Systemaattisin askelin hiilineutraaliksi

Rakentaminen tuottaa noin 40 % maailman hiilidioksidipäästöistä ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen osuus on noin 20 %. NRC Groupin ilmastovaikutukset muodostuvat näiden kahden yhdistelmästä; rakennamme kestävää liikenneinfraa, joka mahdollistaa vähähiilisen liikenteen. NRC Group on asettanut toiminnalleen merkittäviä päästövähennystavoitteita ja tavoitteena on olla Suomessa, oman toimintamme osalta, hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Jaa:

Hiilitiekartta näyttää oikean suunnan

Hiilitiekartta on työkalu, joka auttaa matkalla kohti hiilineutraaliustavoitettamme. Hiilitiekartassa esitetään yrityksen hiilineutraaliustavoite sekä suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.

”Tiedämme hyvin, mistä omat päästömme koostuvat ja hiilitiekartta on rakennettu vähentämään ja poistamaan näitä päästöjä. Hiilitiekartassa huomioidaan myös epäsuorat päästöt, vaikka niille emme vielä konkreettista tavoitetta asettaneetkaan. Käytännössä toimintamme hiilidioksidipäästöt muodostuvat koneiden ja ajoneuvojen käytöstä sekä sähköenergiasta ja kaukolämmöstä ” kertoo Ville Vainiomäki, NRC Groupin Suomen maayhtiön ympäristöpäällikkö.

Hiilitiekartta ohjaa esimerkiksi hankkimaan päästötöntä sähköä ja kaukolämpöä sekä lisäämään uusiutuvien polttoaineiden osuutta. Lisäksi hiilitiekartan toimenpiteissä korostuu henkilöstön jatkuva kouluttaminen ja osaamisen kasvattaminen päästöjen vähentämiseksi. Hiilitiekartalla eteneminen edellyttää systemaattista ympäristöasioiden huomioimista toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi päästölaskennan ja raportoinnin osalta parannusmahdollisuuksia on vielä paljon.

”Aloitimme hiilitiekartan suunnittelun noin vuosi sitten. Aihe nousi esiin useissa keskusteluissa läheisten ja kollegoiden kanssa ja silloin kylvettiin siemen suunnitelmalle. Kun esitimme asian johtoryhmällemme, olin erittäin iloinen nähdessäni johdon kunnianhimoisen suhtautumisen aiheeseen. Nyt kun tavoite on asetettu ja suunnitelmat valmiina, on aika ryhtyä ilmastonmuutoksen torjuntaan tosissaan.” jatkaa Ville.

Hiilitiekartta kehittyy jatkuvasti keinojen ja osaamisen kasvaessa. Jo nyt se huomioi myös epäsuoria päästöjä arvoketjussa. NRC Groupissa näitä ovat mm. materiaalien päästöt, jätehuolto, työmatkaliikenne ja alihankkijoiden käyttämät polttoaineet. Tämän kokonaisuuden parempi ymmärtäminen ja laskenta mahdollistavat seuraavat askelet ilmastotyössä.

Yhteistyö on edellytys tulevaisuuden kestävän infran rakentamiseen

NRC Group rakentaa kestävää liikenneinfraa. Kestävämpi infra ei tarkoita ainoastaan lujuudeltaan parempaa, vaan sellaista infraa, jota myös rakennetaan ja pidetään kunnossa kestävästi ja vastuullisesti. Ilmastotyö vaatii onnistuakseen yhteistyötä. Monet NRC Groupin asiakkaista, kuten kunnat , kaupungit, valtio ja yritykset ovat jo asettaneet omia ilmastotavoitteitaan. Meille tärkeää on tukea yhteiskuntaa näissä kaikille yhteisissä tärkeissä tavoitteissa.

”Monia ratkaisuja alalla on jo olemassa, mutta aiemmin kertyneen kokemuksen sekä kerätyn tiedon yhdistäminen totuttujen toimintamallien uudistamiseksi vaatii vielä työtä. Kestävämmän infran rakentaminen on yhteisesti urakoitsijoiden ja tilaajien vastuulla, ja onnistuu ainoastaan eri osapuolten välisellä yhteistyöllä. Kestävämpi infra kestää myös tulevien sukupolvien odotukset”, kuvaa alan tilannetta Jukka Viitanen, NRC Groupin vastuullisuusjohtaja.

Ilmastotyössä onnistumisen avain on sen sisällyttäminen osaksi jokapäiväistä työtä ja toimintatapoja. Näin jokainen voi ottaa vastuun aiheesta omalta osaltaan ja osallistua. Ei ole olemassa niin pientä ilmastotekoa, että se kannattaisi jättää tekemättä.

Lue lisää uutisia