Kruunusillat-allianssissa on käytössä vastuullista rakentamista edistävä CEEQUAL -järjestelmä

NRC Groupissa vastuullisuus on vakiintunut osaksi rakentamisen hankkeita. Vastuullisuuden toteutumista edesauttavat erilaiset sertifikaatit ja luokitusjärjestelmät, jotka edellyttävät konkreettisia tekoja ja jatkuvaa seurantaa. Infrarakentamisen puolella käytössä on esimerkiksi kansainvälinen Ceequal-luokitusjärjestelmä. Myös Kruunusillat-allianssi on ottanut Ceequal-järjestelmän käyttöön, toisena hankkeena Suomessa.

Jaa:

NRC Groupissa vastuullisuus on vakiintunut osaksi rakentamisen hankkeita. Vastuullisuuden toteutumista edesauttavat erilaiset sertifikaatit ja luokitusjärjestelmät, jotka edellyttävät konkreettisia tekoja ja jatkuvaa seurantaa. Infrarakentamisen puolella käytössä on esimerkiksi kansainvälinen Ceequal-luokitusjärjestelmä. Myös Kruunusillat-allianssi on ottanut Ceequal-järjestelmän käyttöön, toisena hankkeena Suomessa.

– Kruunusillat halutaan toteuttaa vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ottaa vastuullisuus huomioon poikkeuksellisen kattavasti. Ceequalin avulla vastuullisuuden seuranta on todella systemaattista hankkeen jokaisessa vaiheessa strategiasta suunnitteluun ja rakentamiseen, kertoo NRC Groupin projektipäällikkö Laura Saarlo, joka toimii hankkeen toisena virallisena Ceequal-arvioijana.

Ceequal-järjestelmässä on huomioitu vastuullisuus niin ekologisista, taloudellisista kuin sosiaalisista näkökulmista. Järjestelmän puitteissa arvioidaan vastuullisuuden toteutumista eri aihealueissa, kuten johtamisessa, maankäytössä tai sidosryhmissä. Luokitusjärjestelmällä pyritään lisäämään arvioinnin läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta: kun eri hankkeissa käytetään samaa järjestelmää, vertailtavuus eri kohteiden välillä paranee.

– Ceequal-sertifiointia hakevassa hankkeessa mukana oleminen on loistava mahdollisuus NRC Groupille, samoin kuin koko allianssille. Se tarjoaa paikan oppia ja saada uusia hyviä käytäntöjä jatkoa varten, Saarlo toteaa.

Vastuullisuuden useat näkökulmat

Ceequal-sertifikaatin saaminen perustuu näyttöön, eli hankkeen aikana kaikki vastuullisuuteen liittyvä täytyy dokumentoida. Kun hankkeen aikana tehdään päätöksiä tai valintoja, vastuullisuuden näkökulma pyritään aina käymään läpi.

– Järjestelmä ohjaa vahvasti tulevaisuuteen varautumiseen, oli kyseessä sitten ilmastonmuutoksen vaikutukset tai lähiympäristön kehittyminen. Uudet liikenneyhteydet sovitetaan mahdollisimman hyvin rakennettavaan ympäristöön, ja kiertotaloutta edistetään esimerkiksi materiaalivalintojen kautta, Saarlo kertoo.

Ceequal ohjaa vastuullisuuteen rakentamisen aikana. Järjestelmän avulla pyritään vähentämään hankkeesta aiheutuvia päästöjä ja minimoimaan työmaan aiheuttamia häiriöitä. Vastuullista toimintaa on myös aktiivinen tiedottaminen ja vuorovaikutus sidosryhmien, esimerkiksi alueen asukkaiden kanssa.

Välillä vastuullisuuden monet näkökulmat ovat keskenään ristiriidassa.

– Se, mikä on parasta lähiympäristön asukkaille, ei välttämättä ole sitä ympäristölle tai työmaalle. Allianssissa joudutaan usein tasapainoilemaan parhaan ratkaisun löytämisessä, ja myös tässä Ceequal on tukena, Saarlo sanoo.

Vastuullinen rakentaminen näkyy työmaalla

Hankkeen toteutusvaihe alkoi viime marraskuussa. Rakentamisen edistyessä myös konkreettiset esimerkit Ceequal-järjestelmän käytöstä lisääntyvät. Tähän mennessä vastuullisuus on saatu iskostettua hyvin hankkeen selkärankaan ja vastuullista toimintaa kehitetään jatkuvasti. Systemaattista ympäristön huomiointia odotetaan kaikilta. Työmaan arjessa Ceequal näkyy esimerkiksi toistuvina laatu- ja ympäristömittauksina.

– Hankkeessa on myös sitouduttu Helsingin kaupungin vähäpäästöisen työmaan konseptiin. Jotta pääsemme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja lisäämään myös sitä kautta vastuullisuutta, on työmailta tehtävien erilaisten havaintojen tekeminen pyritty tekemään helpoksi. Lisäksi käytössä on sähköautoja ja työmaalla suositaan vähäpäästöisiä koneita mahdollisuuksien mukaan, Saarlo kertoo.

Lue lisää raitioteiden rakentamisesta

Lue lisää Kruunusillat-allianssista