Rakennamme sukupuolten välistä tasa-arvoa alallemme

Toimialamme tunnetaan miesvaltaisena ympäristönä. Vain 10,7 prosenttia työntekijöistämme on naisia, mikä voi estää naisia hakemasta meille töihin. Sukupuolten välisen tasa-arvon rakentaminen työpaikoilla avaa kasvumahdollisuuksia ja edistää sosioekonomista kehitystä. Uskomme, että tarjoamiemme mahdollisuuksien, erilaisilla taustoilla työskentelevien naistyöntekijöidemme ja heidän motivaationsa esittely voi olla yksi tapa houkutella enemmän naisia alallemme.

Jaa:

Fanni Valkama

27-vuotias espoolainen Fanni Valkama on ollut NRC Groupissa 2,5 vuotta. Fannilla on ympäristötekniikan maisterin tutkinto, ja hän teki opinnäytetyönsä NRC Groupille. Tällä hetkellä Fanni työskentelee projekti-insinöörinä NRC Groupin Suomen maayhtiössä.

Fannin työpäivät koostuvat tarjouspyyntöjen jakamisesta, alihankkijoiden sopimusten laatimisesta sekä sopimusneuvotteluihin ja työmaavierailuihin osallistumisesta. Lisäksi hän mittaa projektien turvallisuutta ja valvoo laatu- ja ympäristöasiakirjoja.

– Oli sattumaa, että hain kesäharjoitteluun kestävän kehityksen tiimiin. En ollut koskaan harkinnut työskenteleväni rakennusalalla, mutta työ vaikutti kiinnostavalta ja relevantilta opintojeni kannalta. Kun suoritin tutkintoni, minulle tarjottiin työpaikkaa NRC Groupissa projekti-insinöörinä, ja hyväksyin sen mielelläni, koska nautin työskentelystä täällä.

Uutena tulokkaana rakennusalalla Fanni arvostaa ystävällisiä ja avuliaita työkavereitaan. Mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta on hänelle tärkeää. Fannin mukaan työ ei ole koskaan tylsää, koska ala kehittyy jatkuvasti.

Miten työn yhdistäminen perhe-elämään onnistuu?

– Minulla on kaksi koiraa, jos ne lasketaan perheeksi! Työn ja koirien hoitaminen on sujunut hyvin, koska työ on joustavaa. Yleensä vietän noin kuusi tuntia työmaalla ja päätän työpäivän kotona, jotta koirien ei tarvitse olla yksin niin monta tuntia.

Cim Geiverz

36-vuotias Cim Geiverz työskentelee työmaapäällikkönä NRC Groupin Ruotsin maayhtiössä. Hän on ollut NRC Groupilainen neljä vuotta. Aiemmin Cim työskenteli tietoliikenteen parissa, mutta entinen kollega esitteli hänet rakennusalalle.

– Tämä on jännittävä ala, jolle kaikki voivat tuntea itsensä tervetulleiksi. Työmaapäällikkönä johdan projektejamme suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja seurantaan. Päiväni vaihtelevat paljon: istun useissa kokouksissa keskustelemassa teknisistä ratkaisuista, tuotannon edistymisestä, budjetista ja ennusteista sekä osallistun päivittäisiin toimintoihin kentällä kesken olevan tuotannon aikana.

Cimillä on kolme lasta, jotka ovat 5-, 12- ja 13-vuotiaita. Hän mainitsee, että koulun, harrastusten ja perhe-ajan yhteensovitus vaativat hieman suunnittelua. Cim kuitenkin lisää, että työmaapäällikön rooli tarjoaa hänelle erinomaiset mahdollisuudet hyvään työ- ja perhe-elämän tasapainoon joustavan työpäivän ansiosta.

Majorathy Shrikantharajah

27-vuotias Majo Norjasta työskentelee Controllerina NRC Groupin Norjan maayhtiössä. Hän on valmistunut liiketalouden ja hallinnon linjalta Norjan kauppakorkeakoulusta. Majo on työskennellyt yrityksessä kolme vuotta.

Päivittäisessä työssään hän tekee yhteistyötä monien tiimien kanssa ja seuraa taloutta projektijohtajien tukena. Hänen päiväänsä kuuluu tyypillisesti projektikustannusten ja tuottojen analysointi, tuottavuuden arviointi sekä tulevien trendien ennustaminen. Hänen analyysinsa auttavat tunnistamaan riskejä tehokkaammin.

– Tyypilliseen työpäivään saattaa kuulua asiakirjojen valmistelua erilaisiin vaatimuksiin, numeroiden analysointia ja niiden vertaamista budjettiin. Nautin myös olemisesta kentällä. Suhteellisen lyhyessä ajassa olen saanut paljon tietoa betonituotannosta ja osallistunut muutamaan valuprosessiin.

