NRC Group uusii Lappeenranta-Joutseno -rataosuudelle radan tukikerroksen, urakan arvo noin 4,9 miljoonaa euroa

Toteutamme Väyläviraston tilaaman 4,9 miljoonan euron arvoisen Lappeenranta-Joutseno-rataosuutta koskevan rautatierakennusurakan. Projekti pitää sisällään maanrakennustyöt, raiteen rakentamisen sekä tarvittavat sähköistysmuutostyöt. Työt käynnistyvät helmikuussa ja projektin arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2022. Projekti osa Väyläviraston Luumäki-Imatra ratahanketta.

Jaa:

”Voitettu urakka on erittäin merkittävä jatkumo jo aikaisemmin voitettujen Luumäki-Imatra ratahankkeen urakoiden jatkoksi. Useampi samanaikainen projekti samassa hankkeessa mahdollistaa tehokkaan henkilöstön ja kaluston käytön. Tulemme käyttämään jo käynnissä olevien LuIma-urakoiden kokenutta ja osaavaa henkilöstöä myös tässä projektissa. Urakka työllistää oman ammattihenkilöstömme lisäksi erikoiskonekalustoa kuten massanvaihtokonetta”, toteaa NRC Groupin rakennuspäällikkö Pasi Kiiski.

Urakassa uusitaan radan tukikerrosta Lappeenranta-Joutseno välillä yhteensä noin 14 kilometrin matkalta. Lisäksi rakennetaan esimerkiksi kaapelireittejä, säädetään nopeuden nostoa varten sähköradan ajojohdin, uusitaan sähköradan maadoitukset, levennetään radan penkere sekä rakennetaan noin neljä kilometriä radan suoja-aitaa.

NRC Group toteuttaa useita eri projekteja Luumäki-Imatra ratahankkeessa

Väyläviraston Luumäki-Imatra -ratahankkeessa kehitetään Itä-Suomen rataverkkoa ja varmistetaan ihmisten, tavaroiden sekä näiden myötä koko yhteiskunnan sujuva ja ympäristöystävällinen liikkuminen. Luumäki-Imatra -rataosuus on tärkeä sekä tavaraliikenteelle että matkustajaliikenteelle. NRC Group on mukana Luumäki-Imatra -ratahankkeessa usealla erillisellä urakalla. Yhtiö on muun muassa rakentanut Imatralle vuonna 2020 valmistuneen Mansikkakosken ratasillan, viisi alikulkusiltaa Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueelle sekä uusinut vaihteita ja jatkanut vanhaa sivuraidetta Muukon liikennepaikalla. Parhaillaan käynnissä olevassa rakennusurakka 1:ssä (RU1) rakennetaan 13 kilometriä kaksoisraidetta Joutsenon ja Rauhan välille. Päällysrakenneurakka 3 (PRU3) kattaa Rasinsuon, Törölän ja Tapavainolan liikennepaikkojen sivuraiteiden jatkamiseen liittyvät maanrakennustyöt ja ratarakentamisen sekä sähkörata-, vahvavirta- ja valaistustyöt. Lisäksi toteutamme asetinlaitteiden sisälaitetöitä välillä Rasinsuo-Imatra sekä Joutseno-Imatra välin ulkolaiteurakkaa.

Lue lisää Mansikkakosken sillasta

Lue lisää Joutseno-Rauha-kaksoisraide -projektista

Pasi Kiiski

Rakennuspäällikkö, ratarakentaminen