Ensimmäinen vierailumme vihreän rahoituksen markkinoille

Vanhoja liiketoimintamalleja uudistettaessa vastuullisuuden huomiointi sijoituksissa on keskeistä. Tehokkaampi ja vähähiilisempi kone maksaa tavallisesti enemmän kuin perinteinen polttomoottorikone. Vastuullisten tuotantolinjojen luominen vanhojen tilalle on kallista ja mahdollisesti riskialtista, ja kuka päättää, mikä on riittävän hyvä vastuullisuuden taso?

, kirjoittaja Jukka Viitanen
Jaa:

Raha on tavallisesti liiketoiminnan perimmäinen menestyksen mittari, jolloin tarkastellaan kannattavuutta. Sen sijaan, että kestävän kehityksen kustannukset ja hyödyt yritetään selvittää sisäisesti, rahoitusmarkkinat voivat antaa käsityksen siitä, miten vastuullinen yritys on.

Totutut toimintamallit arvioitiin

Elokuussa 2023 NRC Group julkaisi ensimmäisen vihreän rahoituksen viitekehyksensä, jossa kuvaamme, miten olemme sitoutuneet kehittämään edelleen tarjontaamme kestävän infrastruktuurin alalla. Viitekehyksessä kerromme, miten NRC Group edistää kestävää kehitystä ja miten vihreää rahoitusta hyödynnetään kestävän liikkumisen hankkeissa. Siihen sisältyy rautatieinfrastruktuurin rakentaminen, modernisointi ja kunnossapito sekä käyttämiemme koneiden hankinta ja käyttö.

NRC Groupille tässä ei ole varsinaisesti mitään uutta, ennemminkin totuttuja toimintamalleja, mutta tällä kerralla ulkopuolinen taho arvioi toimintatapojamme ympäristöhyötyjen perusteella. S&P Global Ratings antoi viitekehyksellemme luokituksen dark green, mikä on korkein mahdollinen luokitus Shades of Green -asteikolla. Hallintotapamme arviointi saavutti tason hyvä. Hallintotavan arvioinnissa emme kuitenkaan saavuttaneet parasta luokitusta, sillä meillä on rajallinen vaikutus hankkeiden suunnitteluun ja niihin liittyviin päästöihin. Toisen osapuolen arvioinnin tuloksena NRC Groupin viitekehys on linjassa vihreän rahoituksen periaatteiden kanssa. Kaiken kaikkiaan vaikuttava tulos, mutta ovatko sijoittajat vaikuttuneita siitä?

Vastuullinen lähestymistapa liiketoimintaan luo mahdollisuuksia

Pari viikkoa sen jälkeen, kun S&P Global Ratings arvioi vihreän rahoituksen viitekehyksemme, oli aika selvittää markkinoiden käsitys NRC Groupista vihreän rahoituksen markkinoilla ja laskea liikkeelle vihreä joukkovelkakirjamme. Kuten muutkin joukkovelkakirjat, vihreä joukkovelkakirja on rahoitusväline, jota käytetään pääoman hankkimiseen sijoittajilta. Vihreät joukkovelkakirjat eroavat tavallisista siten, että niitä liikkeelle laskevat yrityksen ovat sitoutuneet käyttämään markkinoilta haetun rahoituksen kestävän kehityksen kannalta hyödyllisiin hankkeisiin ja viestivät edistymisestä läpinäkyvästi.

Viimeaikaisen inflaation ja korkotasojen nousun vuoksi pohjoismaisen rakennustoimialan kehitys on ollut heikkoa, eivätkä kaikki vihreän rahoituksen kierrokset ole onnistuneet. NRC Groupin sijoittajatapaamiset houkuttelivat sijoittajia eri puolilla Pohjoismaita, minkä seurauksena joukkovelkakirja ylimerkittiin kaksinkertaisesti. Selvästikin sijoittajat pitivät NRC Groupia houkuttelevana vihreän rahoituksen sijoituskohteena.

Perustuen ensimmäiseen vierailuumme vihreän rahoituksen markkinoilla voimme nähdä, että vastuullinen lähestymistapa liiketoimintaan tarjoaa yritykselle enemmän mahdollisuuksia kestävään liiketoiminnan kehittämiseen. Osana NRC Groupin ydinliiketoimintaa työskentelemme vähähiilisen kuljetusinfrastruktuurin parissa, ja vihreä siirtymä on meille loistava mahdollisuus. Usein liiketoiminnassa on vaikea nähdä vastuullisuustyön arvo, mutta tässä tapauksessa kävi päinvastoin; vastuullisuus on hyväksi myös liiketoiminnalle.

Lue lisää vastuullisuudesta