NRC Group rakentaa uuden Liminpuron liikennepaikan Vaalaan, urakan arvo on noin 3,3 miljoonaa euroa

NRC Group rakentaa uuden Liminpuron pitkien junien kohtauspaikan Vaalaan, Oulu – Kontiomäki rataosalle. Projektin arvo on noin 3,3 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkaa lokakuun 2021 alussa ja se valmistuu arviolta marraskuun 2022 lopussa.

Uudesta Liminpuron liikennepaikasta tulee pitkien junien kohtauspaikka, joka lisää rataosan liikennöintikapasiteettia ja vähentää liikenteen häiriöitä. Rataosalla kulkee paljon tavaraliikennettä ja liikennemäärät ovat kasvaneet koko 2000-luvun. Kemin uusi biotuotetehdas lisää kuljetustarvetta entisestään. Liminpuron liikennepaikan rakentaminen on osa Väyläviraston Oulu – Kontiomäki uudet liikennepaikat- hanketta.

”Aloitamme työt puuston poistolla, työmaateiden rakentamisella ja uuden raiteen massanvaihtotöillä, sekä vastapenkereen rakennustöillä. Tavoitteena on saada maarakentaminen ja raiteen alusrakenne- sekä kuivatustyöt tehtyä mahdollisimman pitkälle tämän vuoden puolella. Ensi keväänä jatkamme sähkörata- sekä raiteen päällysrakennetöillä”, kertoo NRC Groupin rakennuspäällikkö Pasi Kiiski.

Lue lisää rautatierakentamisesta >

Pasi Kiiski

Rakennuspäällikkö, ratarakentaminen