Uusi työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti lisää työntekijöiden kuuntelua ja osallistumista

Tavoitteet koetaan yhteisiksi koko talossa. Vuosi sitten NRC Group Finland alkoi soveltaa kansainvälistä ISO 45001 -standardia. Se sertifioitiin tämän vuoden alussa, mikä vahvistaa yhtiön ennestään vastuullista toimintaa.

Jaa:

NRC Groupilla on ollut jo pitkään käytössä ympäristövastuuseen ja laatuun liittyvät ISO 9001 - ja ISO 4001 -sertifikaatit. Vuosi sitten työterveyttä ja -turvallisuutta ohjaava OHSAS 18001 -sertifikaatti vaihdettiin ISO 45001:2018 -standardiin. Se sertifioitiin alkuvuodesta 2021.

– Sertifiointia edelsi huolellinen valmistautuminen, kertoo NRC Groupin laatu- ja työsuojelupäällikkö Marjo Kaustell. Standardin vaatimukset, tavoitteet ja seuranta on mietittävä etukäteen, ennen kuin sertifiointilaitos voi myöntää todistuksen vaatimusten täyttämisestä.

Vaatimukset koskevat koko yhtiötä, ja esimerkiksi johdon pitää sitoutua työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen. – Hioimme toiminnan kuntoon ennen sertifioinnin vaatimaa auditointia, ja ilmapiiri oli todella vastaanottavainen. Tavoitteet koetaan yhteisiksi koko talossa.

Uusia vaatimuksia sidosryhmäyhteistyöhön

Erot uuden ja vanhan työturvallisuusstandardin välillä ovat pieniä, ja suurin osa vaatimuksista on jo kiinteä osa NRC Groupin olemassa olevaa työterveys- ja työturvallisuuskulttuuria. – Tärkeimpiä muutoksia on entistä suuremman vastuun kantaminen kumppanien turvallisuudesta, Kaustell sanoo.

Toinen merkittävä muutos on työntekijöiden osallistamisen lisääminen. Kaustellin mukaan NRC Groupin työkulttuurissa työntekijöiden ääni on kuulunut tähänkin asti laajasti, esimerkiksi riskien arvioinnissa ja tapaturmien käsittelyssä. – Palautteen antamista on helpotettu Impact-mobiilisovelluksella, ja täysipäiväiset työsuojeluvaltuutetut tuovat ahkerasti viestiä kentältä.

Standardin myötä on käynnistynyt myös uutta osallistavaa toimintaa, kuten keskustelutilaisuudet kaikille avoimien ajankohtaisinfojen yhteydessä. – Niissä työntekijät pääsevät kysymään asioita suoraan toimitusjohtajalta ja muulta johdolta. Myös matalan kynnyksen digivalmennukset, esimerkiksi ruokavaliosta ja stressin hallinnasta, on otettu innolla vastaan.

Vuoden 2021 teemana työhyvinvointi

Uusi sertifikaatti tukee NRC Groupin ennestään vahvaa työturvallisuuskulttuuria. – Työskentelyolosuhteet ovat radalla niin haastavat, että meillä on opittu kantamaan huolta omasta ja työkaverin terveydestä ja hyvinvoinnista, Kaustell kiittelee. – Sairauspoissaoloja on todella vähän.

Standardin sertifioinnilla on monia etuja verrattuna pelkkään standardin noudattamiseen. – Sertifiointi varmistaa, että toimintaamme seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Näin pystymme osoittamaan, että toimimme samojen standardien mukaan kaikkialla Suomessa ja myös kehitämme toimintaamme koko ajan.

Vuosi 2021 onkin valittu työhyvinvoinnin, työkyvyn ja turvallisuuden teemavuodeksi. – Välittäminen ja henkilöstön hyvinvointi ovat jo itsessään meille hyvin tärkeitä asioita. Mitä paremmin ihmiset voivat, sitä parempaa laatua ja toimintavarmuutta pystymme tarjoamaan myös asiakkaillemme.

Kokemukset sertifikaatin laadinnasta hyödyttivät NRC Groupin sertifiointiprosessia

NRC Groupin laatu- ja työsuojelupäällikkö Marjo Kaustell toimi ISO45001:2018-serfitikaatin laadinnassa Suomen delegaattina ja seurantaryhmän puheenjohtajana. Standardin kehittäminen vei yli 60 valtion muodostamalta kansainväliseltä yhteisöltä noin kolme vuotta.

– Vaativimpia vaiheita oli termien määrittely. Sertifikaatin jokainen sana on punnittu tarkkaan, jotta vaatimukset tulkitaan samalla tavalla kaikkialla, Kaustell kertoo. Hänen mukaansa kyseessä on ennen kaikkea humaani standardi, joka edistää ihmisarvoa YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. – Seuraavaksi standardia päivitetään psyykkiseen hyvinvointiin liittyvällä jatko-osalla.