NRC Group vastaa Väyläviraston rautateiden erityismateriaalipalveluista tulevinakin vuosina

Väylävirasto kilpailutti rautateiden valtakunnalliset materiaalipalvelut maalis-kesäkuussa. NRC Group jatkaa palveluntuottajana myös tulevina vuosina. Samalla aloitetaan yhteinen kehitystyö, kuten tietojärjestelmän päivitysprojekti. Materiaalihankinnoissa korostetaan toimitusvarmuutta ja elinkaaritehokkuutta.

Jaa:

NRC Group on voittanut Väyläviraston materiaalipalvelukilpailutuksen, josta allekirjoitetaan sopimus elokuussa. Noin 200 miljoonan euron arvoinen sopimus astuu voimaan nykyisen sopimuksen päättyessä vuodenvaihteessa ja jatkuu vuoden 2026 loppuun. Lisäksi sopimukseen sisältyy 2 + 2 optiovuotta.

– Sopimus kattaa rautateiden erityismateriaalien hankinnan, varastoinnin ja toimitukset, kertoo NRC Groupin Materiaalit-divisioonan johtaja Katariina Nilsson. NRC Group on Suomen johtava rautatiemateriaalien hankkija, ja suuri osa materiaaleista toimitetaan projekteille Tampereen logistiikkakeskuksesta. – Loput lähetetään työmaille suoraan toimittajilta.

Materiaalimäärät vaihtelevat vuosittain paljon, mutta odotettavissa ei ole kysynnän hiipumista. – Rautateihin panostetaan tällä hetkellä paljon.

Kehitystyö pääsee käyntiin heti sopimuskauden alussa

Uuden sopimuskauden valmistelu alkaa elokuussa. Siirtymävaihe toteutuu kuitenkin poikkeuksellisen vaivattomasti, koska NRC Group on myös Väyläviraston nykyinen palveluntuottaja. – Perusoperaatiot pyörivät jo ja ihmiset tuntevat työnsä, Nilsson sanoo. – Siksi pystymme käynnistämään saman tien myös palvelutuotannon kehittämisen.

Yhteisellä kehitystyöllä halutaan parantaa hankintojen laadunhallintaa, toimitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta. Oikea-aikaisista toimituksista on paljon kiinni. – Kun materiaalit toimitetaan työmaille sovitusti, rata- ja kunnostustyöt pystytään tekemään ajallaan eikä junaliikenteelle aiheudu ylimääräisiä häiriöitä tai viivytyksiä, Nilsson korostaa.

Siirtymävaiheessa täsmennetään myös yhteisiä toimintamalleja ja käynnistetään järjestelmäpäivitysprojekti. – Sen tavoitteena on tehostaa muun muassa raportointia ja automaattisia tilauskäytäntöjä.

Uutena tavoitteena elinkaaritehokkuus ja materiaalien kierrätys

Uudella sopimuskaudella Väylävirasto painottaa materiaalien kunnostuksen ja kierrättämisen merkitystä. – Tähän asti hankinnoissa ovat ratkaisseet pääasiassa hankintahinta ja toimitusvarmuus. Jatkossa hankintoja ohjaa myös elinkaaritehokkuus.

Lue lisää materiaalipalveluistamme