Pohjoismaiden kunnianhimoisin infrarakentaja

NRC Group on julkaissut tänään uuden strategian ja tavoitteet seuraaville neljälle vuodelle pohjoismaiden kunnianhimoisimpana infrarakentajana. Strategia toteutuessaan johtaa kannattavan kasvun ja pitkän aikavälin arvonluonnin kautta seuraaviin taloudellisiin tavoitteisiin vuodelle 2028:

  • Yli 10 miljardin Norjan kruunun liikevaihto
  • Yli 5 % kannattavuus (EBIT adj. marginaali)
Jaa:

NRC Group jatkaa asemansa vahvistamista ratarakentamisessa ja kasvua infrarakentamisessa hyödyntäen yhtiön vakiintunutta pohjoismaista markkina-asemaa ja ainutlaatuista osaamista valituilla markkinoilla. Kunnossapito on jatkossakin olennainen osa yhtiön tarjontaa, sisältäen mahdollisuuksia laajentaa ratakunnossapidon lisäksi myös muun kriittisen infran kunnossapitoon.

Ratainfran lisäksi muun kriittisen infrastruktuurin investointien odotetaan kasvavan edelleen, jo ennestään korkealta tasolta väestönkasvun, kaupungistumisen sekä puolustus-, energia- ja vesihuoltoon liittyvien kasvavien vaatimusten myötä. Lisääntynyt tarve näkyy budjettiesityksissä ja kansallisissa liikennesuunnitelmissa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

"Laajentumalla uusille markkinoille ja hyödyntämällä pohjoismaista osaamistamme olemme valmiita hyödyntämään täyden potentiaalimme kriittisen ja kestävän infrastruktuurin rakentajina. Markkinanäkymät ovat positiiviset, ja kasvua on nähtävissä kaikissa maissa”, sanoo NRC Groupin toimitusjohtaja Anders Gustafsson. ”Megatrendit kuten kaupungistuminen, väestönkasvu ja puolustukseen ja energiaan liittyvän kriittiseen infrastruktuuriin kasvanut kysyntä, ovat vahvoja tekijöitä, jotka ohjaavat markkinoita, joilla toimimme. Samalla kun valmistaudumme voittamaan isompia projekteja ensisijaisilla markkinoillamme, sitoudumme jatkuvaan parantamiseen paremman projektien toteutuksen ja kustannustehokkaan toiminnan varmistamiseksi."

NRC tapa menestyä

Päivitetty strategia perustuu selkeästi määriteltyihin menestystekijöihin:

  • Hyödynnämme ketteryyttämme jatkuvaan toimintamme parantamiseen, samalla varmistaen erinomaisen laadun ja kasvavan arvon asiakkaillemme.
  • Parannamme toimintamme tehokkuutta rakentamalla yhtenäisen, digitaalisen ja kustannustehokkaan pohjoismaisen toimintamallin.
  • Luomme pohjoismaisen voittavan kulttuurin.

Yhtiön strategiset menestystekijät on tiivistetty NRC:n tapaan toimia, joka keskittyy voittaja-aseman saavuttamiseen ensisijaisilla markkinoillamme, projektien toteutuksen parantamiseen, pohjoismaisen yhteistyökulttuurin luomiseen, johtajuuden vahvistamiseen ja tositarkoituksella rakentamiseen. Laadukas infrastruktuuri mahdollistaa modernien yhteiskuntien kasvun ja kukoistuksen. NRC Group rakentaa tulevaisuutta pienellä hiilijalanjäljellä. Tästä esimerkkinä alan korkein, 72 % taksonomian mukainen liikevaihto vuonna 2023.

Päivitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiset painopistealueet

Uudessa strategiassa NRC Group on asettanut pitkän aikavälin tavoitteekseen yli 10 miljardia Norjan kruunun liikevaihdon, jonka oikaistu liikevoittomarginaali (EBIT adj.) on yli 5 % vuonna 2028. NRC Groupin liikevaihto oli vuonna 2023 6,7 miljardia Norjan kruunua ja marginaali 1,8 %. Vuoden 2028 tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö on määritellyt neljä strategista painopistealuetta: olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, korkean tuoton saavuttaminen uusilla markkinoilla, liikevaihdon kasvattaminen ja taloudellinen vakauden vahvistaminen.

Viime vuosien muutosten jälkeen NRC Group on luonut prosessit projektien tarjous- ja toteutusvaiheisiin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Toiminnan laatua vahvistetaan nyt entisestään yhteispohjoismaisella projektinhallintamallilla, joka sisältää yhtenäiset tarjousprosessit, riskinarviointimenetelmät ja taloushallinnon käytännöt. Paremmin hallittu projektien toteutus ja keskittyminen suurempiin projekteihin mahdollistavat jatkossa paremman kannattavuuden sekä tukevat kannattavaa kasvua nykyisillä ja uusilla energiaan ja puolustukseen liittyvillä markkinoilla.

NRC Groupilla on jo näyttöjä hyvästä kannattavuudesta näillä houkuttelevilla uusilla markkinoilla toteutetuissa projekteissa. Uusia kiinnostavia markkinoita ovat uusiutuva energia ja sähköasemat, vesialtaat ja vesihuolto, satama- ja laiturirakenteet ja hankkeet liittyen Ruotsin, Suomen ja Norjan Nato-jäsenyyteen.

NRC Group arvioi kohdemarkkinansa kasvavan 35 % vuosina 2023–2028, 82 miljardiin Norjan kruunuun. Arvio perustuu Norjan, Ruotsin ja Suomen kansallisten liikenneohjelmien, talousarvioiden ja asiakasyritysten ilmoittamien investointisuunnitelmien perusteella. Tämä tarjoaa uskottavan reitin kunnianhimoisten liikevaihto- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Oikea suunta näkyy jo kasvavassa tilauskannassa ja lähes ennätyksellisessä tarjousnäkymässä.

"Olemme rakentaneet vahvan perustan viime vuosina, ja uusien selkeiden strategisten painopistealueiden ansiosta olemme valmiina toteuttamaan uutta strategiaamme, joka perustuu kriittisen infrastruktuurin rakentamiseen ja kunnossapitoon pohjoismaissa, kolmella ensisijaisella markkinallamme, joita ovat: radat, infra ja kunnossapito", Anders Gustafsson sanoo.

Lue koko tiedote englanniksi tästä >

Lue Q1 tiedote englanniksi tästä >