NRC Groupin liikevaihto vahvassa kasvussa

NRC Groupin liikevaihto oli 198 miljoonaa euroa ja kasvoi ennätykselliset 17 % kolmannella vuosineljänneksellä, verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon. Projektit toteutettiin suunnitellusti ja näin saavutettiin vahva tulos, huolimatta globaalista talouden epävarmuudesta. Liikevoitto (EBITA*) 9,3 miljoonaa euroa laski hieman verrattuna viime vuoden 9,9 miljoonaan euroon.

Jaa:

”Hyvä kehitys on seurausta systemaattisesta ja ahkerasta työstä koko yhtiössä, kaikilla tasoilla. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme onnistuneesta yhteistyöstä tällä työkaudella”, sanoo NRC Groupin konsernijohtaja Henning Olsen.

Yhtiö on sitoutunut toimimaan turvallisesti ja samalla kehittämään henkistä pääomaa ja suojelemaan ympäristöä. NRC Group edistää ilmastoystävällisiä ratkaisuja toiminnassaan saavuttaakseen 30 % hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteensa vuoden 2024 loppuun mennessä.

”Globaalit megatrendit kuten väestönkasvu, kaupungistuminen ja siirtyminen kohti vastuullisia infraratkaisuja antavat liiketoiminnallemme vahvan aseman. Rakennamme ja kunnossapidämme kriittistä infrastruktuuria, johon tullaan panostamaan myös tulevaisuudessa. Tämä antaa toiminnallemme hyvät lähtökohdat myös jatkossa”, jatkaa Olsen.

Suomessa rautatierakentamisen suurien projektien eteneminen suunnitellusti kasvatti liikevaihtoa   

Suomessa vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 79,9 miljoonaa euroa ja nousi hieman verrattuna viime vuoden saman vuosineljänneksen 76,8 miljoonaan euroon. Kasvu on seurausta rautatierakentaminen-divisioonan suurien projektien, kuten Joensuun ja Kuopion ratapihojen sekä Luumäki-Imatra –hankkeen projektien onnistuneista toteutuksista heinä- syyskuussa.

Liikevoitto (EBITA*) 7,7 miljoonaa euroa pieneni hieman verrattuna vuodentakaiseen 8,4 miljoonaan euroon. Ero viime vuoteen johtui pääosin raitiotie-divisioonan pienentyneistä tuotantomääristä, jotka ovat seurausta merkittävien käynnissä olevien projektien, kuten Raide-Jokerin ja Tampereen raitiotien korkeasta valmistumisasteesta.

Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus EBITA*-marginaali oli 9,7 %, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 10,9 %. Kannattavuus säilyi edelleen hyvällä tasolla haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Tilauskanta 296 miljoonaa euroa pieneni jonkin verran verrattuna viime vuoden 333 miljoonaan euroon. Tilauskantaan vaikutti erityisesti kunnossapitoalueiden 2 ja 5 päättyminen ja Raide-Jokeri –projektin korkea valmistumisaste.

”Suurien ja pitkäkestoisten projektien onnistunut toteutus tämän hetken haastavassa toimintaympäristössä on osoitus vahvasta ammattitaidostamme erityisesti vaativissa projekteissa. Projektien suunnitelmien mukainen eteneminen tuottaa meille hyvän kannattavuuden ja tukee meitä pitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitteiden toteutumisessa”, toteaa Suomen maayhtiön toimitusjohtaja Harri Lukkarinen.    

* Ennen muita tuottoja ja kuluja (yritysjärjestelykulut)  

Lue lisää Q3 tuloksesta englanniksi täältä