Ympäristö

Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Vastuullisuusstrategiamme herää eloon työssämme ja toteutamme sitä arjessamme, joka päivä.

Näin teemme sen.

Kierrätysasteemme

Ilmasto, kiertotalous ja ympäristöstä huolehtiminen ovat toimintamme kulmakiviä. Yritystoiminnan muuttaminen vähähiiliseksi on tärkein tavoitteemme. Yrittäjähenkisyytemme auttaa meitä kehittymään ja pääsemään koko ajan lähemmäs tavoitettamme.

2023

0%

kierrätysaste
2022

0%

Kierrätysaste

Koulutamme työntekijämme 

Yli 90 prosenttia työntekijöistämme on suorittanut vastuullisuuskoulutuksen. Koulutuksen myötä NRC Groupilaisilla on perustiedot vastuullisuudesta alallamme. Koulutus on tärkeä askel kohti vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista.

Päästömme

13 770 tonnia hiilidioksidia vastaa sitä, että keskivertoisella uudella autolla ajetaan EU:ssa yli 125 000 000 kilometriä, mikä on 3 123 kertaa maapallon ympäri.

2023

0

tonnia CO2 päästöjä (scope 1, 2 & 3)
2022

0

tonnia CO2 päästöjä (scope 1, 2 & 3)

Etsimme uusia mahdollisuuksia 

Olemme edelläkävijöitä vihreässä siirtymässä. Tytäryhtiömme Gunnar Knutsen AS on hankkinut useita biokaasulla toimivia ajoneuvoja. Hyödynnämme hankkeessamme Norjassa vähähiilistä betonia, mikä vähentää hankkeen päästöjä 39 prosenttia.

Käytämme materiaalit uudelleen

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää jätettä käyttämällä materiaaleja uudelleen ja kierrättämällä. Raide-Jokeri-hankkeessa käytimme uudelleen 10 000 tonnia alun perin hävitettäväksi suunniteltuja betonirakenteita uuden betonin sijaan.

Pidämme ympäristön puhtaana

Uskomme, että kaikki kemikaalivuodot ovat vältettävissä. Olemme panostaneet merkittävästi ihmisiin, prosesseihin ja varustukseen, jotta vuodoilta vältytään. Panostuksemme kannattaa, sillä vuotoja ei ollut ollenkaan vuonna 2022.

Käsittelemme vaarallisia aineita huolellisesti

Meillä on selkeät prosessit ja koulutus vaarallisten aineiden käsittelyyn. Vuonna 2022 ei raportoitu yhtään onnettomuutta liittyen vaarallisten aineiden käsittelyyn tai käyttöön.

Sitoudumme ympäristöystävälliseen rakentamiseen

ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä
ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä

ISO 14001:2015 on ympäristöjärjestelmien vaatimuksia käsittelevä sertifikaatti. Periaatteita noudatetaan kaikissa konsernin toiminnoissa ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Tampereen seudun ilmastokumppanuus
Tampereen seudun ilmastokumppanuus

Tampereen seudun ilmastokumppanina NRC Group sitoutuu toteuttamaan päästövähennyksiä ja edistämään vähähiilistä rakentamista. Tavoitteena on yhdessä saavuttaa Kestävä Tampere 2030 -ohjelman mukainen hiilineutraalius.

Olemme Suomen Green Building Council -yhteistyöverkoston (FIGBC) jäsen
Olemme Suomen Green Building Council -yhteistyöverkoston (FIGBC) jäsen

Green Building Council Finland kokoaa yhteen alan toimijat työstämään ratkaisuja rakennetun ympäristön vastuullisuuden ja kestävyyden edistämiseksi.

Seuraavaksi: sosiaalinen vastuu

Jokaisella on oikeus päästä kotiin turvallisesti ja terveenä

Henkilöstömme, aliurakoitsijoidemme ja kumppaneidemme turvallisuus on meille ykkösasia. Olemme myös sitoutuneet rakentamaan monimuotoisen ja tasa-arvoisen työpaikan. Henkilöstömme osaamisen kehittäminen on tärkeää, että onnistumme näissä osa-alueissa.