Kasvatamme osaamistamme pohjoismaisen mentorointiohjelman avulla

Työskentelemme systemaattisesti henkilöstömme kehittämiseksi. Osana tätä työtä olemme käynnistäneet pilotin pohjoismaisesta mentorointiohjelmasta, jossa kokeneemmat ammattilaiset jakavat osaamistaan mentoroitavien kanssa. Uskomme kuitenkin, että tietoa ja uusia ajatuksia siirtyy molempiin suuntiin.

Jaa:

- NRC Groupin tavoitteena on olla tulevaisuuden infra-alan halutuin kumppani ja työnantaja. Mentorointiohjelma on yksi toimenpiteistämme tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Haluamme NRC Groupin olevan hyvä työpaikka, minkä vuoksi kehitämme henkilöstöämme myös tällä tavalla. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme, sanoo NRC Groupin toimitusjohtaja Henning Olsen. Hän on itse osallistunut mentorointiohjelmiin sekä mentorina että mentoroitavana ja oppinut siitä paljon. Nyt 18 työntekijää Norjasta ja Suomesta osallistuu vasta alkaneeseen pohjoismaiseen mentorointiohjelmaan NRC Groupissa.

-Näen, että ajat muuttuvat, joten minun on pysyttävä ajan mukana. Nykyään työntekijöillä on täysin erilaiset odotukset työstä, työajasta ja yksityiselämästä kuin ennen. Kun aloitin työelämässä yli 20 vuotta sitten, teimme niin kuin käskettiin, emmekä esittäneet kysymyksiä. Näin ei toimita nykyään, Erdil Kenar sanoo. Hän toimii teknisenä johtajana NRC Groupin Norjan rakentamisdivisioonassa ja hänellä on pitkä kokemus rakennusalalta.

Seuraavien yhdeksän kuukauden aikana Erdil ja muut mentorointiohjelmaan osallistuvat käyvät läpi jäsennellyn ohjelman, joka sisältää yhteisiä tehtäviä, säännöllisiä tapaamisia ja tiiviistä seurantaa. Mutta tärkeintä mentorointiohjelmassa on hyvät ja avoimet keskustelut kokeneemman mentorin ja kehityshaluisen mentoroitavan välillä.

Erdil Kenarin mentoroitava on projektipäällikkö Synnøve Arntzen. Hän on valmistunut NTNU:sta (Norjan tiede ja teknologia yliopisto) ja edennyt nopeasti NRC Groupin Norjan ratadivisioonassa.

- Luulen, että voin oppia häneltä jotain. Hän on melko tuore alalla ja työelämässä, mutta on jo saanut paljon vastuuta. Haluan selvittää, kuinka hän on sen tehnyt, Erdil Kenar sanoo.

Synnøve Arntzen odottaa oppivansa paljon mentoriltaan. - Erdilillä on niin paljon kokemusta ja haluan omaksua mahdollisimman paljon tietoa ihmisten johtamisesta ja siitä, mihin minun pitäisi projektipäällikkönä keskittyä, hän sanoo.

Mentorointiohjelma on tiiviin pohjoismaisen yhteistyön tulos. Tähän pilottiin osallistuu norjalaisia ja suomalaisia mentorointipareja, joiden oppimismatka alkoi yhteisellä valmennuspäivällä Oslossa. Jatkossa on tavoitteena, että myös Ruotsin kollegat osallistuvat yhteiseen ohjelmaan. Heillä on tällä hetkellä käynnissä oma mentorointiohjelmansa.

- Mentorointiohjelma on yhteistyö- ja oppimisliitto. Päätavoitteena on henkilökohtainen kasvu ja ammatillinen kehittyminen, NRC Groupin osaamisen kehittämisestä ja työnantajabrändistä vastaava johtaja Vilde Haugnæss kertoo. Hän vastaa ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä NRC Groupin Suomen henkilöstön kehityspäällikön Laura Luomarannan kanssa.

– Tämän vuoden ohjelma on pilotti, jota jatkojalostetaan ja parannetaan osallistujien palautteiden perusteella ja toivottavasti tulevina vuosina saadaan lisää osallistujia mukaan, he toivovat yhdestä suusta.

Mentorointiohjelma noudattaa tiettyä rakennetta ja tarjolla on valmennusta ja oppimista tukevia työkaluja, jotka auttavat esimerkiksi suunnittelemaan tapaamisia ja asettamaan konkreettisia tavoitteita. Mentorointiohjelman pääroolissa ovat luonnollisesti kahdenväliset keskustelut, joissa onnistumisen avaimena on luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin rakentaminen. Myös roolit osapuolille on määritetty, jotta molemmat tietävät mitä on lupa odottaa toiselta.

-Korostamme kuitenkin, että kaikkein tärkeintä on opittujen taitojen ja ajatusten käytäntöön vienti, joka tapahtuu itseasiassa mentorointikeskustelujen välissä, arjen työtehtävissä. Siellä tämän ohjelman arvo pitäisi näkyä, Laura Luomaranta muistuttaa.

Mentorointiohjelman hienous on myös siinä, että molemmat osapuolet oppivat tästä prosessista ja yhteisistä keskusteluista ja ongelmanratkaisusta. Mentorin ei ole tarvitse olla kaikkitietävä, jolta löytyy valmiita vastauksia. Myös mentoroitavilla on paljon kokemusta ja ajatuksia, joista mentori voi oppia.

- Haluan kartuttaa osaamista ja saada uusia ideoita, jotka voivat vahvistaa minua ammatillisesti, sanoo NRC Group Suomen raitiotiedivisioonan projektipäällikkö Mikail Kesenci.

Hänen mentorinsa Sami Korhonen, NRC Group Suomen rautatierakentaminen-divisioonan johtaja, odottaa innolla oppivansa erilaisia ​​työskentelytapoja ja samalla jakamaan tietämystään esimiestyöstään radalla.

- Haluan tulla paremmaksi johtajaksi ja haluaisin oppia Jounin kokemuksesta ihmisten johtamisessa. Uskon saavani uusia näkökulmia, sanoo NRC Group Suomen raitiotiedivisioonan työmaapäällikkö Mika Pykälämäki.

Tällä hetkellä asetamme tavoitteita yhdessä. Toivomme molemmat oppivamme uusia asioita. Saattaa löytyä asioita, joita olen ehkä unohtanut tai joita en ole koskaan oppinut, joten tämä on meille molemmille hieno tilaisuus oppia uutta, sanoo NRC Group Suomen rautatierakentamisen rakennuspäällikkö Jouni Happonen.