Yhteistyö edistää lean-rakentamisen käytäntöjä alalla

NRC Group on mukana edistämässä alan käytäntöjä. Lean-rakentamista on Suomessa edistänyt LCI Finland ry (Lean Construction Institute), jonka nyt käynnissä oleva RAIN2-hanke on koko rakennusalan yhteinen kehityshanke.

Jaa:

Muutos on usein hidasta, etenkin kun puhutaan koko alaa koskevista toimintatavoista. Lean-filosofia on vienyt rakennusalaa jo vuosien ajan suuntaan, jossa korostuu hankkeiden osapuolten välinen yhteistyö ja jatkuvan parantamisen kulttuuri. Käytännössä tämä on näkynyt integroitujen toimintamallien, kuten allianssiprojektien ja yhteistoimintaurakoiden, yleistymisenä.

Lean-rakentamista on Suomessa edistänyt LCI Finland ry (Lean Construction Institute), jonka nyt käynnissä oleva RAIN2-hanke on koko rakennusalan yhteinen kehityshanke. Myös NRC Group on mukana hankkeessa.

– Tavoitteena on edistää yhteisiä käytäntöjä lean-rakentamisessa ja integraatiossa osapuolten välisessä yhteistyössä. Hankkeessa mukana olevat yritykset saavat leanin liittyvää uusinta tietoa ja osaamista, jota voimme sitten välittää eteenpäin omiin organisaatioihimme, kertoo NRC Groupin raitiotiedivisioonan laatu- ja kehityspäällikkö Jussi Takamaa.

Työpajoista oppia omaan työhön

NRC Group on RAIN2-hankkeessa yksi urakoitsijaosapuolista, ja lisäksi mukana on suunnittelijaosapuolia edustavia yrityksiä. Hanke toteutetaan pääosin eri teemoja käsittelevinä työpajoina, joihin on NRC Groupilta osallistunut Takamaan lisäksi muita työntekijöitä. Työpajoista NRC Group on saanut myös pohdinta-apua omiin kehitysprojekteihin liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin.

– Hankkeen työpajoihin osallistuneet työntekijämme ovat pystyneet niiden kautta ammentamaan omaan työhönsä uutta tietoa, ja olemme saaneet hankkeesta paljon ideoita sisäiseen kehitykseen ja oman toimintamme parantamiseen erityisesti käynnissä olevissa allianssiurakoissamme. Työpajoissa on myös esitelty kolme NRC Groupin casea, esimerkiksi haasteita raitiotierakentamisen tahtituotannossa. Saimme työpajassa uusia näkökulmia siihen, mitä vastaavissa kohteissa voisi tehdä toisin, Takamaa sanoo.

Yksinkertaistettuna tahtituotannolla tarkoitetaan työvaiheiden pilkkomista pienempiin osiin, joita toteutetaan esimerkiksi tasaisella viikkotahdilla. Tällä tavoitellaan parempaa laatua ja kustannustehokkaampaa toteutusta.

Yhtenäiset käytännöt vievät alaa eteenpäin

Kotimaisten case-esimerkkien lisäksi työpajoissa on ollut kansainvälisiä puhujia. Takamaan mieleen on jäänyt kalifornialaisen sairaalarakennuttajan Sutter Healthin esitys, josta sai uusia ja konkreettisia oppeja omaan työhön. Maailmalla myös otetaan oppia Suomesta, sillä täällä ollaan aallonharjalla integroitujen projektitoteutuksien suhteen. Tätä on edesauttanut rakennusalan avoin suhtautuminen yhteistyön kehittämiseen – esimerkiksi juuri RAIN-hankkeiden kautta.

– Suurin hyöty hankkeesta on se, että rakennusalalla leanin käytännöt vakiintuvat ja eri toimijat puhuvat samaa kieltä, Hankkeen myötä rakennusalalla mennään lean-rakentamisessa yhtenäisesti samaan suuntaan. Rakennusalan tuottavuuden parantuminen ei tapahdu yksistään yrityksissä, vaan sitä on tehtävä yhteistyössä, Takamaa toteaa.

RAIN2-hanke (2019-2022) on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, joka on jatkoa RAIN-tutkimus- ja kehityshankkeelle (2016-2018). Hankekonsortiossa ovat mukana Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy sekä GRK Infra Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy. Seuraava RAIN-hanke on jo suunnitteilla.