NRC Group mukana uusimassa Suomen vilkkaimman tavaraliikennereitin turvalaitteita Kouvolasta Kotkaan ja Haminaan kulkevalla radalla

NRC Group on mukana uusimassa Suomen vilkkaimman tavaraliikennereitin turvalaitteet Kouvolasta Kotkaan ja Haminaan kulkevalla radalla. Urakka liittyy Thales Groupin ohjaus- ja turvalaitteiden laitetoimitukseen, jossa NRC Group vastaa aliurakoitsijana ulkolaitteiden asennustöistä. Urakka on osa Väyläviraston laajempaa perusparannushanketta.

Jaa:

Töiden suunnittelu alkoi toukokuun lopulla, jotta asennustyöt pääsevät maastossa käyntiin jouhevasti heinäkuussa.

– Kaikki työvaiheet on sovitettava yhteen Väyläviraston perusparannushankkeen kymmenien muiden urakoiden kanssa, kertoo NRC Groupin projektipäällikkö Mika Kontkanen. Lisäksi kaikissa työvaiheissa pidetään huoli siitä, että junaliikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. – Haminan ja Kotkan satamat ovat Suomen suurimpia vientisatamia, ja rataosuus on yksi Suomen vilkkaimmista tavaraliikenteen väylistä.

Turvalaitteiden asennustyöt tehdään pääasiassa öisin

Tämän vuoden aikana urakan asennustyöt keskittyvät radan ohjaus- ja turvalaitekaapeleiden uusintaan. Radan varteen asennetaan yli 300 kilometriä kaapeleita, ja suurin osa töistä tehdään öisin. Kouvolan ja Juurikorven välisellä kaksiraiteisella rataosuudella kaikki työt tehdään öiseen aikaan, mutta kaapeloinnille varataan vain toinen raide. Junaliikenne kulkee keskeytyksettä toisella.

Juurikorvessa rata haarautuu Kotkaan ja Haminaan sekä muuttuu yksiraiteiseksi. – Töiden eteneminen suunnitellaan kuukausia etukäteen, koska radalla tarvitaan myös junavuorojen peruutuksia ja uudelleenjärjestelyjä, Kontkanen sanoo. Kaikki vähänkin isommat työt tehdään öisin ja hankalimmat työt viikonloppuöinä.

Suomen ensimmäinen eurooppalainen kulunvalvontajärjestelmä

Vuoden 2022 syksyllä töiden painopiste siirtyy varsinaisiin turvalaiteasennuksiin. – Esikasaamme turvalaitejärjestelmän kaikki ulkolaitteet, kuten ratalaitekaapit ja opastinyksiköt, kokoonpanohallissamme Riihimäellä, kertoo NRC Groupin sähkörakentamisen rakennuspäällikkö Vesa Taam.

Uusi järjestelmä korvaa 1970-luvulla asennetut ja elinkaarensa päähän tulleet turvalaitteet. Samalla Kouvola–Kotka/Hamina-radasta tulee L2-tason testirata Suomen ensimmäiselle eurooppalaiselle junien kulunvalvontajärjestelmälle (European Train Control System, ETCS). – Urakka näyttääkin suuntaa ja aloittaa kansallisen junankulunvalvontajärjestelmän korvaamisen yhtenäisellä eurooppalaisella standardilla.

Vuoden 2025 aikana valmistuva ratahanke parantaa kymenlaaksolaisen junaliikenteen turvallisuutta. Samalla rata palvelee sujuvasti kasvavia liikennemääriä. Kun opastimia on tiheämmässä ja akselipaino nousee 25 tonniin, radalla voi liikennöidä painavampia tavarajunia ja aikaisempaa selvästi tiheämmin. Ratakapasiteetti kasvaa noin viidestä junasta jopa kahdeksaan junaan, mikä parantaa myös liikenteen täsmällisyyttä.

NRC Group toimii hankkeessa Thales Finland ja Thales Germany työyhteenliittymän aliurakoitsijana.