Toimitusjohtajan joulutervehdys: Onnistumisemme osoittavat, että olemme oikealla raiteella

Luomme ihmisiä ja yhteiskuntaa liikuttavaa infraa. Työmme tuloksia ei luovuteta vain asiakkaillemme, vaan myös tulevien sukupolvien käyttöön. Näin olemme rakentamassa tulevaisuutta ja projektiemme kautta luomassa uutta historiaa. Tänä vuonna olemme jatkaneet työtämme vuonna 2020 julkaistun strategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa olla alan halutuin kumppani ja työnantaja.

Jaa:

Kannattava orgaaninen kasvu on strategiamme kulmakivi, joka vaatii meitä kehittämään sekä yritystä että ihmisiämme. Olemme tänä vuonna onnistuneet hienosti varmistamaan tärkeitä projekteja tuleville vuosille, kuten Rautateiden eritysmateriaalien palvelusopimuksen, Joensuun ratapihan uudistusprojektin ja Kouvolan käyttökeskusalueen sähkökunnossapitourakan. Myös Kruunusiltojen raitiotien tuotantovaiheen käynnistyminen ja Tampereen raitiotien ensimmäisen vaiheen valmistuminen ja toisen vaiheen rakentamisen alkaminen ensi vuonna, antavat meille mahtavat lähtökohdat tuleviinkin vuosiin.

Vastuullinen toiminta on välittämistä

Työmme perustuu pohjoismaisiin arvoihin; välittämiseen ja luotettavuuteen, jotka yhdistämme yrittäjähenkiseen asenteeseen. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja tulevaisuudesta ja panostamme vastuullisuuteen yhä vahvemmin, kaikessa tekemisessämme.

Yhteiskunnallisesti merkittäviä projekteja ja ratojen kunnossapitoa ei toteuteta onnistuneesti ilman osaavia, sitoutuneita ja motivoituneita ihmisiä. Strategiamme keskiössä onkin investoida enemmän ihmisiimme ja työskennellä järjestelmällisemmin ammattilaistemme kehittämiseksi. Pohjaksi kehitystyölle toteutimme tänä vuonna kaikissa toimintamaissamme laajan henkilöstötutkimuksen, jonka tuloksia hyödynnämme monipuolisesti jatkossakin.

Rakennamme ja kunnossapidämme ympäristöystävällisempiä tapoja liikkua. Kestävää infraa pitää myös rakentaa kestävästi, joten kehitämme nyt voimakkaasti oman tekemisemme kestävyyttä ja mittaamme tähän liittyviä kehitystoimenpiteitämme. Olemme myös julkistaneet kunniahimoisia tavoitteita toiminnallemme kestävään kehitykseen liittyen. Ympäristöohjelmassamme olemme asettaneet päästövähennyksillemme tavoitteet kansainvälisen kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti.

Vielä emme tiedä tarkkaan, millä kaikilla keinoilla tulemme tavoitteet saavuttamaan, mutta yksi ensi askel niiden saavuttamiseen on tarvittavan osaamisen ja ymmärryksen kehittäminen. Tähän liittyen olemmekin tänä vuonna käynnistäneet koko henkilöstön kattavan vastuullisuuskoulutuksen. Ehkä suurin oppi toistaiseksi on, että usein ympäristökysymyksissä vähätellään pienten tekojen merkitystä, mutta oikeastaan ei ole olemassa niin pientä ympäristötekoa, että sitä ei kannattaisi tehdä.

Olemme erityisen ylpeitä siitä, että työmme luo kestävämpää tulevaisuutta seuraaville sukupolville, ja vaikutamme vahvasti siihen, miten ihmiset liikkuvat ja elävät – tänään ja tulevaisuudessa.

Toivotan kaikille rauhallista joulunaikaa ja menestystä vuodelle 2022!