Laadukasta kunnossapitoa

Kunnossapitopalvelumme kattavat laaja-alaisesti radan, raitioteiden ja sähköjärjestelmien kunnossapidon, kuten radan päällysrakenteet, turvalaitteet ja sähköratarakenteet. Myös sähköverkkojen ja vesistökanavien kunnossapito on osa palvelutarjontaamme. Ennakoivalla huollolla estämme vikojen syntymisen ja varmistamme järjestelmien mahdollisimman pitkän iän.

Rata- ja raitiotieinfran kunnossapito

Kunnossapitopalvelumme ulottuvat laajoista radan kunnossapitourakoista aina pienimpiin huoltotehtäviin. Teemme vankalla kokemuksella tarkastuksia, huoltoja ja viankorjauksia sekä radanpidollisia hoitotoimenpiteitä. Toimimme niin valtion rataverkolla kuin teollisuuden, satamien, kaupunkien ja kuntien omistamilla rataosuuksilla.

Ennakoivalla huollolla estämme vikojen syntymisen ja varmistamme järjestelmien pitkän iän. Ympäri Suomea sijaitsevat 16 toimipaikkaamme takaavat palvelujemme valtakunnallisen kattavuuden ja nopean saatavuuden.

Palveluitamme ovat muun muassa:

 • rata- sekä ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät
 • määräaikaistarkastukset ja kunnossapito
 • ratojen ja rakenteiden kuntoarviot
 • viankorjaus ja päivystys 24/7
 • asiantuntijapalvelut
 • erilliset projektikokonaisuudet.

Sähkö- ja automaatiokunnossapito

Laadukas kunnossapito pidentää laitteiden elinikää, alentaa kustannuksia ja varmistaa toiminnan häiriöttömyyden. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito on osaamisemme ydintä. Ennakoivalla huollolla takaamme järjestelmien ja laitteistojen käyttövarmuuden koko niiden elinkaaren ajan.

Ympäri Suomea sijaitsevat 16 toimipaikkaamme varmistavat palvelujemme valtakunnallisen kattavuuden ja nopean saatavuuden.

Palveluitamme ovat muun muassa:

 • sähkölaitteiden ylläpito- ja kunnostustyöt
 • automaatiolaitteet ja -järjestelmät
 • liikenteenhallintalaitteiden kunnossapitotyöt
 • kytkinlaitosten ja muuntamoiden kunnossapitotyöt
 • käyttövalvomotehtävät.

Monipuolista kunnossapitoa ammattitaidolla

Tarkastuspalvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaisia radantarkastuspalveluita sisältäen radan rakenteet alusrakenteesta päällysrakenteeseen. Hyödynnämme tarkastuksessa uutta teknologiaa. Tarkastusten perusteella teemme kattavat raiteiden ja rakenteiden elinkaari- ja kuntoarviot.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme kattavia asiantuntijapalveluita sisältäen esimerkiksi elinkaarikonsultointia, käytönjohtajapalveluita, jännitekatkopalveluita ja tilaluokituksia (Atex). Lisäksi käytössämme on kunnossapitojärjestelmä kunnossapidon ohjaamiseen ja laitetietokannan ylläpitoon.

Rakentamispalvelut

Kunnossapitopalveluiden lisäksi toteutamme ratainfran perusparannustöitä monipuolisella osaamisella ja kalustolla huomioiden asiakkaiden tuotantoprosessien vaatimukset. Puramme ja kierrätämme elinkaaren loppuvaiheessa olevan materiaalin ympäristövaatimukset huomioiden.

Muut huoltopalvelut

Rata- ja sähkökunnossapidon lisäksi tuotevalikoimamme kattaa esimerkiksi siltojen ja rumpujen kunnossapitoa, kasvillisuuden torjuntaa sekä tasoristeysten kunnossapitoa.

Muut palvelut

Huolehdimme ratainfran toimivuudesta ympäri vuorokauden viankorjaus- ja varaosapalveluineen.

Rautateiden kunnossapito

Katso video

Yhteystiedot

Joni Harju

Joni Harju

Laskentapäällikkö

+358 40 864 5329

joni.harju@nrcgroup.fi
Tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi

Muut palvelumme

Rautatierakentaminen

NRC Group Finland on Suomen suurin radanrakentaja. Asiantuntemuksemme kattaa rautatietekniikan lisäksi myös muuta infrarakentamista, kuten ratainfran ulkopuolista sähkö- ja sillanrakentamista.

Lue lisää

Materiaalipalvelut

Olemme Suomen johtava rautatiemateriaalin toimittaja. Materiaalipalvelumme kattavat rautatiemateriaalien hankinnan, varastoinnin ja toimitukset sekä oman tuotannon, kuten hitsauspalvelut ja ratapölkkyjen kyllästyksen.

Lue lisää

Konepalvelut

Ratojen kunnossapidon ja rakentamisen kalustomme on räätälöity pohjoismaisiin olosuhteisiin ja suomalaiselle raideleveydelle. Vuokraamme niitä myös muille raiteilla työskenteleville.

Lue lisää
Tule meille töihin!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.