Tampereesta elokuussa Suomen toinen ratikkakaupunki –NRC Group raitiotietöiden ytimessä

Tampereen Raitiotieallianssi on ollut monivaiheinen hanke, joka tuo kaupunkiin aivan uuden joukkoliikennejärjestelmän. Hankkeen ensimmäinen osa valmistuu etuajassa elokuussa ja alittaen sille asetetun tavoitekustannuksen noin 30 miljoonalla eurolla. NRC Groupin vahvuutena Tampereen projektissa ovat raitioteiden päällysrakenteet ja tekniset järjestelmät.

Jaa:

”Yhteistyön eri osapuolten välillä pitää olla saumatonta, että tällaiseen tulokseen päästään”, toteaa Tampereen raitiotieallianssin projektipäällikkö, NRC Groupin Sari Valjus. Raitiotieallianssin muodostavat tilaajaosapuolet Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy sekä palveluntuottajaosapuolet NRC Group Finland Oy, Sweco Finland Oy, YIT Suomi Oy ja AFRY.

Tampereen raitiotie on ensimmäinen Suomeen rakennettu uusi raitiotie yli sataan vuoteen. Tiiviissä, kaupunkimaisessa ympäristössä rakennettaessa työn ja liikenteen yhteensovittaminen on kaiken A ja O, sillä normaali arki tulee saada toimimaan työmaan ympäristössä.

”Yhteistyön lisäksi raideosaamisen tulee olla huippuluokkaa, ja sitä löytyy NRC Groupilta”, Sari Valjus kertoo.

Raitiotie tuo uutta tekniikkaa katukuvaan

Ratikan liittyessä liikenteen joukkoon on tamperelaisilla liikkujilla ollut paljon uutta nähtävää ja opeteltavaa. Uudet opastimet ja liikennevalot varmistavat, että liikenne sujuu turvallisesti, kun sääntöjä noudatetaan.

”Teknisten järjestelmien kuten ratajohdon asennukset ja vaihteiden ohjaus- ja lumensulatusjärjestelmien rakentaminen ovat yrityksemme vahvoja osaamisalueita”, kertoo Raitiotieallianssin teknisten järjestelmien rakentamisesta vastaava Tero Heino NRC Groupilta.

Tekniset järjestelmät kuten raitiotien ajojohtimet, vaihteiden ohjaus ja liikennevalojen toiminta ovat hankkeessa NRC Groupin vastuulla. Tampereen raitiotieradan ja järjestelmien toimivuus, mukaan lukien liikennevalojen ajoitus ja opastimien näkyvyys, testataan raitiotien koeajoissa.

Monia ensimmäisiä, kuten nurmirakenne

Kun rakennetaan uutta, monessa asiassa, kuten jo ratarakennetyypissä, lähdetään alusta asti liikkeelle. Tässä hankkeessa esimerkiksi nurmiradan rakenteen toteutustapaa hiottiin huolella. Kiskojen välissä ja sivuilla oleva nurmi sitoo hulevesiä ja pölyä sekä vaimentaa melua jonkin verran. Nurmirataa on käytetty paljon kaupungin sisääntuloväylillä, ja se tuo lisää viihtyisyyttä ja viherympäristöä kaupunkiin.

Rakentamisessa on toteutettu muitakin uusia ideoita; valtatien 9 ylittävä uusi raitiotiesilta päätettiin rakentaa kahdessa osassa, ja osaan ratikkapylväistä on yhdistetty sekä valaistus että ajolangat. Ratikkapylväitä on lisäksi kiinnitetty suoraan radan betonilaattaan, sen sijaan, että niille olisi tehty omat perustukset. Uusi ratkaisu on säästänyt tilaa ja tätä kautta vähentänyt myös kaapelisiirtotarvetta sekä nopeuttanut rakentamista.

Vastuullisuutta ihmisiä ja ympäristöä kohtaan

”Olen erittäin ylpeä kolmesta asiasta. Projekti valmistuu etuajassa, budjetti on alittumassa 30 miljoonalla eurolla ja työturvallisuus on hyvällä tasolla*. Jokaisen työntekijän, joka tulee meille töihin, tulee myös päästä terveenä ja turvallisesti takaisin kotiin”, Sari Valjus kiteyttää.

NRC Groupilla sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu nivoutuvat yhteen eikä raitiotieprojekti ole mikään poikkeus. Uudet raitiotiet vähentävät liikenteen energiankulutusta ja päästöjä. Raitiotie aiheuttaa myös vähemmän melua ympäristöön kuin bussiliikenne. Raitiotie on pitkäaikainen investointi, ja Tampereen kohdalla on selvitetty, että käyttöiän ja kapasiteetin perusteella 25 raitiovaunun palvelutasoon tarvitaan 225 linja-autoa. NRC Group on näin yhtenä ilmastokumppanina osaltaan edistämässä Tampereen kaupunkia kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tampereen tavoite on vuodessa 2030.

Kestävää kehitystä allianssimallilla

Tampereen raitiotien onnistuneen toteutuksen taustalla on monta NRC Groupin vahvuutta.

”Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajat, rakentajat ja suunnittelijat ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä suunnitteluvaiheesta lähtien”, kertoo NRC Groupin operatiivinen johtaja Jouni Kekäle, joka toimii Raitiotieallianssin johtoryhmän jäsenenä. Allianssimallinen toiminta edellyttää yhteistyövalmiuksia, joissa kannustetaan avoimuuteen ja ongelmien ratkaisuun.

”Tampereen raitiotiehankkeessa NRC Groupin kokemus rautatierakentamisesta on tuonut merkittävää lisäarvoa koko hankkeelle ja asiakkaille. Rakentamisen lisäksi vastaamme myös raitiotielinjaston kunnossapidosta osana kunnossapitoallianssia, ja tälläkin osa-alueella hyödynnämme alan vankkaa osaamistamme. On innostavaa olla rakentamassa ja ylläpitämässä Suomen ympäristöystävällisintä infraa myös tulevien sukupolvien tarpeisiin. Voin olla erittäin ylpeä innokkaasta, innovatiivisesta ja osaavasta huipputiimistämme”, toteaa Jouni Kekäle.

*Suomen infra-alan tapaturmataajuuden keskiarvo oli 18 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2020. Tampereen raitiotieallianssin kohdalla vuoden 2020 tapaturmataajuus oli 10,6.

Kuva yllä: Raitiotien koeajot ovat käynnissä Tampereella (kuvan lähde Raitiotieallianssi)