Q1 2023 NRC Groupin liikevaihto kasvoi ja tilauskanta säilyi vahvana

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1291 milj. NOK (117 milj. €) verrattuna 1176 milj. NOK (118 milj. €) vuoden 2022 vastaavalla jaksolla. Liikevaihto kasvoi 10 % vuoden 2022 vastaavasta vuosineljänneksestä. Konsernin liikevoitto (EBIT adj.) oli -48 milj. NOK (-4,4 milj. €) vuosineljänneksellä, kun se viime vuonna samaan aikaan oli –41 milj. NOK (-4,1 milj. €). Tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi noin 4 milj. NOK (0,4 milj. €) käyttöomaisuuden myyntivoittoja, joita vuoden 2022 vastaavan vuosineljänneksen tuloksessa oli 19 milj. NOK (1,9 milj. €).

Jaa:

Konsernin kannattavuus EBIT adj.-marginaali oli tammi-maaliskuussa -3,7 %, kun se viime vuoden vastaavalla neljänneksellä oli -3,5 %. Tilauskanta vahvistui vuoden 2022 loppuun verrattuna 7795 milj. NOK:sta (741 milj. €) 8 200 milj. NOK:in (721 milj. €).

Konsernin toimitusjohtaja Henning Olsen jätti eroilmoituksensa huhtikuun lopussa ja hallitus on aloittanut uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin.

Suomessa NRC Groupin liikevaihto kasvoi ja tilauskanta säilyi vakaalla tasolla

Suomessa vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 42,5 milj. € ja nousi hieman verrattuna edellisen vuoden saman vuosineljänneksen 39,2 milj. €. Nousu edelliseen vuoteen verrattuna johtui erityisesti Materiaalit-divisioonan uudesta pölkkysopimusmallista ja suurten projektien volyymistä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Liikevoitto (EBIT adj.) -2,5 milj. € laski verrattuna vuodentakaiseen -1,7 milj. €.

Ero johtui pääosin projektiportfolion kausivaihtelusta ja pienemmistä kalustomyynneistä kuluvana vuonna. Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus, EBIT adj. -marginaali, oli -5,8 %, kun se viime vuonna samaan aikaan oli -4,4 %. Tilauskanta pieneni 349 miljoonasta 250 miljoonaan euroon. Tilauskantaan vaikutti erityisesti Raide-Jokeri –projektin korkea valmistumisaste ja rautatierakentamisen suurten ja pitkäkestoisten projektien päättyminen.

NRC Group on käynnistänyt lean-ohjelman vahvistaakseen tulevaisuuden kilpailukykyä

NRC Group käynnisti vuoden alussa lean-ohjelman, jonka tavoitteena on kahden vuoden aikana integroida lean-työkaluja ja -toiminta-ajatusta osaksi päivittäistä työtä. Lean-ohjelmassa on jo nyt käynnissä yli kymmenen kokeilua ja pilottia eri puolilla organisaatiota. Lean-ohjelman aikana tarjoamme lisätukea, osaamisen kehittämistä ja Lean-työkaluja erityisesti työmaiden ja projektien arkeen.

”Lean on laaja kokonaisuus ja olemme asettaneet tavoitteemme korkealle ja kauas. Nyt aloitettu Lean-ohjelma on meille merkittävä panostus. Uskomme leanin kokonaisvaltaisen hyödyntämisen parantavan kilpailukykyämme ja siksi olemme päättäneet kiihdyttää vauhtia jo aikaisemmin aloittamallamme lean-matkalla kohti tavoitteitamme”, toteaa Harri Lukkarinen, NRC Groupin Suomen maayhtiön toimitusjohtaja.

“Keskeistä lean-ohjelmassamme on, että varsinainen muutos tapahtuu liiketoiminnoissa, työmailla ja projekteilla. Ohjelman tarkoituksena on tarjota tuki ja työkalut. Tärkeää Lean-ohjelman onnistuneessa läpiviennissä on kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Oleellista on myös Lean-osaamisen kehittäminen, mistä hyvänä esimerkkinä on Lean-valmennukset”, kertoo lean-ohjelmasta vastaava johtaja Jussi Takamaa.

”Leanissa tähdätään yksinkertaisuuteen, eli kaiken asiakkaille arvoa tuottamattoman työn vähentämiseen. Yksinkertaistaminen ehkä kuulostaa helpolta, mutta käytännössä se ei useinkaan ole sitä. Siksi tarvitaan oikeanlaisia työkaluja ja osaamista”, Jussi jatkaa.

Lean rakentamisessa lyhyesti

Lean on toimintastrategia, joka pyrkii asiakasarvon maksimointiin parantamalla jatkuvasti prosessien virtaustehokkuutta. Virtaustehokkuuden parantaminen tapahtuu vähentämällä hukkaa eli arvoa tuottamatonta resurssien käyttöä. (Lisätietoja: www.lci.fi)

Termien selitykset ja käytetyt valuuttakurssit

EBIT adj. = Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja yritysjärjestelykuluja.

Valuuttakurssit: Tuloslaskelmaerät vuosineljännesten keskikursseilla, tase- ja tilauskantaerät vuosineljännesten päätöspäivän kurssilla.

Lue koko tiedote Q1 tuloksesta englanniksi täältä