Radan kunnossapitäjän kesä on kiireistä aikaa

NRC Group kunnossapitää laajaa osaa Suomen rataverkosta raiteiden, turvalaitteiden ja siltojen osalta. Kesäisin keskitytään tarkastuksiin, raiteiden tukemiseen ja radan eri osien huoltamiseen.

Jaa:

Suomen rataverkkoa pidetään liikennekelpoisena ympäri vuoden, mikä edellyttää jatkuvaa ratojen kunnossapitoa. NRC Group vastaa ratojen ja turvalaitteiden kunnossapidosta Länsi- ja Keski-Suomen alueella sekä koko Pohjois-Suomessa. Lisäksi siltoja ja muita taitorakenteita tarkastetaan ja korjataan Itä-Suomessa NRC Groupin johdolla.

Ratojen kunnossapidon kesäkausi alkaa noin huhtikuussa ja jatkuu säätilojen mukaan marraskuulle saakka. Talvella keskiössä ovat lumityöt, kun taas kesäisin tehdään erityisesti kävelytarkastuksia ja huolto-ohjelmien mukaisia kunnossapitotöitä eri rataosuuksilla. Kävelytarkastuksilla havainnoidaan silmämääräisesti eri asioita, esimerkiksi mahdollisia vikoja, ja kirjataan ne ylös. Lisäksi hitsausyksikkö toteuttaa kiskojen ultraäänitarkastukset yhteistyössä eri kunnossapitoalueiden kanssa.

Radan eri osien elinkaarien puitteissa kesällä vaihdetaan kiskoja, pölkkyjä ja vaihteiden osia, jotka ovat iän ja kulumisen vanhentamia. Kesän kunnossapitokauden suurin ja näkyvin toimenpide on kuitenkin raidegeometrian ylläpito.

– Raidegeometrian hallinta tarkoittaa raiteiden tukemista koneellisesti. Sitä tehdään systemaattisesti lännestä kohti pohjoista huhtikuusta alkaen loppusyksylle saakka. Silloin raiteilla näkyy ratakuorma-autoja, sepelivaunuja ja -auroja sekä tukemiskoneita, kertoo NRC Groupin kunnossapitopäällikkö Jani Kavilo.

Turvalaitteiden ja siltojen tarkastukset tehdään vuosikellon mukaan

Kesäisin työn alla ovat myös turvalaitetarkastukset ja siltojen tarkastukset. Turvalaitteiden kunnossapidon tehtävä on varmistaa junien turvallinen liikkuminen niin raiteilla, asemaväleillä kuin ratapihoilla. Tämän takaamiseksi ylläpidetään ja huolletaan laajaa turvalaitteiden kokonaisuutta.

– Turvalaitteiden kunnossapitoon kuuluu monenlaisia laitteita. Tasoristeyslaitokset puomeineen ja opastimineen, asemilla sijaitsevat asetinlaitteet, suojastus sekä junien automaattinen kulunvalvonta eli JKV. Näiden turvalaitteiden lisäksi kunnossapitoomme kuuluu kauko-ohjauksen päätelaitteet, kertoo työmaapäällikkö Markku Tikka NRC Groupilta.

Väyläviraston huolto-ohjeet määrittävät kunnossapidon vuosikellon turvalaitteiden osalta, joten kesällä tehtävät työt noudattavat pitkälti sitä. – Pääsääntö kuitenkin on, että kesällä keskitytään ulkolaitteisiin ja talvella sisälaitteisiin, Tikka sanoo.

Silloille tehdään vuosittain Väyläviraston ohjeiden mukainen, yleisluontoinen vuositarkastus sovittuun määräaikaan mennessä. Kattavammat tarkastukset tehdään viiden vuoden välein.

– Lisäksi silloille tehdään tarvittaessa erikoistarkastuksia, jotka ovat erikseen suunniteltuja tarkastuskokonaisuuksia ja kattavia tarkastuksia sillan kunnosta. Tänä vuonna kunnossapitoalue 7:lla tehdään neljä erikoistarkastusta, kertoo NRC Groupin projektipäällikkö Birgit Keränen.

Miten kunnossapitotyöt näkyvät radankäyttäjien arjessa?

Pääsääntöisesti kunnossapitotyöt eivät vaikuta raiteiden käyttäjiin, ja ne näkyvät lähinnä koneina raidealueilla. Jos jotkut kunnossapidon erillisprojektit, kuten raiteiden tai vaihteiden peruskorjaukset, aiheuttavat melua, siitä ilmoitetaan aina etukäteen lähistön asukkaille.

Liikennöintiin mahdollisesti aiheutuvat haitat minimoidaan tekemällä tietyt työt yöaikaan, kun junia on vähemmän liikkeellä raiteilla. Näitä töitä ovat esimerkiksi kiskojen ja pölkkyjen vaihtaminen sekä vaihteiden uusimistyöt. Kävely- ja turvalaitetarkastukset ja muut ei radan rakenteisiin vaikuttavat, kiireettömät työt, pyritään toteuttamaan päiväaikaan junaliikennettä häiritsemättä.

– Lisäksi kesäaikaan pitää huomioida lämpötila, sillä päivällä voi olla liian korkeat kiskolämpötilat. Esimerkiksi raiteiden tukemista tehdään yöllä, kun lämpötila-asteet alkavat alkukevään jälkeen nousemaan, Jani Kavilo sanoo.

Esimerkkejä kesäkauden 2022 töistä

  • Raiteiden koneellinen tukeminen etelästä kohti pohjoista huhtikuusta alkaen.
  • Vanhojen pölkkyjen vaihtaminen uusiin.
  • Kuluneiden kiskojen vaihto erityisesti kaarialueilla.
  • Erillisprojektit esimerkiksi satama-alueilla (Rauma, Turku, Oulu, Helsinki).
  • Kokkola–Ylivieska alueasetinlaitteen virransyötön uusiminen.
  • Opastinlamppujen vaihto Ylivieska–Oulu-rataosalla.
  • Siltojen erikoistarkastukset Karjalan radalla (KPA7).
  • Mahdollisien kesämyrskyjen aiheuttamien tuhojen raivaaminen.

Lue lisää kunnossapidon palveluistamme