Joensuun perinteikäs ratapiha uudistuu junaliikenteen ehdoilla

Joensuun ratapihan täydellinen uudistaminen käynnistyi toukokuun alussa. Seuraavien vuosien aikana ratapihalle rakennetaan uutta junanrataa, esteettömiä kulkureittejä ja turvalaitetekniikkaa. Noin viiden kilometrin laajuinen työmaa valmistuu vaihe kerrallaan junaliikenteen ehdoilla.

Jaa:

Joensuun ratapihan uudistushanke on merkittävä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Väyläviraston 77 miljoonan euron perusparannusurakka mahdollistaa ihmis- ja tavaravirtojen kasvun niin Itä-Suomessa kuin Helsingin suuntaan. – Samalla luodaan perusta lähiseutujen perusparannusurakoille, esimerkiksi Ilomantsissa, ja asema-alueen kehittämiselle, kertoo NRC Groupin rakennuspäällikkö Pasi Kiiski. Aseman alueelle on tulossa esimerkiksi asuinrakentamista.

– Joensuun ratapihan uudistaminen toteutetaan kokonaishankintana, joka on laajuudessaan harvinainen. Hanke sisältää runsaasti sähköratarakentamista ja erilaisia taitorakenteita, kuten melunsuojauksia ja siltoja. Myös raiteiden sähköistys ja ratapihavalaistus uusitaan koko pitkänmallisella viiden kilometrin ratapiha-alueella. Vaativa kokonaisuus toteutetaan hallitusti ja junaliikenteen ehdoilla, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen.

– Kaikki 41 työvaihetta suunnitellaan tarkkaan etukäteen, missä laaja kokemuksemme vastaavissa olosuhteissa työskentelystä on suureksi avuksi, Kiiski sanoo. Jokaisen työvaiheen laatu myös dokumentoidaan Väyläviraston laaturakentamisen mukaisesti. – Tavoitteena on päivittää ratapiha kokonaisuudessaan, mikä edistää nykyaikaista, täsmällistä ja toimintavarmaa junaliikennettä.

Juniin pääsee esteettömästi ylikulkusiltaa pitkin

Toukokuun alussa käynnistynyt urakka on lähtenyt liikkeelle vauhdilla. Ensimmäisten päivien aikana 1- ja 2-raiteet etelään ja pohjoiseen on suljettu. Seuraavaksi niiden raide-, katos- ja laiturirakenteet puretaan ja korvataan uusilla. – Siihen asti matkustajaliikenne kulkee 3-raiteen kautta.

Pintamaiden poisto on jo aloitettu myös ratapihan toisessa päässä, jossa alue laajenee etelää kohti 300–400 metrillä. Lisäksi eteläpäähän rakennetaan uusi 1,5 kilometrin liikenteenhoitoraide, jonka ansiosta tavara- ja matkustajaliikenne eriytetään toisistaan. – Ratapihan sujuvuus ja turvallisuus paranee, kun junien kohtaamiset vähenevät eikä tavaraliikenne hidasta matkustajaliikennettä, Kiiski toteaa.

Kun ensimmäinen työvaihe on valmis elokuussa, urakka siirtyy 3- ja 4-raiteelle. Ratapihalle rakennetaan muun muassa molemmat matkustajalaiturit yhdistävä ylikulkusilta, mikä parantaa aseman käytettävyyttä ja matkustamisen helppoutta. – Korkeiden laiturien ansiosta juniin pääsy on esteetöntä, ja juniin kuljetaan jatkossa ratapihan toisesta päästä, juuri valmistuneesta uudesta paikoitustalosta.

Liikennöinti- ja paloturvallisuus kehittyy

Ratapihan tärkeimpiin teknisiin uudistuksiin kuuluu turvalaitteiden tietokoneohjaus ja kaikkien vaihteiden sähköistys. Joensuu on ollut Suomessa viimeisiä paikkoja, joissa vain pääradan vaihteet on käännetty sähköisesti ja muut pääosin käsin. – Nyt kaikki vaihteet keskitetään yhteen asetinlaitteeseen, mikä parantaa liikennöinnin turvallisuutta, Kiiski sanoo. – Turvalaitteiden uusimisen laajuutta kuvaa hyvin, että kaapelointeja tarvitaan noin 150 kilometriä.

Turvallisuutta kehitetään myös ratapihan keskivaiheille sijoitettavalla palonsammutusjärjestelmällä, joka on suunniteltu vaarallisten aineiden kuljetuksia varten. Vesiverkoston pituus on 2,5 kilometriä, ja palopostejakin tarvitaan 9. – Laajaan kokonaisuuteen kuuluu myös 12 kauko-ohjattavaa vesitykkiä, joiden vesi saadaan ratapihan omalta, tässä urakassa rakennettavalta vesiasemalta.

Maa-aineksia kierrätetään rakentamisen aikana lähellä

Kun ratapihan kaikki vanhat raiteistot uusitaan, vapautuu paljon käyttökelpoista maa- ja kiviainesta. Se pyritään kierrättämään ratapihalla työmaa- ja huoltoteissä sekä erilaisissa meluvalleissa.

– Meluesteitä on tulossa yhteensä noin 2,3 kilometriä, mikä vähentää selvästi lähialueiden meluhaittoja, Kiiski korostaa. Ratapihan äänimaisemaa rauhoittaa sekin, että Peltolan vanha puunkuormausraiteisto puretaan uudistustöiden yhteydessä. Jatkossa kaupunkialueella ei tehdä enää puiden kuormausta. Uusi ratapiha otetaan käyttöön vaiheittain joulukuuhun 2023 mennessä.