NRC Group kehittää aktiivista yhteistyötään alan oppilaitosten kanssa

Monitasoisen yhteistyön tavoitteena on innostaa alalle uusia osaajia, osallistua heidän kouluttamiseensa ja tuoda työelämää lähemmäs nuoria jo opintojen aikana.

Jaa:

Olemme tehneet yhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa jo pitkään. Tänä vuonna yhteistyötä on tarkoitus syventää ja löytää uudenlaisia yhteistyömuotoja sekä ammattikoulujen että korkeakoulujen kanssa. Oppisopimus- ja rekrytointikoulutuksissa sekä harjoittelujaksoilla nuoret tutustuvat käytännön projektien arkeen ja infra-alan toimintatapoihin.

– Markkinajohtajana meillä on vastuu lisätä alan tunnettuutta, tarjota opiskelijoille yhteyksiä työelämään ja herättää kiinnostus ratainfran rakentamiseen ja kunnossapitoon jo opintojen aikana, kertoo NRC Groupin henkilöstöjohtaja Monna Huvilinna. Se helpottaa rekrytointeja ja opiskelijoiden sopeutumista työelämään. – Saamme myös omaan toimintaamme uusia näkökulmia.

XAMKilla alkoi uusi kaikille avoin ratatekniikan koulutus

Keväällä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) käynnistyi uusi Ratatekninen toimintaympäristö -opintojakso. Se on yksi osa 30 opintopisteen Rautatieteknologian osaaja -koulutuskokonaisuutta, joka sopii kaiken ikäisille alasta kiinnostuneille. – Lähdimme koulutuksen ideointiin alan yritysten toiveesta, ja tarkoituksenamme on vastata alan työvoimatarpeisiin, kertoo XAMKin tekniikan koulutusalajohtaja Mika Ruponen.

Opiskelijat kiittelivät erityisesti verkkototeutusta. Kun opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta, se onnistuu töidenkin ohessa. – Avoimen ammattikorkeakoulun kautta toteutettu koulutus on monelle mahdollisuus tarttua tilaisuuteen ja suunnata omaa työuraa ketterästi vaikka ihan uudelle alalle. Jatkuva oppiminen on alati muuttuvassa työelämässä ihan olennaista.

NRC Group solmi yhteistyösopimuksen LAB-ammattikorkeakoulun kanssa

Työelämän innovaatiokorkeakoulu LAB tarjoaa infra-alan sekä yhdyskunta- ja sähkötekniikan koulutusta Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa yli 8500 opiskelijalle. NRC Group solmi LABin kanssa toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen loppuvuodesta 2020.

– Tarjoamme opiskelijoille muun muassa ratainfra-alan tietoiskuja, luentoja, harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita, kertoo NRC Groupin projektipäällikkö Samu Simonen. Hän on itsekin valmistunut Lappeenrannasta. – Opinnot antavat teoriatiedon, jota työssä oppii soveltamaan. Projekteilla tilanteet ovat lähes aina uniikkeja, mikä kehittää ongelmanratkaisukykyä ja tilannetajua.

Yhteistyö mahdollistaa molempien toimijoiden osaamisen kehittämisen ja yhteiset tutkimushankkeet. – Voimme myös hyödyntää projekteilla LABin erikoisosaamista laboratoriopalveluissa ja tietomallinnuksessa sekä tarjota opiskelijoille näillä aloilla käytännön sovelluskohteita.

Hyrian työssäoppijat yllättyvät sähköurakoinnin monipuolisuudesta

Hyria Koulutus Oy järjestää ammatillista koulutusta noin 11 000 nuorelle ja aikuisopiskelijalle. Koulutusta järjestetään seitsemällä paikkakunnalla, pääasiassa Hyvinkäällä tai Riihimäellä. Joka vuosi noin kymmenen Hyrian sähkövoima- ja automaatiotekniikan opiskelijaa suorittaa NRC Groupilla oppisopimuskoulutusta ja NRC Group Trainee -ohjelman koulutuksia. – Lisäksi meillä käydään työssäoppimisjaksoilla, kertoo NRC Groupin suunnittelupäällikkö Tero Väisänen.

Oppisopimuskoulutus avaa opiskelijoiden silmät työelämän pelisäännöille, ja monia kädentaitoja päästään kokeilemaan ensimmäistä kertaa käytännössä. – Työssäoppiminen on opiskelijoille arvokas mahdollisuus tutustua talon tapoihin jo ennen työsuhdetta, ja opiskelijat törmäävät ensimmäistä kertaa esimerkiksi työmaakohtaisiin perehdytyksiin ja työturvallisuusmääräyksiin.

Monella nuorella on etukäteen vain hatara käsitys infra-alasta tai NRC Groupin toiminnan laajuudesta. – Olemme myös Suomen suurimpia sähköalan urakointiyrityksiä, Väisänen toteaa. – Lisäksi työmailla paljastuu, että sähkötöissä on paljon muutakin mielenkiintoista ja haastavaa opittavaa kuin tutut valaisimien ja pistorasioiden asennukset.

Väisäsen mielestä nykynuoret sopeutuvat uusiin tilanteisiin helposti. – Nuoret ovat huippuja! Heillä ei ole opittuja estoja tai virheitä, ja onkin todella palkitsevaa huomata, miten innokkaasti he oppivat uutta. Oppisopimusjaksoilla moni oikeasti innostuu ratainfra-alan monipuolisista sähkötöistä.

Lue lisää meistä työnantajana