NRC Group rakentaa Helsingin Ruskeasuon raitiotievarikolle uuden ohjausjärjestelmän

NRC Group rakentaa Helsingin Ruskeasuon raitiotievarikolle uuden varikonohjausjärjestelmän. Projekti sisältää Ruskeasuon varikon varikonohjausjärjestelmän, keskusjärjestelmän työasemat ja ratalaitteet toimivaksi kokonaisuudeksi toteutettuna ja asennettuna. Ratalaitteita ovat mm. vaihteen kääntölaitteet, raidevirtapiirit, laitekaapit, tiedonsiirtosilmukat ja opastimet. Projektin arvo on noin 4,4 miljoonaa euroa.

Jaa:

Projekti on varikonohjausjärjestelmän kokonaistoimitus, johon sisältyy esimerkiksi kaapelointia, vaihteenohjauksen ratalaitteiden ja opastimien asennusta, tietoliikenneverkon töitä, keskusjärjestelmän kaappien asennusta ja kytkentää, sekä valvomojärjestelmän asennusta. Projekti on osa Ruskeasuon varikon rakennusurakkaa. Projektin toteutusaikataulu on tiukka ja yhteensovitus varikon rakennusurakan kanssa vaatii hyvää ja avointa yhteistyötä muiden työmaan toimijoiden kanssa.

”Projektina Ruskeasuon varikonohjausjärjestelmän rakentaminen tulee olemaan mielenkiintoinen ja varmasti haastavakin. Uskon kuitenkin onnistumiseen vahvasti, kun jatkamme jo tarjousvaiheessa hyväksi ja toimivaksi todettua yhteistyötä järjestelmätoimittajamme Voestalpinen kanssa. Myös hyvällä työn suunnittelulla ja töiden yhteensovituksella varikon rakennusurakan suuntaan tulee olemaan iso merkitys onnistuneen toteutuksen kannalta. Kiitokset vielä koko tarjousprosessiin osallistuneelle tiimille. Hienoa työtä kaikilta ja upea urakkavoitto, tästä on hyvä jatkaa toteutusvaiheeseen”, kertoo NRC Groupin projektipäällikkö Tero Heino.

NRC Group vastaa urakan projektinjohdosta ja asennustöiden toteuttamisesta. Uuden varikonohjausjärjestelmän tavoitteena on varmistaa raitiovaunuvarikon sujuva toiminta ja sen avulla luoda edellytykset pääkaupunkiseudun raitiotieliikenteen toimintavarmuudelle. Projektin on tilannut Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy. Työt alkoivat helmikuussa 2023 ja valmistuvat elokuussa 2024.

Lue lisää palveluistamme raitioteille >