Turvallisuus on meille tärkeintä

Terveenä ja turvallisesti kotiin - joka päivä

Tavoitteenamme on tarjota kaikille työntekijöillemme turvallinen työpaikka. Haluamme, että kaikki työntekijät ja kumppanit voivat palata päivittäin kotiin terveinä ja kunnossa. Panostamme turvallisuuteen kaikessa toiminnassamme terveyttä, työympäristöä ja turvallisuutta koskevan ohjeistuksemme mukaisesti. Henkilöstön terveys ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää.

Mittaamme tapaturmataajuutta menetetyn työajan mukaan (LTI). LTI-1-taajuus tarkoittaa poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. LTI-2 tarkoittaa poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa tehtyä työtuntia kohti, mutta mukaan lasketaan myös sairaanhoitoa ja korvaavan työn käyttöä vaatineet työtapaturmat. Tapaturmiemme määrä on laskenut mikä on ilman muuta ilahduttavaa, mutta asenteemme työterveyteen ja -turvallisuuteen on edelleen tinkimätön. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat estettävissä, ja aiomme jatkossakin ottaa opiksemme ja tehdä tarvittavat muutokset, jotta voimme luoda nykyistäkin turvallisemman työpaikan kaikille.

Turvallisuustoimintamme periaatteet

Toiminnassamme noudatamme NRC Group Finlandin turvallisuustoiminnan periaatteita, jotka täydentävät NRC Groupin turvallisuuspolitiikkaa. Turvallisuuden osalta olennaista on turvallisuusriskien minimoiminen sekä turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Työturvallisuus perustuu ennakointiin.

Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun, jonka mukaisesti kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Haluamme oppia sattuneista vaaratilanteista ja virheistä. Huolehdimme henkilöstön työkyvystä, hyvinvoinnista ja toteutamme toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyttä, hyvinvointia ja työkykyä ylläpitäviä toimenpiteitä.
 

Sitoudumme turvallisuuden edistämiseen

  • ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
    ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
  • Traficomin turvallisuustodistus
    Traficomin turvallisuustodistus
  • Nolla tapaturmaa -periaate
    Nolla tapaturmaa -periaate

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.