NRC Group on aloittanut Saimaan kanavan kunnossapitäjänä helmikuussa 2024

NRC Group on valittu vastaamaan Saimaan kanavan kunnossapidosta vuosina 2024 – 2028. Sopimus on alkanut helmikuussa 2024 ja sen arvo on 9,2 miljoonaa euroa. Sopimus kattaa Saimaan kanavan käyttö-, kunnossapito- ja viankorjaustehtävät sekä ympäristön hoidon.

Jaa:

Saimaan kanava on Suomen suurin kanava ja ulottuu noin 43 kilometrin matkalla Suomenlahdelta Saimaalle. Kanavareitti kulkee osittain Venäjän vuokra-alueella, jossa ensimmäiset noin 20 kilometriä sijaitsevat. Kanavalla on yhteensä kahdeksan sulkua, joista viisi on Venäjän puolella ja kolme Suomen puolella.

Sopimukseen sisältyy myös seitsemän avattavaa siltaa, joista kuusi sijaitsee sulkujen yhteydessä ja yksi erikseen Kansolassa. Lisäksi NRC Group vastaa kanava-alueen rakennetusta ympäristöstä, kuten reunaluiskista, satamista, odotuslaitureista, valaistuksesta, vedensäännöstelyn laitteista, pumppaamoista ja muista kiinteistöistä. Kanavia ja nostosiltoja käytetään Mälkiän (Lappeenranta) käyttökeskuksesta käsin.

Projektin kesto on viisi vuotta, ja se vahvistaa NRC Groupin asemaa vesistökanavien käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Tilaajana on Väylävirasto.

NRC Group vastaa myös Taipaleen ja Konnuksen kanavien, sekä useiden avattavien siltojen käytöstä ja kunnossapidosta

Taipaleen kanavan käyttökeskuksesta valvotaan ja kauko-ohjataan Taipaleen kanavan ja avattavien maantie- ja ratasiltojen lisäksi Konnuksen kanavaa, Vihtakannan maantiesiltaa, Tikkalansaaren ratasiltaa ja Pirttivirran rautatiesiltaa. Kanavilla ja avattavilla silloilla työtehtäviin kuuluvat muun muassa kanavien sulutus, siltojen avaaminen ja sulkeminen, valvomotyö sekä kanavien ja siltojen huolto- ja kunnossapitotyöt. Pohjan avattavan maantiesillan käyttökeskuksesta hoidetaan myös Pohjan avattavaa ratasiltaa ja Strömman, Lillholmenin ja Reposaaren avattavia maantiesiltoja. Sopimukset kanavien ja avattavien siltojen käytöstä ja kunnossapidosta on tehty Väyläviraston kanssa vuosille 2022–2026. Näiden lisäksi NRC Group vastaa myös Iisalmen ja Rautalammin kanavien käytöstä ja kunnossapidosta vuosina 2023-2027.