Aloitamme Kruunusillat-raitiotiehankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamisen osana allianssia

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.8. vaiheistaa Laajasalon raitiotien rakentamisen ja hyväksyi raitiotien kustannusarvion. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kruunusillat-allianssi rakentaa raitiotieyhteyden Laajasalosta Hakaniemeen. Tavoitteena on, että raitiotien rakentaminen alkaa tänä syksynä, ja että raitiotie valmistuu vuonna 2026. Matkustajaliikenteen on suunniteltu alkavan vuonna 2027.

Jaa:

Hankkeen ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa. Lisäksi Helsingin kaupunki teettää raitiotien rakentamisen yhteydessä muita kaupungin kehittämiseen liittyviä katurakennushankkeita.

Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelm acänä. Kruunusillat-allianssi rakentaa Laajasalon ja Hakaniemen välisen raitiotieyhteyden ja Merihaansillan sekä liittyviä katurakennushankkeita. Työyhteenliittymä Kruunusillat puolestaan rakentaa Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa (Finkensilta ja Kruunuvuorensilta) sekä tekee Korkeasaaren maarakennustyöt.

Kruunusillat-allianssin muodostavat Helsingin kaupungin ja liikenneliikelaitos HKL:n lisäksi NRC Group Finland Oy, YIT Suomi Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oyj ja Sweco Infra & Rail Oy. NRC Groupin osuus allianssin töistä on noin 100–110 miljoonaa euroa.

"Olemme iloisia, että saamme olla mukana tässä historiallisessa projektissa ja voimme yrityksemme strategian mukaisesti edistää osaltamme Helsingin kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yrityksemme toiminnassa sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu nivoutuvat yhteen, mikä näkyy raitiotieprojekteissammekin. Uudet raitiotiet vähentävät liikenteen energiankulutusta, ympäristömelua ja päästöjä. Esimerkiksi Tampereen kohdalla on selvitetty, että käyttöiän ja kapasiteetin perusteella 25 raitiovaunun palvelutasoon tarvitaan 225 linja-autoa", toteaa NRC Groupin Suomen maayhtiön toimitusjohtaja Harri Lukkarinen.

NRC Groupin vankka kokemus ratojen rakennuksesta tukee osaltaan raitiotiehankkeen menestyksekästä toteutusta

"Yrityksemme erityisvahvuuksiin hankkeessa kuuluvat vahva allianssiosaaminen ja Suomessa yli 150 vuoden kokemus ratojen rakentamisesta sekä raideliikenteen sähköistämisestä ja ohjausjärjestelmistä. Tälläkin hetkellä olemme mukana Helsingin Raide-Jokeri-raitiotieallianssissa sekä Tampereen Raitotieallianssissa. Tampereen raitiotien ensimmäinen osuus avattiin tämän kuun alussa liikenteelle etuajassa ja noin 30 miljoonaa euroa alle budjetin, mikä kertoo hankkeen erinomaisesta toteutuksesta. Myös Raide-Jokerin on arvioituvan valmistuvan viisi kuukautta suunniteltua aiemmin, tammikuussa 2024", kertoo NRC Groupin operatiivinen johtaja ja Raitiotie-divisioonan vetäjä Jouni Kekäle, joka toimii myös Kruunusillat-allianssin johtoryhmän jäsenenä.

Sekä Helsingin että Tampereen raitiotieprojekteissa on hyvän ennakkosuunnittelun ja allianssikumppaneiden - mukaan lukien tilaajat, rakentajat ja suunnittelijat - saumattoman yhteistyön tuloksena testattu menestyksekkäästi uusia materiaaleja, teknisiä ratkaisuja ja työmenetelmiä, mikä on osaltaan tukenut projektien menestyksellistä toteutusta samalla lisäten raitiotien ympäristöystävällisyyttä. Projekteista saatuja oppeja tullaan hyödyntämään myös Kruunusiltojen kohdalla.