Raide-Jokerin uudet ratkaisut ovat tulevaisuuden raitiotierakentamista

Raide-Jokeri valmistuu etuajassa ja pysyy budjetissa hyvän yhteistyön, perusteellisen ennakkosuunnittelun ja rakennusaikana tehtyjen uusien ratkaisujen johdosta. NRC Groupilla on Suomessa 150 vuoden kokemus ratojen rakentamisesta mukaan lukien raideliikenteen sähköistämisestä ja ohjausjärjestelmistä.

Jaa:

“Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa kaikki hankkeen osapuolet kantavat vastuun hankkeen onnistumisesta. Hyvä yhteistyö ja ennakkosuunnittelu, sisältäen riskienhallinnan, ovat olleet tämän projektin johtotähtiä”, NRC Groupin operatiivinen johtaja Jouni Kekäle toteaa.

Raide-Jokerin arvioidaan valmistuvan viisi kuukautta suunniteltua aiemmin, tammikuussa 2024. ”Hyvä allianssipuolten välinen yhteistyö ja tavoitteellinen suunnittelu ovat kantaneet hedelmää. Uudet ratkaisut sähköjärjestelmissä, automaatiossa ja raiteiden rakentamisessa lisäsivät tehokkuutta, toivat säästöjä ja ovat vastuullisuusnäkökulmasta loistava esimerkki tulevaisuuden raiderakentamisesta”, iloitsee allianssin varaprojektipäällikkö, NRC Groupin projektipäällikkö Ahti Huhtaniska.

Varikon automaatiosta ja liukkaammista ajolangoista tehoa toimintaan

Raiteen varressa olevien sähkönsyöttöasemien kapasiteettia kasvatetaan Helsingin kaupungin vaatimuksesta. Radan sähköjärjestelmä on suunniteltu siten, että sähkö siirtyy uusista asemista aiempaa tehokkaammin käyttöön, mikä vähentää tarvittavan sähkövirran määrää.“Sähkön tehokkaampi käyttö on konkreettinen ekoteko. Toinen, pintapuolisesti pieneltä vaikuttava, mutta ajan kuluessa hyötyjä kerryttävä ratkaisu on ajolankojen materiaalin vaihto uuteen metalliseokseen. Sähkönjohtavuus on sama kuin aiemmin käytetyissä ajolangoissa, mutta valittu uusi ajolankatyyppi on liukkaampi. Uusi ajolanka kuluu hitaammin ja on näin pitkäikäisempi”, Ahti Huhtaniska kertoo.

Roihupellon raitiovaunuvarikolla Helsingissä otetaan ensimmäistä kertaa Helsingissä käyttöön automaattinen vaihteenohjausjärjestelmä, joka ohjaa sekä lähtevän että saapuvan liikenteen automaattisesti oikealle raiteelle. Järjestelmä säästää aikaa erityisesti ruuhkaisina aikoina ja tuo turvallisuutta sekä tehokkuutta varikkotoimintoihin.

”NRC Groupin taustalla on 150 vuotta historiaa ratainfran rakentamisesta. Tänä päivänä olemme erikoistuneet myös vaativaan raideliikenteen sähköistämiseen ja siihen liittyviin sähköisiin ohjausjärjestelmiin. Kun raiteiden sähköistys tehdään huolella, uusimpia alan innovaatioita hyödyntäen, voidaan samalla varmistaa, että se sähkö, joka tarvitaan junan liikkumiseen, tulee hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Hyvin rakennettu sähköjärjestelmä parantaa myös radan turvallisuutta”, Ahti Huhtaniska sanoo.

Ennakkosuunnittelu ja innovaatiot pitävät urakan budjetissa ja aikataulussa

Merkittävä tekijä projektin onnistumisessa on ollut ennakkosuunnittelu. Hankkeen kehitysvaiheessa tehtyjen maaperätutkimusten ja olemassa olevien rakenteiden selvitys on mahdollistanut hyvin faktoihin perustuvan suunnittelun, tarkan rakennustöiden vaiheistuksen ja yhteensovittamisen."Olemme näin pystyneet minimoimaan rakennustöiden tuotantohäiriöt, kun isoja yllätyksiä ei ole maan alta paljastunut. Myös rakennustöiden aiheuttamat haitat alueen asukkaille ja tienkäyttäjille on pystytty minimoimaan”, Ahti Huhtaniska avaa ennakkosuunnittelun merkitystä.

Kiintoraidelaatan osalta kokemuksia erilaisista teknisistä ratkaisuista haettiin syksyllä 2019, jolloin Espoon Ravitielle toteutettiin koerakennekohde, jossa testattiin erilaisia materiaaleja, teknisiä ratkaisuja ja työmenetelmiä. NRC Groupin ratatyötiimi innovoi myös muottielementin, joka on nopeuttanut kiintoraiteen edellyttämän betonilaatan valamista. Uutta innovaatiota testattiin erilaisilla työmenetelmillä, tavoitteena löytää kustannustehokkain toteutustapa.”Uuden muottielementin taloudellista hyötyä ei ole vielä laskettu, mutta nyt jo tiedetään, että sillä saadaan aikaan merkittäviä aikataulusäästöjä, jotka vaikuttavat suoraan hankkeen kokonaiskustannuksiin ”, Ahti Huhtaniska laskeskelee.

Ratarakentamisen aikatauluun vaikutti muottielementtien lisäksi toinen uusi ratkaisu liittyen kiskojen hitsaamiseen. Kiskojen hitsaaminen on tahdistava työvaihe, sillä muita työvaiheita ei voida edistää ennen kuin edelliset raiteet on hitsattu yhteen.“Nyt kun kisko asennetaan kiintolaatan päälle, teimme kiintoraidelaattaan kohdalle 10 senttimetrin kolon kiskon alle niin, että hitsauslaite mahtuu kiskon alle. Tämä pieni kolo mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse odottaa hitsauksen valmistumista, vaan voimme asentaa ennakkoon kiskoja ja hitsaajat voivat tehdä oman osuutensa asentamisen jälkeen. Asentaminen etenee huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmissa projekteissa” myhäilee Ahti Huhtaniska tyytyväisenä.Muita kustannustehokkuutta parantavia ratkaisuja ovat mm. olleet paalulaattojen, eli raskaiden pohjavahvistukseen tarvittavien valurakenteiden, korvaaminen muilla rakenteilla siellä missä se on ollut mahdollista.

Alkuperäisen aikataulun mukaan Raide-Jokeri valmistuu kesäkuussa 2024, mutta tällä hetkellä arvioitu valmistumisaika on jo tammikuussa 2024, liki puoli vuotta ennakoitua aiemmin.

”Yksi raitiovaunu vastaa 3 telibussia tai 170 henkilöautoa. Jokeri-bussien poisjääminen ja raideliikenteen käynnistyminen vähentää niin päästöjä kuin ruuhkia. On hienoa olla mukana projektissa, jolla rakennetaan pääkaupunkiseudulle ympäristöystävällistä, toimivaa ja kestävää joukkoliikenneinfraa”, Ahti Huhtaniska toteaa.

NRC Group rakentaa Raide-Jokeria osana allianssia, johon kuuluu toisena rakennusurakoitsijana YIT, ja lisäksi suunnittelijaorganisaatiot Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy ja Sweco Finland Oy. Tilaajia Raide-Jokeri -allianssissa ovat Helsingin ja Espoon kaupungit.