NRC Group vastaa Väyläviraston rautateiden erityismateriaalipalveluista tulevinakin vuosina

Väylävirasto kilpailutti rautateiden valtakunnalliset materiaalipalvelut maalis-kesäkuussa. NRC Group jatkaa palveluntuottajana myös tulevina vuosina. Samalla aloitetaan yhteinen kehitystyö, kuten tietojärjestelmän päivitysprojekti. Materiaalihankinnoissa korostetaan toimitusvarmuutta ja elinkaaritehokkuutta.

NRC Group on voittanut Väyläviraston materiaalipalvelukilpailutuksen, josta allekirjoitetaan sopimus elokuussa. Noin 200 miljoonan euron arvoinen sopimus astuu voimaan nykyisen sopimuksen päättyessä vuodenvaihteessa ja jatkuu vuoden 2026 loppuun. Lisäksi sopimukseen sisältyy 2 + 2 optiovuotta.

– Sopimus kattaa rautateiden erityismateriaalien hankinnan, varastoinnin ja toimitukset, kertoo NRC Groupin Materiaalit-divisioonan johtaja Katariina Nilsson. NRC Group on Suomen johtava rautatiemateriaalien hankkija, ja suuri osa materiaaleista toimitetaan projekteille Tampereen logistiikkakeskuksesta. – Loput lähetetään työmaille suoraan toimittajilta.

Materiaalimäärät vaihtelevat vuosittain paljon, mutta odotettavissa ei ole kysynnän hiipumista. – Rautateihin panostetaan tällä hetkellä paljon.

Kehitystyö pääsee käyntiin heti sopimuskauden alussa

Uuden sopimuskauden valmistelu alkaa elokuussa. Siirtymävaihe toteutuu kuitenkin poikkeuksellisen vaivattomasti, koska NRC Group on myös Väyläviraston nykyinen palveluntuottaja. – Perusoperaatiot pyörivät jo ja ihmiset tuntevat työnsä, Nilsson sanoo. – Siksi pystymme käynnistämään saman tien myös palvelutuotannon kehittämisen.

Yhteisellä kehitystyöllä halutaan parantaa hankintojen laadunhallintaa, toimitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta. Oikea-aikaisista toimituksista on paljon kiinni. – Kun materiaalit toimitetaan työmaille sovitusti, rata- ja kunnostustyöt pystytään tekemään ajallaan eikä junaliikenteelle aiheudu ylimääräisiä häiriöitä tai viivytyksiä, Nilsson korostaa.

Siirtymävaiheessa täsmennetään myös yhteisiä toimintamalleja ja käynnistetään järjestelmäpäivitysprojekti. – Sen tavoitteena on tehostaa muun muassa raportointia ja automaattisia tilauskäytäntöjä.

Uutena tavoitteena elinkaaritehokkuus ja materiaalien kierrätys

Uudella sopimuskaudella Väylävirasto painottaa materiaalien kunnostuksen ja kierrättämisen merkitystä. – Tähän asti hankinnoissa ovat ratkaisseet pääasiassa hankintahinta ja toimitusvarmuus. Jatkossa hankintoja ohjaa myös elinkaaritehokkuus.

Lue lisää materiaalipalveluistamme