Materiaalien kierrätys on täynnä mahdollisuuksia

NRC Group toimii rakentamisen toimialalla, jolla käytetään runsaasti materiaaleja ja energiaa; yli 40 prosenttia luonnonvaroista kulutetaan ja lähes 40 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonepäästöistä syntyy rakennusalalla. Vastuullisuuden perimmäinen ajatus on jättää maailma parempaan kuntoon kuin se oli meidän aikanamme. Kuinka onnistumme siinä?

, kirjoittaja Jukka Viitanen
Jaa:

NRC Group toimii rakentamisen toimialalla, jolla käytetään runsaasti materiaaleja ja energiaa; yli 40 prosenttia luonnonvaroista kulutetaan ja lähes 40 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonepäästöistä syntyy rakennusalalla. Rakennussektorin hiilijalanjälki on siten suuri. Toisaalta koko yhteiskunta käyttää tuotteitamme ja palvelujamme. Tarvitsemme rakennuksia kodeiksi ja työpaikoiksi, käytämme teitä sekä rautateitä kuljetuksiin ja liikkumiseen, lisäksi kulutamme sähköä, viestintäverkkoja ja jätehuoltoa. Elämäntyylimme on riippuvainen rakennetusta ympäristöstä. Olosuhteet kuitenkin muuttuvat nopeasti. Saamme kokea ilmastonmuutoksen kiihtymisen yhä useammin toistuvine ääri-ilmiöineen sekä materiaalien ja energian puutetta ja nousevia hintoja Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Vastuullisuuden perimmäinen ajatus on jättää maailma parempaan kuntoon kuin se oli meidän aikanamme. Kuinka onnistumme siinä?

Raideinfran rakentaminen ja kunnossapito ovat NRC Groupin tekemisen ydintä. Toiminnassamme käytettävien rautatie-erityisten materiaalien valmistamiseen tarvitaan uusia raaka-aineita ja energiaa. Kiskojen tuottamiseen tarvittavan raudan sulatus vaatii yli 1530 asteen lämpötilan. Raidesepeli puolestaan louhitaan kallioperästä ja murskataan haluttuun raekokoon. Ratapölkyt valmistetaan betonista tai kreosoottiöljyllä kyllästetystä puusta. Kun nämä materiaalit yhdistetään rautatieksi, lopputulos mahdollistaa vähähiilisen junaliikenteen. Joidenkin arvioiden mukaan ainoastaan pyöräily on liikennemuotona vähähiilisempi.

Onko rautateiden rakentamisessa käytettyjen materiaalien tuottamisessa tapahtunut kehitystä, jotta hiilijalanjälki pienenisi? Kyllä. Materiaalit, kuten kiskot ja ratapölkyt, voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi vähäliikenteisemmällä rataosuudella. Näin ne saavat uuden elämän. Tämä pätee moniin muihinkin rautatierakentamisessa käytettäviin materiaaleihin. Lisäksi materiaaleja tuotetaan yhä harvemmin neitseellisistä raaka-aineista. Metallit kierrätetään hyvin tehokkaasti ja monet betonin valmistajat käyttävät sementtiä, jossa kalkkikiveä on korvattu kuonalla tai tuhkalla. Rautateillä käytettävät materiaalit pystytään usein hyödyntämään uudelleen, mutta poikkeuksen muodostaa kuitenkin raidesepeli. Sepeli päätyy useimmiten maarakentamisessa täytemaaksi, eikä sen korkeaa laatua siten täysin hyödynnetä, toisaalta materiaali ei päädy myöskään hukkaan.

Selvitystemme mukaan rautatierakentamisessa käytettävien materiaalien tuottaminen kilometrin mittaista yksiraiteista rautatietä varten aiheuttaa 237 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Rautateiden rakentamisen ja kunnossapidon ympäristövaikutukset ovat mittavat, mutta myös hiilikädenjälki on suuri, sillä mahdollistamme loppukäyttäjän vähähiilisen liikkumisen. Toisaalta rautateiden ja niiden materiaalien mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty. Rakennus materiaalipankkina-periaatteen mukaan toimittaessa rautateiden rakentamisessa käytettävät materiaalit voidaan kierrättää ja uusiokäyttää tehokkaammin ja esimerkiksi tarjota niitä raaka-aineina tai materiaaleina muiden rakennusmateriaalien tuottajille. Kaiken käytetyn materiaalin hyödyntämisen lisääminen on avain ilmastonmuutoksen hillintään. Olemme oikeilla raiteilla, mutta matka on vasta alkanut.

Fanni Valkama

Diplomityö rautatiemateriaalien ympäristövaikutuksista

NRC Groupin projekti-insinööri ja tuore diplomi-insinööri Fanni Valkama tutki diplomityössään rautatiemateriaalien ympäristövaikutuksia. Tutkimuksen mukaan ympäristöön vaikuttavat erityisesti materiaalivalinnat, valmistusprosessit ja kuljetusratkaisut. ​

Mitä muuta Fanni oppi diplomityötään tehdessään ja millaisia haasteita hän kohtasi? Fanni kertoo lisää diplomityöstään videolla!