Sosiaalinen vastuu

Terveenä ja turvallisesti kotiin, joka päivä

Työntekijöidemme, aliurakoitsijoidemme ja kumppaneidemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Olemme sitoutuneet rakentamaan monimuotoista työpaikkaa, jossa on tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille. Työntekijöidemme jatkuva koulutus on avain mahdollisuuksien rakentamiseen.

Turvallisuus on osa kaikkea toimintaamme

Tavoitteemme on, että työntekijämme, aliurakoitsijamme ja kumppanimme pääsevät turvallisesti ja terveenä kotiin, joka päivä.

Kaiken takana on yrityksemme vahva työterveys- ja turvallisuuskulttuuri. Turvallisuuskäytäntöjemme tuntemus on NRC Groupilaisille välttämätöntä. Parannamme valmiuksiamme jatkuvasti erilaisten terveys- ja turvallisuuskoulutusohjelmien avulla. Vuosittainen vastuullisuusviikkomme on tärkeä panostus vastuullisuuteen, mukaan lukien työterveys- ja turvallisuuskulttuurimme.

2023

0%

Tapaturmataajuus LTI - Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti
2023

0%

sairauspoissaolot

Luomme hyvinvointia töissä

Työskentelemme jatkuvasti työntekijöidemme työhyvinvoinnin ja ja tyytyväisyyden eteen. Tavoitteenamme on, että töistä johtuvat sairastumiset saadaan nollattua. NRC Groupilaisille kuuluu pääsy säännöllisiin lääkärintarkastuksiin ja työterveydenhuoltoon.

Inklusiivisuus menestyksen takana

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus on meille tärkeää ja tarjoammekin kaikille tasapuolisia mahdollisuuksia riippumatta sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, kulttuurista, uskonnosta tai taustasta.

Erilaisten mielipiteiden, taustojen, kokemusten ja näkökulmien kuunteleminen mahdollistaa entistä tehokkaamman päätöksenteon. Monimuotoinen työyhteisö myös ajattelee monimuotoisesti, mikä on avain uusiin innovaatioihin ja kasvuun.

Toimimme miesvaltaisella alalla, mikä heijastuu NRC Groupin sukupuolijakaumaan. Olemme kuitenkin koko ajan onnistuneet lisäämään sukupuolten monimuotoisuutta.

2023

0%

naistyöntekijää
2023

0%

naisia ylimmässä johdossa
2023

0%

naisia johtoryhmässä

Koulutamme ja kehitämme työntekijöitämme

Osaamisen kehittäminen ja tiedon lisääminen luo yhteistä yrityskulttuuria ja houkuttelee rautaisia ammattilaisia meille töihin. Uskommekin, että ihmisiin sijoittamalla saamme taitavia, uskollisia ja tehokkaita työntekijöitä.

Olemme ylpeitä vastuullisuuskoulutuksestamme, jonka avulla varmistamme, että kaikilla työntekijöillämme on perustiedot vastuullisuudesta alallamme. Koulutus onkin tärkeä askel kohti vastuullista toimintatapaa.

”Rakentamalla rauta- ja raitioteitä mahdollistamme ympäristöystävällisen liikkumisen. On hienoa, että jatkossa kaikilla NRC Groupilaisilla on sama perusymmärrys vastuullisuusasioista.”

Michalina Hakala, projekti-insinööri

Sitoudumme turvallisuuden edistämiseen

ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
  • Standardin tarkoitus on ehkäistä tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia. Sertifiointiin sisältyvä toiminta: rakentaminen, kunnossapito, materiaalit ja koneet.
Traficomin turvallisuustodistus
Traficomin turvallisuustodistus

Traficomin myöntämä turvallisuustodistus osoittaa, että NRC Group Finlandilla on käytössään vaatimusten mukainen rautatieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja että NRC Group Finland pystyy noudattamaan soveltuvia turvallisuusmääräyksiä ja -sääntöjä.

Nolla tapaturmaa -periaate
Nolla tapaturmaa -periaate

NRC Groupin turvallisuustavoitteena on nolla tapaturmaa vuodessa. Jokaisesta sattuneesta tapaturmasta opitaan, ja jaamme tietoa myös onnistumisista. Näin vahvistamme hyviä ja turvallisia toimintapoja.

Seuraava osio: Hallinto

Eettisen liiketoiminnan varmistaminen

Yrityksemme menestys rakentuu luottamukselle. Haluamme toimia korkeimpien eettisten standardien mukaisesti. Korkeat standardit säilyttääksemme arvioimme jatkuvasti käytäntöjämme.