NRC Groupin mentorointiohjelman pilotti onnistuneesti päätökseen

NRC Groupin ensimmäinen pohjoismainen mentorointiohjelma saatiin päätökseen juuri ennen joulua. Osallistujien joulukuisessa tapaamisessa oli aika käydä läpi opittua ja juhlia onnistumisia.

Jaa:

– Olen kokeillut monia uusia asioita viimeisen vuoden aikana. Olen oppinut ottamaan rennommin, kertoo Norjan rakennusdivisioonan apulaisprojektipäällikkö Martin Godal.

Hän on osallistunut NRC Groupin pohjoismaisen mentoriohjelman pilottiluokkaan maaliskuusta lähtien. Hänellä on ollut mentorinaan Norjan ratadivisioonan projektipäällikkö Odd Magne Grøntvedt. He ovat keskustelleet paljon siitä, millaisia henkilökohtaisia taitoja työelämä vaatii, ja keskusteluista on oppinut myös kokeneempi osapuoli.

– Tavoitteeni mentoriohjelmassa oli nähdä, miten nuorempi sukupolvi ajattelee ja työskentelee ja ymmärtää mikä seuraavalle sukupolvelle on tärkeää. Olen oppinut paljon ja käyttänyt oppimaani johtaessani muita nuoria työntekijöitä, Odd Magne kertoo.

NRC Groupin pohjoismainen mentorointiohjelma alkoi pilottina maaliskuussa 2023. Tavoitteena oli antaa työntekijöillemme mahdollisuus kehittyä yhteistyössä kokeneempien kollegoiden kanssa. Tähän mennessä 18 työntekijää Norjasta ja Suomesta on osallistunut mentoreina ja mentoroitavina ohjelmaan.

Mentorointiohjelma käynnistyi yhteisellä koulutustilaisuudella Oslossa, jossa saatiin eväitä mentorointimatkaa varten ja verkostoiduttiin yli maarajojen. Oppimisen kannalta merkittävimmät hetket ovat luonnollisesti olleet kahdenkeskiset keskustelut. Ohjelmassa on ollut myös webinaareja ja arviointitilaisuuksia. Lisäksi osallistujille on tarjottu erilaista tukimateriaalia, jotta keskustelut olisivat tavoitteellisia ja hedelmällisiä.

– Olemme nyt päätepysäkillä ja on aika arvioida tuloksia ja juhlia saavutuksia, sanoo Vilde Haugnæss, NRC Groupin People Development and Talent Acquisitionin johtaja.

Hän kertoo, että tämän vuoden osallistujien palautteet ovat arvokkaita ohjelman kehittämiseksi uusille osallistujille ensi vuonna. Suunnitelmana on jatkaa mentorointiohjelmaa, jotta uudet mentorit ja mentoroitavat saavat mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ohjelman avulla tulevina vuosina.

Norjan rautatierakentamisen divisioonan projektipäällikkö Lars Martin Granshagenilla on ollut mentorinaan NRC Keptin toimitusjohtaja Morten Heimvik.

– Olen päässyt rikkomaan rajojani Mortenin ansiosta. Välillä se on ollut haastavaa, mutta olen oppinut delegoimaan vastuuta enemmän, kiittelee Lars Martin.

Juuri oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen on ollut ohjelman tarkoitus.

– On hyvä tuntea perhosia vatsassa silloin tällöin. Jos pitäydyt vain turvallisessa ja vanhassa, et opi mitään, toteaa Vilde Haugnæss.

Myös Suomen osallistujat kokivat, että on ollut hyödyllistä keskustella omaan työhön ja uraan liittyvistä haasteista ulkopuolisen, kokeneemman kollegan kanssa. Mentorit kertoivat myös itse oppineensa uutta, ja heidän käsityksensä koko yrityksen toiminnasta on rikastunut, sillä he ovat oppineet mentoroitavien kautta tuntemaan naapuriyksikön toimintaa paremmin. Myös kuuntelun ja läsnäolon taidot ovat kehittyneet.

Merkittävimmät onnistumistekijät olivat tavoitteellisuus, luottamus ja sitoutuminen.

- Mentorointikeskustelu ei ole mikä tahansa kahvipöytäkeskustelu, vaan siihen on hyvä valmistautua ja miettiä keskustelun tavoitteita etukäteen. Toimivana käytäntönä tunnistettiin myös oppimispäiväkirjan pitäminen, sanoo Laura Luomaranta, Suomen maayhtiön henkilöstön kehityspäällikkö.

Pilottiryhmän osallistujat kertoivat, että parivalinnat olivat onnistuneita, ja vuorovaikutus keskusteluissa on ollut avointa ja ilmapiiri luottamuksellinen.

-Luottamuksen rakentaminen on edellytys toimivalle mentorointisuhteelle, muuten keskustelu voi jäädä pintapuoliseksi, eikä päästä kiinni niihin oikeisiin ja vaikeisiin asioihin. Onneksi tässä onnistuttiin ilmeisen hyvin, Laura Luomaranta sanoo.

-Lisäksi tunnistimme, että molemminpuolinen sitoutuminen oppimisprosessiin ja tapaamisiin oli monen mielestä se avaintekijä mentorointiohjelman onnistumiseen, hän jatkaa.

Tapaamisten aikatauluttaminen kiireisen työarjen keskellä lienee ollut merkittävin haaste mentorointiohjelman aikana, vaikka keskustelut ovat aina osoittautuneet hyödyllisiksi.

Mentorointiohjelman palaute kokonaisuudessaan oli kannustavaa ja positiivista. Odotamme innolla, että saamme seuraavan ryhmän käyntiin.

Lue lisää