Navigator-ohjelma: Matka inspiroiviksi esihenkilöiksi

Miten esihenkilö voi motivoida, innostaa ja auttaa työntekijöitä kehittymään työssä? Nämä teemat olivat painopisteinä 16 tulevaisuuden johtajalle, jotka kokoontuivat äskettäin Navigator-ohjelmaan. Kyseessä on ensimmäinen pohjoismainen yhteinen johtajuusohjelmamme.

Jaa:

"Haluaisin jutella kanssasi eräästä asiasta..." Työntekijä ja hänen esihenkilönsä keskustelevat luottamuksellisesti haastavasta aiheesta. Heidän keskusteluaan seuraa 14 tarkkaavaista Navigator-osallistujaa Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Tässä harjoituksessa osallistujat harjoittelevat palautteen antamista ja vastaanottamista työssään.

Luottamuksen rakentaminen ja aktiivisen kuuntelun oppiminen

- Luottamus on hyvän johtajuuden perusta NRC Groupissa ja palautteen antaminen on olennainen osa luottamuksen rakentamiseksi ", sanoo Marianne Ulland Kellmer, NRC Groupin HR johtaja.

Yksi NRC Groupin keskeisistä johtamisen periaatteista on "motivoi, kehitä ja inspiroi". Navigator-ohjelma auttaa osallistujia ymmärtämään, miten tätä periaatetta sovelletaan käytännössä. Osallistujat harjoittelevat menetelmiä, jotka auttavat heitä kehittämään avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä, jossa työntekijät kokevat olonsa psykologisesti turvalliseksi. Yksi tällainen menetelmä on taito antaa palautetta tehokkaasti. Yksi Navigator-osallistuja Tobias Kumlin korostaa, että palautteen antaminen ja vastaanottaminen vaativat harjoittelua.

- Olen oppinut rauhoittumaan ja kuuntelemaan, enkä ole antanut tunteiden vallata, Tobias kertoo. Navigator-ohjelma on antanut hänelle työkalut hänen esihenkilörooliinsa NRC Group Ruotsin kalustopalveluissa.

- Tämä ohjelma on hyvin motivoiva ja auttaa minua kehittymään sekä ihmisenä että johtajana, Tobias sanoo.

- Nämä taidot ovat minulle tärkeitä, sillä työhömme kuuluu palautteen antaminen, ja on tärkeää osata tehdä se rakentavasti, NRC Group Norjan Projekti-Insinööri Martin Dovland jatkaa.

Tietämyksen ja kokemuksen jakaminen

Huone täyttyy puheensorinasta, kun Navigator-osallistujat jakavat kokemuksiaan ja haasteitaan.

- Harjoittelemme myös aktiivista kuuntelua, joka on johtajille ratkaisevan tärkeä taito. Esihenkilöiden ei pitäisi vain antaa vastauksia, vaan auttaa työntekijöitä löytämään omansa, kertoo Vilde Haugnæss, Head of Talent Acquisition and People Development. Kysessä on coaching-menetelmä, joka edistää syvempää sitoutumista ja luottamusta.

- Näen todellista sitoutumista ryhmässä. Osallistujat tuovat keskusteluihin aitoja aiheita arjestaan, sanoo Vilde keskustelut kuunneltuaan.

- Tärkeintä, mitä olen oppinut, on luottaa itseeni enemmän, vaikka tehtävät tuntuisivat vaikeilta. Coaching on menetelmä, jota tulen varmasti käyttämään roolissani, NRC Group Suomen projekti-insinööri Petra Brunnila toteaa.

Kestävien yhteyksien rakentaminen

Navigator-ohjelma kannustaa osallistujia jakamaan tietoa ja rakentamaan kestäviä verkostoja, jotta he voivat jatkaa kehitystään myös ohjelman ulkopuolella.

- Tämä on hauska ryhmä, jossa on erilaisia rooleja, joten voimme oppia paljon toisiltamme. Olemme kolmesta eri maasta ja tunnistamme erot välillämme, joten aina on jotain arvokasta otettavaksi mukaan omaan työhömme, sanoo NRC Group Swedenin työmaapäällikkö Glenn Andersson.

Monet osallistujat ovat ylpeitä siitä, että heidät on valittu Navigator-ohjelmaan ja että heillä on mahdollisuus kehittyä johtajina NRC Groupissa.

- On kunnia olla osa tätä. Olin innoissani, kun minut pyydettiin mukaan, Tobias Kumlin sanoo.

NRC Groupin Navigator-ohjelma on enemmän kuin pelkkä koulutustilaisuus. Se on matka kohti johtajien roolia, jotka voivat motivoida, kehittää ja inspiroida tiimejään luottamuksen ja tehokkaan viestinnän avulla.

Suomessa Navigator-matkalla ovat mukana projektipäälliköt Antti Mäki, Niklas Pekkala ja Joonas Hytönen, työmaapäällikkö Viljami Tiainen, projekti-insinööri Petra Brunnila, sekä tuotantopäällikkö Henri Lehtonen.

Tämä on Navigator-ohjelma

Navigator-ohjelma on sisäinen pohjoismainen johtajuuden kehittämishanke lahjakkaille ja kunnianhimoisille nouseville johtajille NRC Groupissa. Tavoitteena on rakentaa nuorten työntekijöiden luottamusta ja vahvoja johtamistaitoja, joilla on kunnianhimoa ja potentiaalia ottaa johtotehtäviä NRC Groupissa tulevaisuudessa.

Ohjelma perustuu NRC Groupin johtamisen periaatteisiin ja -taitoihin, jotka ovat kriittisiä johtajana menestymisen kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Johtamisen periaatteemme määrittelevät keskeiset odotukset johtajille organisaation kaikilla tasoilla:

  • Toimi arvojemme mukaisesti
  • Jaa osaamista
  • Motivoi, kehitä ja inspiroi
  • Vaali kaupallista ajattelutapaa
  • Kunnioita ja osallista
Yhdeksän kuukauden aikana osallistujille järjestetään
Kolme henkilökohtaista kokoontumista
Neljä henkilökohtaista valmennusta
Viisi digitaalista istuntoa oppimisryhmissä
Kaksi digitaalista tapahtumaa
Kaksi verkkoseminaaria
Kaksi tapaamista ylimmän johdon kanssa