataan muun muassa energiankulutusta.

- Tavoitteemme on keventää hiilijalanjälkeämme. Päästövähennyksille on asetettu tavoitteet kansainvälisen kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti, Viitanen kertoo.

Etelä-Suomen rataverkon pölkynvaihdossa huomioitiin ympäristöystävällisyys puujätteen kuljetuksessa, jossa siirryttiin viime syksynä kumipyöräliikenteestä rautatiekuljetuksiin. Se paransi osaltaan kustannustehokkuutta.

NRC Group on liittynyt Suomen Green Building Counciliin, jossa se toimii Kestävä infra -toimikunnassa. Siinä kehitetään yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa vastuullista infrarakentamista.

Verkkokoulutus perehdyttää vastuullisuuden saloihin

NRC Groupilla on Suomessa yli 150 vuoden kokemus rauta- ja raitioteiden rakentajana. Syvät juuret ulottuvat valtio-omisteiseen VR Trackiin, joka myytiin vuonna 2019 norjalaiselle konsernille.

– Meillä on vankka asiantuntemus materiaaleista, mutta niiden kierrättämistä ja elinkaariajattelua pitää vielä herätellä, Nilsson toteaa.

Avainasemassa on Tampereella toimiva keskusvarasto, jossa tehdään purkuosien lajittelua. Siellä on jo henkilöitä, joille uusiokäytön idea on sydämen asia.

– Käytöstä poistuvien materiaalien uusio- sekä hyötykäytön kannalta syntypaikkalajittelu on keskiössä, Viitanen lisää.

Alhaisen syntypaikkalajittelun ja kierrätysasteen taustalla ovat usein vanhat tottumukset. Siksi NRC Groupilla on käynnistetty koko henkilöstölle suunnattu vastuullisuusaiheinen verkkokoulutus, jonka on suorittanut hyväksytysti jo puolet yrityksen noin tuhannesta työntekijästä.

*Juttu on julkaistu aikaisemmin Infra-julkaisussa

Lue lisää Materiaalipalveluistamme