NRC Group toteuttaa turvalaitemuutokset Seinäjoen uutta raakapuun kuormauspaikkaa varten

NRC Group suunnittelee ja toteuttaa turvalaitemuutokset Seinäjoen uudelle raakapuun kuormauspaikalle. Projekti sisältää turvalaitemuutostöiden suunnittelun ja toteutuksen olemassa olevaan releasetinlaitteeseen, sekä ulkolaitteiden asennukset kaapelointeineen. Projektin arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa ja se on osa Väyläviraston Seinäjoen uuden raakapuun kuormauspaikan rakentamista.

Jaa:

”Aloitamme työt heti suunnittelulla ja ulkolaitetyöt kaapelointeineen valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Asetinlaitteen kytkentätyöt SIT-testeineen tehdään kevääseen 2024 mennessä ja järjestelmä otetaan käyttöön kesällä 2024”, suunnittelee NRC Groupin projektipäällikkö Jari Arvonen urakan toteutusta.

Projekti toteutetaan käytössä olevan releasetinlaitteen laajennuksena. Onnistunut muutostyön suunnittelu ja toteutus edellyttää kattavaa erityisosaamista kyseisestä SpDrS60-VR-releasetinlaitteesta. Projekti sisältää myös junien kulunvalvontaliityntätietokoneen kytkentäsuunnittelun ja toteutuksen sekä systeemi-integraatiotestauksen (SIT-testaus) eri järjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi. Projekti valmistuu 31.8.2024 mennessä.

Lue lisää rautatie- ja sähkörakentamisen palveluistamme