NRC Groupin työmailla digitalisaatio parantaa laatua ja tehostaa työntekoa

Uusi teknologia ja digitalisaatio tulevat työmaillemme konkreettisesti.
Tietomallinnuksen työkalu SiteVision mahdollistaa havainnollistavan ennakkosuunnittelun työmailla.

Jaa:

Työmaat eivät ole digitalisaation murroksen myötä enää entisellään, kun jatkuvasti kehittyvä teknologia tuo uusia menetelmiä työntekoon. Tietomallinnus on infrarakentamisen projekteissa jo yleistä, ja NRC Groupilla esimerkiksi dronen käyttö osana mallipohjaista rakentamista on tänä vuonna lähtenyt todella lentoon. Uusin lisäys tietomallintamisen työkaluihin on Trimblen SiteVision-järjestelmä.

– SiteVision on lisätyn todellisuuden järjestelmä, jonka avulla saadaan visualisoitua tietomalleja työmaalla niiden oikeassa sijainnissa ja mittakaavassa. Käytännössä järjestelmä soveltuu kaikkiin hankkeisiin, joissa hyödynnetään tietomallinnusta, sanoo NRC Group Finlandin strategia- ja kehityspäällikkö Jussi Heikkilä

SiteVision-järjestelmän kokoonpanoon on integroitu paikannusyksikkö ja älypuhelin, joka sisältää tarvittavan sovelluksen ohjelman käyttöön. Näin puhelimesta voi katsoa miltä rakenteet tulevat näyttämään ja miten ne sijoittuvat työmaan nykytilanteeseen nähden

SiteVision Joensuun ratapihahankkeen tuken

Toistaiseksi SiteVision on ollut käytössä Joensuun ratapihan uudistushankkeessa. Sitä käytetään muun muassa töiden ennakkosuunnitteluun: uuden työvaiheen alkaessa ratapihalla käydään laitteen kanssa havainnollistamassa, mitä aiotaan tehdä. Samalla huomataan paremmin, onko työmaalla esteitä tai muita ratkaistavia asioita ennen kuin työ alkaa.

– Ylipäätään järjestelmän avulla saamme laajemman ymmärryksen siitä, mitä olemme tekemässä. SiteVision on ollut lähinnä projektin- ja työnjohdon käytössä, mutta sen avulla on myös työkohteessa havainnollistettu asentajalle miltä lopputuloksen tulisi näyttää, Heikkilä kertoo.

Joensuun ratapihahankkeessa samanlainen laite on käytössä myös projektin valvojalla Weladolla, eli itse työvaiheiden lisäksi järjestelmää voi käyttää valvonnan ja laadunvarmistuksen työkaluna. Tietomalleja ja lopputulosta vertaamalla voidaan katsoa, onko kaikki rakenteet tehty ja ovatko ne siinä paikassa missä oli tarkoitus.

– Näiden käyttötapausten lisäksi laitetta voitaisiin käyttää esimerkiksi työmaapalavereissa. Mitä tutummaksi järjestelmän käyttö tulee, sitä enemmän sille keksitään uusia hyödyllisiä käyttötapoja, Heikkilä arvelee.

Tietomallinnuksen työkalupakki tuo uusia hyötyjä

Uudet teknologiat tuovat työmaalle ennen kaikkea lisää tietoa käyttöön. Tieto on myös sellaisessa muodossa, että yhä useampi pääsee hyödyntämään sitä työssään ilman välikäsiä ja rikkinäisen puhelimen riskiä. Se tehostaa projektin johtamista sekä kommunikointia ja yhteistyötä projektin aikana. Vaikutus heijastuu myös lopputulokseen: tehdään todennäköisemmin kerralla oikein ja tuote vastaa tilausta.

NRC Groupilla on viime vuosien aikana kertynyt vahva osaaminen tietomallipohjaiseen rakentamiseen, ja SiteVision täydentää mallipohjaisen tuotannon työkalupakkia. Jussi Heikkilä kuitenkin muistuttaa, että uusien teknologioiden käyttöönotto myös vaatii toiminnan ja prosessien kehittämistä.

– Uudet työkalut mahdollistavat asioiden tekemisen uudella tavalla, mutta meidän pitää myös muuttaa käytäntöjämme, jos haluamme saada teknologioista irti todellista hyötyä. Emme voi mennä vain tekniikka edellä, vaan meidän täytyy myös miettiä toimintatapojamme uudesta näkökulmasta.

Lue lisää projekteistamme