Tiivis yhteistyö, keskinäinen luottamus ja vastuun jakaminen ovat allianssiprojektien A ja O

Allianssiprojektit ovat yhä suositumpi tapa toteuttaa isoja rakennus- ja infrahankkeita. Allianssiprojekteissa osapuolet, kuten tilaaja, suunnittelijat, rakentajat ja konsultit, jakavat keskenään vastuun, riskit ja hyödyt. Yhteistyömalli edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, luottamusta ja avointa tiedonvaihtoa, ja se tehostaa näin myös projektin toteutusta.

Jaa:

Suomen suurimpiin infrahankkeisiin kuuluva Raide-Jokeri on esimerkki siitä, kuinka eri toimijat voivat toteuttaa suuriakin infrahankkeita tiiviissä yhteistyössä. 25 kilometriä pitkä pikaraitiotie kulkee Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen ja pitää sisällään 34 pysäkkiparia sekä raitiovaunuvarikon Roihupellossa. NRC Group Finland vastaa allianssissa Raide-Jokerin kiskojen, ajolankojen sekä sähkö- ja teknisten järjestelmien rakentamisesta.

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta Raide-Jokerin sähkö- ja teknisten järjestelmien parissa työskennellessä ovat opettaneet itselleni paljon raitiotien rakentamisesta ja allianssiprojektin toiminnasta. Työskentely allianssiprojektissa vaatii yhteistyökykyä ja halua oppia uutta. On tärkeää on pystyä toimimaan nopeasti ja joustavasti muuttuvissa tilanteissa sekä samalla pitää aikataulut ja laatu korkeana koko projektin ajan.

Parasta allianssiprojektissa työskentelyssä on, kun eri yritysten rajat katoavat kokonaan. Tuntuu, että kaikki allianssikumppanit olisivat samaa firmaa. Tästä on myös käytännön hyötyä, sillä on todella kätevää kävellä suoraan projektitoimistolla rataporukan tai suunnittelijan luokse keskustelemaan ratkaisusta asiaan kuin asiaan. Tämä vähentää soittamista ja sähköpostien lähettämistä.

Allianssimalli on osoittautunut erittäin toimivaksi hankkeiden toteuttamisessa ja se tulee todennäköisesti yleistymään tulevaisuudessa entisestään. Raide-Jokeri on hyvä esimerkki siitä, kuinka allianssimalliin perustuvalla projektilla on mahdollista toteuttaa vaativia infrahankkeita onnistuneesti ja tehokkaasti – tuloksena etuajassa valmistuva pikaraitiotie.

Kirjoittaja Pyry Vilkko on Raide-Jokerilla työskentelevä projekti-insinööri.