Laatu tarkoittaa meille vastuullista toimintaa

Yli kahtasataa kulkeva, satoja tonneja painava juna vaatii laadukasta infrastruktuuria. NRC Groupilla laatu on avainasemassa kaikessa, mitä teemme.

Jaa:

Kun yrityksen tehtävänä on rakentaa vuosikymmeniä kestävää infrastruktuuria, on todella tärkeää pystyä tuottamaan laadukasta ja kestävää palvelua. NRC Groupilla laatu koskee kaikkea yrityksen toimintaa, ja laatu on tärkeässä roolissa jokaisen työntekijän päivittäisessä tekemisessä.

”Joskus ennen laatu määriteltiin tuotteen tai palvelun virheettömyydellä. Se on kuitenkin paljon isompi asia: meille laatu on sateenvarjo, jonka alle tulevat niin rautatieturvallisuus kuin ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusasiat. Laatu on sitä, että toimitaan vastuullisesti”, sanoo laatu- ja työsuojelupäällikkö Marjo Kaustell.

Laatu varmistaa korkeiden vaatimusten toteutumisen

Infra-alalla vastuullinen toiminta tarkoittaa sitä, että työtä tehdään kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun lähtökohdista. Oli kyse sitten materiaaleista, rauta- ja raitioteistä tai sähköverkoista ja turvalaitejärjestelmistä, niiden tulee olla turvallisia, kestäviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Lisäksi rauta- ja raitioteiden kunnossapito vaatii suunnitelmallista työtä.

”Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu eivät toteudu, jos laatu ei ole kohdallaan. Ratojen pitää kestää kovaa käyttöä ja ajan hammasta. Koko ajan myös vaaditaan enemmän: rata edellyttää erilaista rakentamista ja kunnossapitoa, kun Pendolino-juna painaa yli kahtasataa. Meiltä löytyy ammattitaitoa tuottaa palvelua, joka kestää sille asetetut vaatimukset”, Kaustell kertoo.

Laatua voi myös määrittää sillä, että tehdään mitä luvataan ja saavutetaan tavoitteet aikataulussa. NRC Groupilla laatuun panostaminen näkyy asiakastyytyväisyytenä, ja parhaimmillaan projektit saadaan valmiiksi jopa etuajassa ja alle budjetin – kuten Tampereen Ratikan raitiotietyöt.

Miten tuotteiden ja palvelujen laatu varmistetaan?

Laadukkaan työn varmistaminen lähtee NRC Groupilla jo tarjouslaskennasta, jossa huomioidaan laatuvaatimukset, oikeanlaiset materiaalit ja resurssit projektiin. Varsinaiseen toteutusvaiheeseen kuuluu monenlaisia, yksityiskohtaisia laatu- ja toimintasuunnitelmia. Myös loppuvaiheen luovutusprosessissa on omat proseduurinsa laadun varmistamiselle. Erityisen tärkeää on turvalaitteiden ja ratojen toimivuus sekä kunnossapito.

”Turvallisuus on ykkösasia: jos joku pettää, voi tulla suuret vahingot. Työssämme laatu taataan todella tarkalla ennakkosuunnittelulla ja varautumisella. Toimintaympäristö pitää tuntea sekä kartoittaa erilaisia riskejä ja suunnitella niiden hallintakeinoja. Aikataulut eivät aina anna joustoa, sillä liikenteen pitäisi päästä kulkemaan ja pienetkin katkokset korjaustöiden tai muun takia pistävät pakan sekaisin”, Kaustell kuvailee suunnitelmien merkitystä.

NRC Group on sitoutunut ISO 9001 -laadunhallintastandardin vaatimuksiin, joiden tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Standardi antaa yrityksen johdolle työkaluja laadunhallintaan.

