NRC Group jatkoi positiivista kehitystä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä

NRC Group jatkoi positiivista kehitystä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö paransi tulostaan, kassavirtaansa ja saavutti 7 % orgaanisen kasvun. Keskittyminen oikeiden projektien voittamiseen oikeaan hintaan, projektien tehokkaaseen toteutukseen ja riskien hallintaan, tuottavat selvästi tuloksia.

Jaa:

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna, noin 121 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto (EBITA*) parani 2 miljoonalla eurolla.

NRC Groupin vahvan 750 miljoonan euron tilauskannan ja hyvänä jatkuvan tarjoustilanteen ansiosta yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vähintään maltillisesti vuonna 2022.

”Keskitymme jatkossakin meille sopivien projektien voittamiseen oikeaan hintaan, projektien tehokkaaseen toteutukseen ja riskien hallintaan, koska tämä selvästi tuottaa tuloksia. Hyvä kehityksemme syntyy systemaattisesta ja kovasta työstä, jota tehdään organisaatiomme kaikilla tasoilla, joka päivä. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän omistautumisestaan tälle yhteiselle työlle ”, sanoo Henning Olsen, NRC Groupin konsernijohtaja.

Yhtiö on sitoutunut toimimaan turvallisesti ja samalla kehittämään henkistä pääomaa ja suojelemaan ympäristöä. NRC Group jatkaa investointeja ja ilmastoystävällisten ratkaisujen edistämistä saavuttaakseen tavoitteensa vähentää hiilijalanjälkeä 30 % vuoteen 2024 mennessä.

Suomessa vahva tilauskanta ja tulos odotusten mukainen

Suomessa vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,2 miljoonaa euroa ja laski hieman verrattuna viime vuoden saman vuosineljänneksen 43,6 miljoonaan euroon. Myös liikevoitto (EBITA*) -0,9 miljoonaa euroa pieneni hieman verrattuna vuodentakaiseen 0,2 miljoonaan euroon. Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus EBITA*-marginaali oli -2,3 %, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 0,5 %.

Ero viime vuoteen johtui pääosin raitiotie-divisioonan pienentyneistä tuotantomääristä ja talven hankalista sääolosuhteista, jotka hidastivat käynnissä olevien projektien toteutusta ja uusien aloitusta. Suomessa tilauskanta on erittäin vahva 349 miljoonaa euroa, verrattuna vuoden takaiseen 215 miljoonaan euroon.

”Raitiotie-divisioonan rakennusvolyymin pieneneminen ja pitkä, Etelä-Suomessakin runsasluminen talvi, näkyy jonkin verran alkuvuoden tuloksessamme, mutta erinomainen tilauskanta ja tehokkaasti rakennuskauden alussa käynnistyneet projektit tukevat meitä saavuttamaan tavoitteemme tänäkin vuonna”, toteaa Suomen maayhtiön toimitusjohtaja Harri Lukkarinen.

* Ennen muita tuottoja ja kuluja (yritysjärjestelykulut)

Tutustu tietoihin tarkemmin englanniksi