Raitiotien sähkörakentaminen ja tekninen järjestelmäosaaminen ovat vahvuuksiamme

Sähkö- ja tekniset järjestelmät ovat kokonaisuus, jonka hallinnalla varmistetaan raitiotien sujuva liikennöinti.

Jaa:

Suomessa raitiovaunulla pääsee ajamaan Helsingin kantakaupungissa ja Tampereella, ja pian Raide-Jokeri kuljettaa matkustajia Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen. Allianssilla toteutettavaa uutta raitiolinjaa on rakennettu vuodesta 2019, ja valmistuminen häämöttää parin vuoden päässä. Ratikka kulkee sähköllä, joten sen rakentamiseen tarvitaan paljon erikoisosaamista teknisistä järjestelmistä ja sähkörakentamisesta.

– NRC Groupille on karttunut vahva osaaminen raitioteistä ja niihin liittyvistä järjestelmistä Tampereen Raitiotie Allianssin ja HKL sähkökunnossapito-sopimuksien myötä. Raide-Jokeria varten on myös rekrytoitu uutta voimaa; kokonaisvahvuus hankkeessa on viitisenkymmentä henkilöä, kertoo NRC Groupin Jore Aitamurto, joka vastaa Raide-Jokerin sähkö- ja teknisten järjestelmien rakentamisesta.

Ajolangan veto käynnissä Kehä I ylittävän Räisälän sillan kupeessa Espoossa Raide-Jokerin työmaalla.

Vaihteenohjauksia rakennetaan linjan päätepysäkkien ja varikon lisäksi puolenvaihtopaikoille, joilla raitiovaunun kulkusuunta voidaan vaihtaa liikennehäiriön sattuessa. Varikolla on oma erillinen järjestelmänsä, joka huolehtii vaunujen turvallisten kulkuteiden ja liikennöinnin toteutuksesta varikkoalueella.

– Suomen lumisissa oloissa vaihteiden toiminta on varmistettava myös lämmitysjärjestelmällä, joka pitää vaihteiden liukukiskot sekä kielen ja tukikiskon välisen raon avoinna lumesta ja jäästä, Aitamurto kertoo.

Vaihdejärjestelyjä Raide-Jokerin ainoan varikon piha-alueella Roihupellossa.

Tekniset järjestelmät edistävät ratikan matkaa

Ratikan teknisten järjestelmien keskeisin tehtävä on helpottaa ja edistää raitiotievaunun sujuvaa ja turvallista liikennöintiä sekä informoida matkustajia. Raide-Jokerin koko 25 kilometrin matkalle rakennetaan kolme erillistä tietoliikenneverkkoa palvelemaan raitiotieteknisiä tarpeita. Niitä hyödynnetään myös ratalinjan turva- ja liikennekameroiden sekä liikennevojen keskusohjauksessa.

– Liikennevaloja ohjaamalla raitiovanu saa täyden etuuden muuhun liikenteeseen nähden. Pikaraitiotien keskinopeuden kannalta asia on erityisen tärkeä, jotta 25 km/h keskinopeustavoite voidaan saavuttaa, Aitamurto sanoo.

Turvakameroiden avulla valvotaan pysäkkialueita ja sähkösyöttöasemia, ja liikennekamerat auttavat liikenteen hallinnassa. Raide-Jokerilla rakennetaan myös paljon kiinteistövalvontaan, turva-automaatioon ja valvontaan liittyviä järjestelmiä syöttöasemille, varikolle sekä Patterimäen tunneliin ja Huopalahden alikulkuun.

Uuden pikaraitiotien reitillä on myös erityistä huomioitavaa.

– Reitille osuvat Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kampusalueet, joiden häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi rakennetaan magneettikentän kompensointijärjestelmä. Lisäksi reitin tunneleihin rakennetaan ajolangan hätämaadoitusjärjestelmät turvaamaan mahdollisia evakuointi- ja raivaustöitä.

Pysäkkialueille asennetaan pysäkkikeskus palvelemaan matkustajainformaatiojärjestelmän, mahdollisen lippuautomaatin sekä valaistusten sähkö- ja tietoliikennetarpeita.

Turvallinen liikennöinti

Turvallinen liikennöinti ja laadukas toteutus perustuu järjestelmien huolelliseen määrittelyyn, suunnitteluun ja rakentamiseen, mutta ennen kaikkea hyvin toteutettuun käyttöönottoon. Sähkön ja teknisten järjestelmien toiminnan ja laadun varmistaminen on pitkäjänteinen prosessi, jonka onnistumista voidaan arvioida lopulta, kun raitiotien tekninen koeliikenne alkaa vajaan vuoden päästä.

– Raitiotie on monimutkainen kokonaisuus, ja laadukas lopputulos vaatii osaavia tekijöitä. NRC Groupilla on pitkät perineet ja vankka asiantuntemus niin teknisistä järjestelmistä, sähkönsyöttöasemista kuin ajojohdinjärjestelmän asentamisesta. Keskeistä toiminnassamme on eri raitiotiehankkeiden keskinäinen osaamisen, kokemuksien ja tekijöiden vaihto, Aitamurto toteaa.

Lue lisää Raitioteiden rakentamisesta

Lue lisää Raide-Jokerista

Rakennamme Raide-Jokeria yhdessä allianssikumppaneidemme kanssa. Raide-Jokeri-allianssissa tilaajia ovat Helsingin ja Espoon kaupungit. Palveluntuottajia ovat urakoitsijat YIT Suomi Oy ja NRC Group Finland Oy sekä suunnitteluorganisaatiot Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy ja Sweco Finland Oy.