Lean-ohjelma etenee suunnitellusti

Vuoden alussa käynnistetty lean-ohjelma etenee suunnitellusti. Tavoitteemme mukaisesti lean-ohjelmaa toteutetaan liiketoiminnoissa ja työmailla. Parhaillaan käynnissä noin 30 pilottia, joiden etenemistä seurataan ja tuetaan keskitetysti lean-toimistosta.

Jaa:

”Keskeistä lean-ohjelman onnistumisessa on tekeminen. Lean-työkalujen kokeilu kasvattaa osaamistamme ja lisää ymmärrystämme lean-työkaluista ja -toiminta-ajatuksesta. Tekemisen kautta saamme onnistumisia, joiden avulla jaamme hyviä käytäntöjä laajasti läpi organisaation. Näin muodostamme leanista meidän tapamme toimia”, toteaa Jussi Takamaa, lean ohjelmasta vastaava johtaja.

Radan tukemistyön arvovirtakuvauksella kilpailukykyä rautateiden kunnossapitoon

Radan tukeminen on keskeinen osa rautateiden kunnossapitoa, ja sen kehittämistä sujuvammaksi pystymme konkreettisesti parantamaan tulevaisuuden kilpailukykyämme ja siten tuottamaan myös lisäarvoa asiakkaillemme. Periaatteena arvovirtakuvauksessa on tunnistaa prosessin informaatiovirrat ja piilevät riskit, jotta voidaan varmistaa tehokkaan työn edellytykset ja vähentää hukkaa. Löytämällä prosessin vaiheet, joissa on potentiaalia työn tehokkuuden varmistamiseksi, on mahdollisuus parantaa tukemisprosessimme sujuvuutta ja siten tulevaisuuden kilpailukykyä.

”Arvovirtakuvaus tekee näkyväksi tukemisprosessimme eri vaiheet ja toisaalta myös kohdat, jotka eivät tuota arvoa asiakkaalle. Arvovirtakuvauksen tekeminen yhdessä asiakkaan ja henkilöstön kanssa vahvistaa asiakkaan ja tukemisyksikön välistä ymmärrystä, sekä yhtenäistää prosesseja. Arvovirtakuvaus kunnossapidon sopimustuennoista johti useisiin yhteisiin parannustoimenpiteisiin, joista osa voidaankin toteuttaa heti”, kertoo tukemisyksikön päällikkö Outi Olmala.

Radat pidetään turvallisina ja junaliikenne sujuvana tukemalla raide säännöllisesti, millimetrin tarkkuudella, oikeaan kohtaan. Raiteiden alla on tukikerroksena sepeliä, joka junaliikenteen kuormituksesta ajan myötä jauhaantuu. Sen seurauksena raide pääsee liikkumaan ja raidegeometria muuttuu.

Lean rakentamisessa lyhyesti

Lean on toimintastrategia, joka pyrkii asiakasarvon maksimointiin parantamalla jatkuvasti prosessien virtaustehokkuutta. Virtaustehokkuuden parantaminen tapahtuu vähentämällä hukkaa eli arvoa tuottamatonta resurssien käyttöä. (Lisätietoja: www.lci.fi)

Lisätietoja