NRC Groupin osavuosikatsaus loka-joulukuu 2023

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 800 milj. NOK (156 milj. €) verrattuna 1 954 milj. NOK (187 milj. €) vuoden 2022 vastaavalla jaksolla. Konsernin liikevoitto, EBIT adj. oli 24 milj. NOK (2,1 milj. €) vuosineljänneksellä, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 28 milj. NOK (2,7 milj. €).

Jaa:

Konsernin kannattavuus EBIT adj.-marginaali kolmannella vuosineljänneksellä oli 1,4 %, kun se viime vuoden vastaavalla neljänneksellä oli samalla tasolla 1,4 %. Konsernin tilauskanta kasvoi 6613 milj. NOK:sta (629 milj. €) 6 940 milj. NOK:in (617 milj. €).

“Uskomme toimintaympäristömme parantuvan ja odotammekin jo innolla, että pääsemme toukokuussa kertomaan lisää uudesta strategiastamme. Strateginen tiekarttamme ulottuu vuoteen 2028 ja määrittää visiomme, prioriteettimme ja askelmerkit tavoitteidemme saavuttamiseksi”. Sanoo NRC Groupin toimitusjohtaja Anders Gustafsson.

Suomessa NRC Groupin tulos laski

Suomessa NRC Groupin liikevaihto ja -tulos laskivat verrattuna viime vuoden tulokseen samalla ajanjaksolla. Vuoden 2023 loka-joulukuun liikevaihto oli 64,4 milj. €, kun viime vuoden saman neljänneksen liikevaihto oli 65,1 milj. €. Liikevoitto, EBIT adj. 1,2 milj. € laski verrattuna vuodentakaiseen 3,0 milj. €. Suurin vaikutus tulokseen oli Rautatierakentaminen-divisioonan suoritus tiettyjen projektien toteutuksessa.

”Olemme täsmentäneet ohjeistustamme projektien taloudenhallintaan liittyen ja kouluttaneet henkilöstöämme. Haasteet tiettyjen rautatierakentamisen projektien kanssa näkyvät kuitenkin tuloksessamme edelleen. Loppuvuodesta tunnistimme ja toteutimme myös kattavasti säästötoimenpiteitä”, toteaa Harri Lukkarinen, NRC Groupin Suomen maayhtiön toimitusjohtaja.

Neljännen vuosineljänneksen kannattavuus, EBIT adj. -marginaali, oli 1,9 %, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 4,6 %. Tilauskanta pieneni hieman 249 miljoonasta 220 miljoonaan euroon, mutta säilyi edelleen kohtuullisella tasolla.

Kasvatamme osaamistamme Lean-ohjelmalla

Vuoden 2023 alussa käynnistetyn kaksi vuotta kestävän lean-ohjelmamme tavoitteena on kasvattaa henkilöstömme osaamista. Ohjelma etenee suunnitellusti ja olemme järjestäneet laajasti eri tasoisia lean-valmennuksia aina johdosta työmaahenkilöstöön. Valmennusten tavoitteena on lisätä osaamista ja luoda tätä kautta pohjaa oppien soveltamiseen päivittäisessä työssä. Lähivalmennuksia olemme toteuttaneet johtoryhmälle, keskijohdolle sekä projektinjohdolle.

Olemme sisällyttäneet kattavasti lean-oppeja mukaan myös jatkuvaan henkilöstömme kehittämiseen. Kaikki uudet NRC Groupilaiset pääsevät tutustumaan leaniin jo osana tervetuloa taloon -perehdytyspäivää ja oppimispolku jatkuu myös esihenkilövalmennuksissa ja How We Lead - johtamisvalmennuksissa.

”Valmentaminen on vakiointia. Pyrimme saamaan kaikille yhtenäisen perusosaamisen, jota voimme sitten projektien tarpeiden mukaan soveltaa,” sanoo lean-ohjelmasta vastaava johtaja Jussi Takamaa.

”Valmentamisella tarjotaan eväitä osaamisen pohjaksi, vaikkakaan valmennus ei yksistään riitä muuttamaan työnteon kulttuuria. Tarvitaan siis myös lean-osaamisen soveltamista käytäntöön. Useimmiten se toteutuu käytännön johtamisen kautta, joten valmennukset suunnattiinkin alkuvaiheessa johto- ja esihenkilötehtävissä toimiville. Nyt suunta valmennuksissa on otettu selkeämmin myös kentälle,” jatkaa Jussi.

Lean-verkkokurssi koko henkilöstön käyttöön

Julkaisimme tammikuussa lean-verkkokurssin, joka on yksi keino lean-osaamisen kasvattamiseksi. Kurssi on suunniteltu koko henkilöstöllemme ja halusimme rakentaa koulutuksen pitkälti omien käytännön esimerkkien ja toimintatapojen pohjalta. Näin yhteys verkkokurssin ja päivittäisen työn välillä on mahdollisimman selvä ja käytännönläheinen. Tavoitteenamme on, että kaikki toimihenkilömme ja mahdollisimman moni työntekijöistämme suorittaa lean-verkkokurssin.

”Verkkokurssi ja valmennukset ylipäänsä vaativat ison panostuksen ihmisten ajankäytöltä, mutta ovat myös konkreettinen investointi kyvykkyyteen. Osaamisen kasvu alkaa hienosti näkyä jo tekemisessä, kuten systemaattisessa ongelmanratkaisussa ja projektien johtamisen käytännöissä,” Jussi kertoo.

Gemba-kävelyt käytössä Kruunusillat-allianssilla

Kruunusillat -allianssin johtoryhmä on ottanut käytännöksi säännölliset gemba-kävelyt. Gemba-kävelyllä ollaan siellä missä arvoa tuotetaan eli työmaalla.

”Johtoryhmän gemba helpottaa asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa, kun osallistujilla on parempi ymmärrys työmaan arjesta,” kertoo Kruunusillat -allianssin projektijohtaja Laura Saarlo. ”Se mahdollistaa myös kohtaamiset ja keskustelun työntekijöiden kanssa, mikä puolestaan on lean-johtamisen tärkeä periaate,” jatkaa Laura.

Termien selitykset ja käytetyt valuuttakurssit

EBIT adj. = Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja yritysjärjestelykuluja.

Valuuttakurssit: Tuloslaskelmaerät vuosineljännesten keskikursseilla, tase- ja tilauskantaerät vuosineljännesten päätöspäivän kurssilla.

Lue koko tiedote Q4 tuloksesta englanniksi täältä >