”Kaikki laadussa lähtee johdon sitoutumisesta, joka mahdollistaa resurssit tällaiseen toimintaan. Meillä johto on todella hyvin sitoutunutta. Laadunvarmistuksien tehtävä on tukea kannattavaa liiketoimintaa ja säilyttää hyvä kilpailukyky. Laadunhallintastandardiin sitoutuminen edistää jatkuvaa toiminnan kehittämistä, mikä auttaa meitä ylläpitämään laadukasta työtämme vaatimuksien muuttuessa”, Kaustell sanoo.

Sähkörakentamisen laatusuunnitelma tehdään huolell

Työssämme kaikki työvaiheet vaativat tarkkaa suunnittelua, jotta rauta- ja raitiotieympäristön turvallisuus toteutuu. Valmiit pohjat laatusuunnittelulle helpottavat työtä. Viimeisimpänä NRC Groupilla on valmisteltu sähkörakentamisen laatusuunnitelmaa, joka auttaa vastaamaan sähkö- ja turvalaiteasetuksien vaatimuksiin.

Sähkörakentamisessa on paljon erityisosaamista vaativaa suunnittelua, johon sisältyy mm. tarkasti määritellyt järjestelmät, ohjelmistosuunnitelmat ja validoinnit. Sähkörakentamiseen liittyy vaatimuksia niin, standardien, lakien, komponenttien, riskienhallinnan kuin turvalaiteasentajien pätevyyksien osalta. Laatusuunnitelma sisältää massiivisen paketin tietoa ja erilaisia testisuunnitelmia. Laatusuunnitelma toimii tilaajalle valmiina pohjana sähkörakentamisen projektia varten.

Lue lisää sähkörakentamisesta

Rolf Jansson (1969)

Chairman of the board

Mats Williamson (1958)

Board member

Eva Nygren (1955)

Board member

Tove Elisabeth Pettersen (1970)

Board member

Outi Henriksson (1969)

Board member

Heikki Allonen (1954)

Board member

Karin Bing Orgland (1959)

Board member

Robert Röder

EVP & MD NRC Group Sweden

Lene Engebretsen

EVP & Head of Communications

Arild Ingar Moe

EVP & MD NRC Group Norway

Jukka Viitanen

Head of Sustainability

Jouni Kekäle

Operatiivinen johtaja, Raitiotie-divisioonan johtaja

Mila Kurinmaa

Kari Mäki, rata-asentaja

Jari Moisio, Projektipäällikkö

Vili Paavola, työmaamestari

Jooel Juntunen, Projektipäällikkö

Tuukka Myllymäki, projekti-insinööri

Kaisa Viitamäki, tekninen harjoittelija

Kari-Pekka Lumme, Projektipäällikkö

Niko Oinonen, sähköasentaja

Heidi Joensuu, Projekti-insinööri

Sami Korhonen

Divisioonajohtaja, Rautatierakentaminen

Mirka Nevala

Divisioonajohtaja, Kunnossapito

Materiaalipalvelut

Materiaalipalvelut asiakaspalvelu

Minna Viiri

Hankintapäällikkö

Santtu Karvinen

Kategoriapäällikkö, päällysrakenne

Jouni Haimila

Kategoriapäällikkö, turvalaite- ja sähköratamateriaalit

Katariina Nilsson

Materiaalit-divisioonan johtaja

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt

Anu Asikainen

Tietohallintojohtaja

Reetta Tuomi (12.8.2024 alkaen)

Henkilöstöjohtaja

Sanna Ström

Vastuullisuusjohtaja

Pauliina Pykälä

Brändi- ja viestintäjohtaja

Laura Luomaranta

Henkilöstön kehityspäällikkö

Henri Lehtonen, Projekti-insinööri

Vesa Taam

Rakennuspäällikkö, sähkörakentaminen

Petri Prokkola

Kunnossapitopäällikkö

Janne Tervonen

Tuotantopäällikkö

Kari Patama

Tuotantopäällikkö

Ari Vepsäläinen

Kategoriapäällikkö, sepelit ja vaihteiden osat