NRC Group aloittaa Raitiotieallianssin osapuolena raitiotien toteuttamisen Tampereella Santalahdesta-Lentävänniemeen

NRC Group aloittaa Raitiotieallianssin osapuolena raitiotien toteuttamisen Tampereella Santalahdesta-Lentävänniemeen. NRC Groupin osuus 22.12. 2021 allekirjoitetusta sopimuksesta on noin 25 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi 16.12.2021 Näsisaaren täyttölupaa koskevan valituksen ja työ voidaan aloittaa viipymättä, kun siihen liittyvät valmistelut on tehty; arviolta helmikuussa 2022.

Jaa:

”Korkeimman hallinto-oikeuden kumoamispäätöstä on odotettu hartaasti, ja myönteinen tulos oli allianssiosapuolille erittäin hieno uutinen. Tilaus on nyt allekirjoitettu ja osuuden suunnittelu- ja rakentamistyöt saadaan käyntiin täydellä teholla siten, että alkuperäinen valmistumisaikataulu ei vaarannu”, toteaa NRC Groupin Raitiotie-divisioonan johtaja Jouni Kekäle.

Näsisaari rakennetaan Näsijärveen ja liitetään silloilla maa-alueisiin. Saaren ja rannan väliin tulee kanava. Ensimmäisen vaiheen täytölle rakennetaan raitiotie. Tampereen raitiotien ensimmäinen osa valmistui syksyllä 2021 ja liikennöinti on sujunut hyvin. Raitiotien osalla 2A (Pyynikintori-Santalahti) rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti ja valmiina on jo noin 40 %.

NRC Group on raitiotierakentamisen edelläkävijä, jonka erityisosaamista ovat vahva allianssiosaaminen ja Suomessa yli 150 vuoden kokemus ratojen rakentamisesta ja raideliikenteen sähköistämisestä. Ratarakentamisesta saatu kokemus ja osaaminen raideliikenteen teknisistä järjestelmistä kuten sähkönsyötöstä, turvalaitteista ja ohjausjärjestelmistä ovat merkittävässä roolissa raitiotieprojekteissa. Tampereen Raitiotieallianssin lisäksi NRC Group on mukana rakentamassa Raide-Jokeria ja Kruunusiltojen raitiotietä.

Tampereen raitiotien osan 2 toteuttaa Raitiotieallianssi, jossa palveluntuottajina toimivat NRC Group, YIT, Sweco ja AFRY. Nyt tehty uusi tilaus käsittää koko raitiotien osan 2 (Pyynikintori-Lentävänniemi) eli korvaa myös aiemmin tehdyn tilauksen osasta 2A. Osan 2A (Pyynikintori-Santalahti) työt alkoivat vuonna 2020 ja niiden ennustetaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä. Koko osan 2 (Pyynikintori-Lentävänniemi) aikataulun mukainen valmistumisaika on vuoden 2024 lopussa.

Jouni Kekäle

Operatiivinen johtaja, Raitiotie-divisioonan johtaja