Vastuullisuus

Rakennamme kestävää tulevaisuutta vastuullisesti

Kestäviä ratkaisuja

NRC Group rakentaa pitkäaikaista ja vähänhiilistä infraa. Sillä, miten me rakennamme, on merkitystä sekä meille että ympäristöllemme.

Vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä

0%

vuoteen 2025 mennessä
Kierrätysaste vähintään

0%

joka vuosi

Tavoitteemme on korkealla

Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin vähentämällä nettohiilidioksidipäästömme nollaan vuoteen 2050 mennessä. Haluamme pienentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tavoittelemme myös vähintään 70 prosentin kierrätysastetta. Päämäärämme on olla kokonaan jätteetön yritys.

Näin saavutamme tavoitteemme

Työskentelemme jatkuvasti vähentääksemme päästöjä, kierrättääksemme ja käyttääksemme materiaaleja uudelleen. Monet uusista aloitteistamme ovat konkreettisia ja siksi tehokkaita. Me esimerkiksi vaihdamme raskaiden ajoneuvojemme polttoaineen biokaasuun ja vähennämme koneiden joutokäyntiaikaa.

Raaka-aineiden tuntemus on avain oikeisiin valintoihin. Kiinnitämme huomiota sekä ympäristövaikutuksiin että sosiaalisiin ja eettisiin näkökulmiin.

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Ympäristötavoitteisiin pääseminen vaatiikin onnistumista myös sosiaalisissa ja eettisissä päämäärissämme.

Kerromme edistymisestämme avoimesti

Raportoimme avoimesti, miten olemme onnistuneet, jotta edistymistämme voi seurata luotettavasti. Löydät näiltä sivuilta lisää tietoa vastuullisuudesta liittyen ympäristöön sekä sosiaaliseen ja hallinnolliseen näkökulmaan. Kerromme myös, miten edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Yksityiskohtainen katsaus vastuulliseen toimintaan NRC Groupissa löytyy joka vuosi julkaistavasta vastuullisuusraportistamme.

Näin edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Ilmasto

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Rakennamme laadukasta, luotettavaa ja vähähiilistä raideinfraa, joka tukee tasapuolista, saavutettavaa ja kohtuuhintaista julkista liikennettä.

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Rakennamme kestävää ja vähähiilistä raideinfraa. Olemme määritelleet kasvihuonekaasujen perustason ja vähennystavoitteemme.

Lue lisää

Kiertotalous

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

Varmistamme kulutus- ja tuotantotapojemme vastuullisuuden. Kaikki toiminnastamme syntyvä jäte, vaaralliset aineet ja päästöt käsitellään maakohtaisten sääntöjen mukaisesti ja ympäristökäytäntömme ovat linjassa ympäristöjärjestelmämme kanssa. Olemme panostaneet merkittävästi jätemateriaalin vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Lue lisää

Ympäristöstä huolehtiminen

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Rakennamme laadukasta, luotettavaa ja vähähiilistä raideinfraa, joka tukee tasapuolista, saavutettavaa ja kohtuuhintaista julkista liikennettä.

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat: Rakennamme laadukasta, luotettavaa ja vähähiilistä raideinfraa. Projektimme tukevat tasapuolista, saavutettavaa ja kohtuuhintaista julkista liikennettä.

Lue lisää

Tasa-arvo

Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

NRC Group rekrytoi aktiivisesti naisia kaikkiin rooleihin sekä harjoittelijaksi.

Lue lisää

Taloudellinen kasvu

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja taloudellista kasvua

NRC Groupilla on kattava terveys-, turvallisuus- ja hyvinvointiohjelma, joka koskee kaikkia työntekijöitä ja aliurakoitsijoita.

Lue lisää

Hallintotapa

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Menestyksemme pohjautuu luottamukseen ja on ensiarvoisen tärkeää, että toimimme lakien, säädöksien ja määräysten mukaisesti. Kattavassa eettisessä säännöstössämme keskitymme erityisesti korruption ja lahjusten kitkemiseen sekä reilun kilpailun ja toimitusketjun varmistamiseen. Henkilöstömme on koulutettu toimimaan vastuullisesti ja oikein. Käytössämme on Peli poikki -kanava.

Lue lisää

Sertifikaattimme

Seuraava osio: Ympäristö

Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Vastuullisuusstrategiamme on toimintamme ytimessä, joka päivä ja näin me sitä toteutamme.