Hän avustaa myös Hyperion Financial Management (HFM) -ohjelmiston ja johtamisraporttien valmistelussa, tarjoten kokonaisvaltaisen katsauksen ja tunnistamalla nopeasti yhteydet ja vaikutukset.

Majo etsi aikoinaan osa-aikaista työtä opiskellessaan. Hän törmäsi NRC Groupin työpaikkailmoitukseen kirjanpitotehtävästä, joka herätti hänen mielenkiintonsa.

– Koulutuksessani rakennusalaa ja infrastruktuuria ei juuri mainita, mikä on mielestäni valitettavaa. Taloustieteilijänä minulla on lukuisia mahdollisuuksia kehittyä. Taloustiedon tuntemus on erittäin arvokasta rakennusalalla. Mielestäni ala on monella tapaa ainutlaatuinen, koska voit vaikuttaa ja sitoutua nopeasti, koska se on uskomattoman hauskaa.

Majo on oppinut NRC Groupissa yrittäjähenkisyyttä. Hän kokee erittäin palkitsevana työskennellä urakoitsijana. Majo sanoo, että NRC Groupin ihmiset tuovat esiin hänen intohimonsa ja yrittäjähenkisyytensä.

– Projektitiimit ovat hyvin ratkaisukeskeisiä, eivätkä he luovuta ennen kuin onnistuvat. On mahtavaa työskennellä näiden ihmisten kanssa! En tajunnut ennen NRC Groupille tuloani, kuinka paljon Norjan infrastruktuurin eteen tehdään työtä. Nyt, kun olen tietoinen tiedoista ja vaivasta, jonka se vaatii, arvostan sitä paljon, hän sanoo.

Hän haastaa itseään olemalla utelias ja aidosti kiinnostunut projekteista.

– Vaikka päätehtäväni on valvoa projektien taloutta, nautin myös tarinoista numeroiden takana.

Monimuotoisuus on tärkeää rakennusalalla

Projektit, joissa on mukana molempia sukupuolia, edistävät positiivista työympäristöä ja tehokkaita ratkaisuja. Miksi naiset epäröivät hakea töitä alalla?

Cim uskoo, että se liittyy kulttuuriperintöön, jossa edelleen on käsitys siitä, että rakennusalan työt, ja ehkä erityisesti rautatiealalla, ovat varattuja miehille. Hänen mukaansa näiden ennakkoluulojen hälventämiseksi kaikkien alan yritysten tulisi työskennellä yhdessä osoittaakseen, että kaikki ovat tervetulleita sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

– Mielestäni rakennusteollisuus ei ole kovin tuttu naisille. Rakennustyömaiden kesätyöpaikat houkuttelevat enimmäkseen miehiä. Mielestäni naiskollegojen puute tekee alasta vähemmän houkuttelevan, sanoo Fanni.

Majo sanoo, että rakennus- ja insinöörialat tunnetaan miesvaltaisina ammatteina, mikä voi tuntua hieman karulta. Teollisuus tunnetaan myös raskaasta työstä suurilla koneilla, mikä ei ehkä houkuttele naisia samassa määrin kuin miehiä.

– Sekä miehet että naiset projektitiimissä luovat hyvän tasapainon. Mielestäni tällä alalla on oltava määrätietoinen ja uskon, että moni nainen on, hän sanoo.

Aika muutokselle

Vaikka keskustelu sukupuolten tasa-arvosta rakennusalalla on käynnissä, naisten edustus alalla on pysynyt ennallaan. Siksi on tärkeää näyttää, että rakennusala on myös naisia varten. Naiset ovat olleet historiallisesti aliedustettuina, ja on aika muuttaa tilannetta. Yhä useammat nuoret naiset innostuvat nyt seuraamaan unelmiaan ja tavoitteitaan rakennus- ja insinöörialalla korostamalla tarvittavia taitoja ja kokemusta.

Kaikki kolme NRC Groupin naista toivovat lisää naiskollegoita.

– Toivon, että yhä useampi nainen hakeutuu tehtäviin yrityksessämme, sanoo Majorathy, ja Fanni lisää:

– En halua sanoa, etten pidä mieskollegoistani, mutta mielestäni monimuotoisuus ja erilaiset näkökulmat ja työskentelytavat ovat aina hyvä asia.

Myös Cim toivoo näkevänsä tulevaisuudessa enemmän naisia töissä NRC Groupissa.

“Kun rakennamme tulevaisuuttamme, olemme sitoutuneet edistämään osallistavaa ympäristöä, jossa jokainen yksilö sukupuolesta riippumatta voi menestyä ja antaa panoksensa.”

Anders Gustafsson, toimitusjohtaja, NRC Group